2014. augusztus 29., péntek

Gaál József: Persona fragmenta

Az Ericsson Galéria és a Godot Galéria
meghívja Önt
Gaál József

Persona fragmenta

című kettős kiállítására.

Megnyitók:

Ericsson Galéria - 2014. szeptember 3-án 16 órakor
Godot Galéria - 2014. szeptember 3-án 20 órakor

A megnyitón bemutatásra kerül a két galéria által a kiállításra kiadott katalógus. 

Persona fragmenta II. 
54x35, olaj, vászon, 2014


Az Ericsson Galéria és a Godot Galéria meghívja Önt 

Gaál József Persona fragmenta


című kettős kiálítására. 


Megnyitó:

Ericsson Galéria
2014. szeptember 3-án 16 órakor
Bevezetőt mond Gaál József

Godot Galéria
2014. szeptember 3-án 20 órakor
Megnyitja Széplaky Gerda esztéta

A megnyitón bemutatásra kerül a két galéria által a kiállításra kiadott katalógus.Nyitva tartás:

Ericsson Galéria
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/b
Október 18-ig, hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között

Godot Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.
Október 4-ig, keddtől péntekig 9 és 14, szombaton 10 és 13 óra között
nagyobb méret
Persona fragmenta I.
65x40, olaj, vászon, 2014


Részletek a katalógusból:

(persona fragmenta)
Minden dolog véges, de az elhagyatottság végletes kínja csak mitikus közegben, álom és halál közti szférában viselhető el. A művészet önmagadon túli világ, ide száműzöd a feldolgozhatatlan gyötrelmeket, így teszed ártalmatlanná...


(abject) 
A jelek testetlenek, jelentése(ük) van, úgy, mint az írásjeleknek. Az európai festészet ecsetvonásainak teste van, hiába jel, egyben matéria is. A festészet illúziója mellett megjelent a plaszticitás, a könnyed ecsetvonások mögött az anyag, a tapintható test, az idea mellett a mulandó massza, a porhüvely illúziója...
nagyobb méret
Persona Fragmenta (tanulmanyfej VI.)
40x30, olaj, vászon, 2014


(a régió szülöttei)
Arcaid sohasem voltak ártatlanok, bárhogy formázod, mintha ott lenne a magyar átok. Amit hamis mítoszok táplálnak, örökölt fantazmagóriák, amit hagyományként hajlamosak életben tartani. Ezek az arcok csak itt születhettek – ezt nem te mondod, de már hajlamos vagy elhinni. Magyar – önostorozás, önmegvetés, önhittség és öntömjénezés, ez mind egyszerre, mikor mitikus áldozatnak hiszi önmagát, pedig valójában saját romboló erejét használva jutott idáig...


(a tudattalan)
Az emlékezés tisztátalan, szelektív, kedvez a hamis képzeteknek. Bíztál abban, hogy a tudattalan elvezet az eredethez, onnan meríthetsz a tiszta forrásból. Már tudod, hogy minden torz eszmének is a bölcsője...


(arcok)
Az arcok a derengő fényben foszló hússá válhatnak, a bizonytalanul egymás fölé pakolt foltok az anyag illúzióját adják. A csupasz koponyától indulsz és sokszor oda is jutsz vissza. Valójában a csont üregei és kiszögelései miatt nem képesek belemerülni a sok festékmasszából létrejött sötétségbe. A szemüreg csontkürtőjében éppen csak elődereng a tekintet. A szájüreg hasadékának görbületei a bomló íny fodrai. Áttetsző hártyával vonod be a járomcsontot, a homlokot, a kihegyesedő szemöldökcsontot, az előreugró állcsontot. A koponya kupolájától nem vagy képes szabadulni...
nagyobb méret
Persona fragmenta V.
60x40, olaj, vászon, 2014


(írsz)
Akarva és akaratlanul önmagad stilizálod a kifejezések burka által, a sok melléírás, körülírás végleg elfedi az eredendő érzületet. Évek múlva már idegenként olvasod, ráadásul a képeidről szól mindez, még akkor is, ha nem emlegeted közvetlenül. Idegenként a régi éned szinte barbár érdekességé válik, a botladozásokban nyers és primitív őszinteséget érzel. Összefüggést találsz a még primitívebb képeiddel, s már el is érzékenyültél...
Persona fragmenta (akvarell sorozat XV.)
30x21, vegyes technika, papír, 2014

2014. augusztus 28., csütörtök

Kertész Imre napló- és Darvasi László tárcaregénye

A Magvető Kiadó hírlevele

Megjelent Kertész Imre napló- és Darvasi László tárcaregénye


Kertész Imre: A végső kocsma

„Mindig volt egy titkos életem, s mindig az volt az igazi.”

Kertész Imre: A végső kocsmaKertész Imre új kötete szokatlan és a maga nemében páratlan vállalkozás: a 2001 és 2009 között írt naplófeljegyzések és szépirodalmi vázlatok, töredékek egy megíratlan, s talán meg sem írható regénynek a különös és fájó történetét idézik meg. Az eredeti regényterv (A szodomai magányos címmel) még az ötvenes években merült fel az íróban, s évtizedek múltával most újra megkísérti, más-más tartalmi, formai lehetőségekkel. Ahogy írójuk évtizedekkel korábban lejegyezte a maga számára, hogy mindig „ugyanazt a regényt és életet” kell írni, e program most teljesedik ki leginkább és nyer radikális, gyakran önmagával szemben is kíméletlenül őszinte megfogalmazást. S noha Kertész Imrének ez a legszemélyesebb könyve, a szerző maga mégsem azonosul a sikeres Kertész Imre nevű íróval és márkanévvel – és ez a distancia még inkább drámaivá teszi e kötet írásának (és mindenkori olvasásának) a folyamatát. A végső kocsma egy olyan könyvterv, amely ha nem is készült el, de mégiscsak megvan. Leginkább talán egy kései Turner-képhez hasonlítható: ha körvonalai el is mosódnak, de mélyeiből feltűnik „valami rejtelmes derengés: s ez maga a létezés”.
(A kötethez felhasznált 2001 és 2003 között írt naplójegyzetek teljes szövege Mentés másként címmel 2011-ben jelent meg a Magvető Kiadónál.)Megjelenés: 2014. augusztus 27.
Tervezett oldalszám: 404 oldal
Méret: 123 x 174 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 14 2773 8line

Kertész Imre

Kertész Imre 1929. november 9-én született Budapesten. 1944. június 30-án tizennégy évesen Auschwitzba deportálták. Több koncentrációs táborban tartották fogva, míg végül a lágerek felszabadítása után, 1945-ben tért haza Magyarországra, ahol újságírásból és fizikai munkából élt.

2002. október 10-én, a világon először magyar író, Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. A Magvető Kiadó szerzőjét olyan vetélytársakkal nominálták, mint Philip Roth vagy John Updike. A Svéd Akadémia döntése indoklásában így fogalmaz: „egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben”. Kertész Imre 1975-ben megjelent, díjazott műve, a Sorstalanság máig az egyik legfölkavaróbb és leghitelesebb Holocaust-regény.

A Magvető Kiadónál megjelent művei
Sorstalanság (1975), A nyomkereső (1977), A kudarc (1988), Kaddis a meg nem született gyermekért (1990), Az angol lobogó (1991), Gályanapló (1992), A holocaust mint kultúra (1993), Jegyzőkönyv (1993), Egy történet (2002) - Esterházy Péterrel közösen, Valaki más (1997), A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt (1998), Sorstalanság - filmforgatókönyv (2001), A száműzött nyelv (2001), A stockholmi beszéd (2002), Felszámolás (2003), Esterházy Péter-Kertész Imre-Nádas Péter-Bojtár Endre: Kalauz (2003), Kertész Imre hangoskönyv (2005), K. dosszié (2006), Világpolgár és zarándok (Káin és Ábel) 2007), Sorstalanság – hangoskönyv (2007), Európa nyomasztó öröksége (2008), Haldimann-levelek (2010), Mentés másként (2011), Sorstalanság - Díszkiadás a Nobel-díj 10. évfordulójára (2012)

A Magvető Kiadónál a szerzőről megjelent művek
Földényi F. László: „Az irodalom gyanúba keveredett” – Kertész Imre szótár (2007)

Díjai
Füst Milán-jutalom (1983), Forintos Díj (1986), Artisjus Irodalmi Díj (1988), Aszú-díj (1989), József Attila-díj (1989), Déry Tibor-jutalom (1989), Az Év Könyve Jutalom (1990), Örley-díj (1990), a Soros Alapítvány Életműdíja (1992), a Soros Alapítvány Díja (1995), Brandenburgi Irodalmi Díj (1995), Márai Sándor-díj (1996), a lipcsei könyvvásár Literaturpreis für die europäische Verständigung nevű nagydíja (1997), Friedrich Gundolf-díj (1997), Kossuth-díj (1997), Jeanette Schocken-díj (1997), a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest Nagydíja (1997), Herder-díj (2000), a Die Welt irodalmi díja (2000), a német Becsületrend tagja (Pour le Mérite 2001 óta), Hans Sahl-díj (2002), irodalmi Nobel-díj (2002), a Győri Könyvszalon alkotói díja (2002), YIVO életmű-díj (2003), Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje – Polgári Tagozata (2003), Goethe-emlékérem (2004), Corine-díj (2004), Citta di Penne-díj (2004), a Sorbonne díszdoktora (2005), a berlini Szabad Egyetemen (Feie Universität) tiszteletbeli díszdoktora (2005), a Német Társaság díja (2006), Ernst Reuter-emlékérem (2006), Cassino város nemzetközi irodalmi díja (2006), a Magyar Kultúra Követe cím (2007), Grinzano-Cesare Pavese különdíja (2008), a berlini Zsidó Múzeum Megértés és Tolerancia Díja (2008), Jean Amery-díj (2009), Vermeil-nagyérem (2011), Magyar Szent István Rend (2014)


line

Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs

- A nagy Szív Ernő-füzet -

Szív Ernővel a világ körül

Darvasi László: Ez egy ilyen csúcsVajon hány élet fér egy életbe? Szív Ernő az Élet és Irodalom és a Délmagyarország munkatársa csaknem negyedszázada. A regényes életű hírlapíró ebben a könyvben azoknak a városoknak a történeteit meséli el, ahol talán otthonosan élt, ám ahol mégsem talált otthonra. Ahány füzet, annyi város, táj és ország. Berlin, Szeged, New York, Flandria vagy épp Sylt szigete csalóka díszletek: valójában a lélek fordulatos bedekkereit olvassuk. Elsirathatjuk Bakó Andrást (Baka István tárcaíró alteregóját), emlékezhetünk Eörsi Istvánra, találkozhatunk Miss Marple-lel, Emily Dickinsonnal és Kolumbusz Kristóffal, miközben bármikor visszatérhetünk Doktor Feketefekete Por és Hamu Restaurantjába. Csákányos angyalokat, fecsegő nyomozókat, nyeretlen és nyertes lottószelvényeket, kicsi nyereségeket és hatalmas veszteségeket, gyászt és szerelmeket találhatunk a könyvben – vagyis mindent, amit valaha tudni akartunk Szív Ernőről, de soha nem mertük megkérdezni.

Megjelenés: 2014. augusztus 27.
Tervezett oldalszám: 388 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 3690 Ft
ISBN: 978 963 14 3196 4line

Darvasi László

Darvasi László író 1962-ben született Törökszentmiklóson. 1986-ban szerzett diplomát a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1990 és 1998 között a Pompeji folyóirat szerkesztője, jelenleg a Délmagyarország és az Élet és Irodalom munkatársa.

Több műve megjelent franciául, németül és hollandul.
Művei közül többet – A titokzatos világválogatott (Nemzeti Színház, 2008) vagy a Trapiti (Kolibri Színház, 2005) – színpadra alkalmaztak.
A szerző portréját Burger Barna készítette

A Magvető Kiadónál megjelent művei
A lojangi kutyavadászok (2002), Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború (2002), Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim (2003), Trapiti és a Borzasztó Nyúl (2004), A világ legboldogabb zenekara (2005), A titokzatos világválogatott (2006), A könnymutatványosok legendája (2009), Virágzabálók (2009), Pálcika, ha elindul (2012), Vándorló sírok (2012), A zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története (2012), A Háromemeletes Mesekönyv (2013)

Díjai
A Beszélő című lap különdíja (1992), Szinnyei Júlia-emlékdíj (1993), Déry Tibor-jutalom (1993), Az Év Könyve jutalom (1994), Szép Ernő-jutalom (1994), Krúdy Gyula-díj (1996), Alföld-díj (1996), József Attila-díj (1998), Pro-Literatura díj (1998), IBBY-díj (2003), Szegedért Emlékérem (2003), Brücke Berlin-díj (2004), IBBY Honour List-Díja (2004), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005), Füst Milán-díj (2005), Mészöly Miklós-díj (2006), Márai Sándor-díj (2008), Magyar Köztársaság babérkoszorúja díj (2009), Rotary Irodalmi Díj (2009), Az Év Gyermekkönyve-díj (2014)


Sajtókapcsolat

Árvai Judit
Magvető Kiadó

Tel: (+36-1) 235-5027
Mobil: (+36-30) 984-6796
E-mail: arvai.judit@lira.hu

Európai Zsidó Kultúra Napja 2014

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület meghívója

Fedezzük fel közösen kultúránkat, történelmünket és zenei örökségünket, 2014. szeptember 14. vasárnap, 17:00 órától, az Európai Zsidó Kultúra Napján, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és az Erzsébetváros Önkormányzata szervezésében, a megújult Madách téren (Budapest, VII. ker.) A programon a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

17:00 óra:
A „Békévé oldja az emlékezés” – zsidók és nem zsidók együttélésének mindennapjaiból című szabadtéri kiállítás ünnepélyes megnyitója. A köztéri fotókiállítás a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület a Hagyományok Háza szakmai támogatásával jött létre, a történelemmel való szembenézés elősegítésére a Magyar Holokauszt Emlékév programjaként.
A kiállítást megnyitja: Dr. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere. Közreműködik Gálffi László, az Örkény Színház művésze. 


17:30 óra: A budapesti zsidó élet emlékhelye – a Csányi utcában létrejövő Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Tár bemutatkozása, az emlékhely célja, hogy a leendő látogatók megismerhessék majd, hogy miként éltek egykoron a városrészben élő zsidók, kispolgárok, kereskedők, munkások, alkalmazottak. 


18:00 óra: A Swing á la Django koncert – egy innovatív zenekar, különleges stílusötvözettel. Ebben a nem mindennapi muzsikában harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz és a tradicionális zsidó zene, melynek eredménye ez az egyedi stílus, melyet az együttes Hungarian Django Swing-nek nevez.
A zenekar tagjai:
Lombos Pál – nagybőgő, Kardos Dániel – gitár, Gazda Bence – hegedű 


19:00 óra: A Vodku zenekar koncertje – az együttes célja, hogy Közép- és Kelet-Európa népeinek zenéjét saját zenei elképzeléseivel ötvözve mutassa be a színpadon. Az együttes zenéjében meghatározó elemet játszanak a magyar, zsidó, orosz, ukrán, bolgár, délszláv és más közép-kelet-európai és balkáni népzenei motívumok. Mindezt ötvözik a rock, a jazz és más progresszív zenei irányzatok stílusjegyeivel.
A zenekar tagjai:
Takács Szabolcs – basszusgitár, bőgő; Bakos Csaba – tapan, derbuka, cajon; Szabó Árpád – hegedű, mandolin; Bata István, gitár; Nemes János – szaxofon, fuvola; Vázsonyi János, szaxofon

2014. augusztus 26., kedd

Papp Tibor versíró generátorai

Programozott költemények. Papp Tibor versíró generátorai a Műszaki Tanulmánytárban
2014. augusztus 30.
Különleges helyszínen, a Műszaki Tanulmánytár nevű budai látványraktárban ad randevút egymásnak műszaki tudomány és irodalom a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Írószövetség Digitális Irodalmi Munkacsoportja és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet közös rendezvényén.
A Tanulmánytárban 22000 tárgyat, egyebek mellett sok száz írógépet és számítógépet őriznek, de itt tekinthető meg az első golyóstoll, Bíró László József alkotása is. A számítógépek gyűjteményében Kozma László 1958-ban készített elektromechanikus „Műegyetemi Számológépétől” és az 1962-ben gyártott, teremnyi méretű, elektroncsöves URAL-2 típustól az első hordozható PC-kig terjed a sor.
10 órától óránként tárlatvezetések várják a látogatókat, majd 14 órától Papp Tibor párizsi magyar költő tart előadást. A József Attila-díjas szerző a digitális irodalom nemzetközileg is elismert, hazánkban úttörő képviselője, 1989 óta a világ első számítógépen működő irodalmi folyóirata, az Alire alapítója és szerkesztője. Kivetítőn mutatja be többek között a Disztichon Alfa című versgenerátort, a Hinta-palinta című intermediális, képet, hangot és szöveget tartalmazó művét, és beszél a programozás és költészet kapcsolatáról. A szerzővel Képes Gábor, Magolcsay Nagy Gábor, és Szalai Zsolt, a Magyar Írószövetség Digitális Irodalmi Munkacsoportjának tagjai beszélgetnek.
A rendezvény helyszíne: 1117 Budapest, XI. kerület, Prielle Kornélia u. 10. (a Prielle Kornélia és a Szerémi út sarkán)
Teljes árú jegy 800 Ft, Kedvezményes jegy  400 Ft
A rendezvény ideje:  2014 augusztus 30., szombat 10 – 16 óra között.
A Tanulmánytár a családi napot követően szerdánként és csütörtökönként 10-16 óra között látogatható, október végéig.
Bővebb információ a sajtó részére:
Domonkos Csaba kommunikációs referens
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Telefon: 06-70-320-9251,
E-mail: domonkos@mmkm.hu

2014. augusztus 10., vasárnap

Filmek a Spinozában

a Spinoza Színház hírlevele - filmnapok
 
Kedves Spinoza-barát!

A 12. Spinoza Zsidó Fesztivál idején a drámák, koncertek, kabarék, előadások mellett
filmnapokat
tartunk, ahol a következő öt film kerül bemutatásra:


1.
Szeptember 13. szombat 15 (!) óra
Schwarcz Sándor Debrecenje
Radó Gyula filmje

Portréfilm egy hosszú időt megélt öregemberről, a 96 éves korában 2007-ben elhunyt
Schwarcz Sándorról. Schwarcz hét munkaszolgálatos behívó és öt koncentrációs tábor
után –  kétszer fordították vissza a gázkamra kapujából – megfogadta: Életben maradásom
esetén gyűlölködés és bosszúérzés nélkül kívánok élni. Segíteni a gyengéken és a rászorultakon.
Megtartotta! Hatvankét éven át! Hittel, szenvedélyesen és szeretettel!


2.
Szeptember 13. szombat 15 (!) óra
Hogyan mondd el fiadnak...?
Radó Gyula filmje

Idézet a Talmudból és idézet a filmből.
Hogyan mondod el az elmondhatatlant, hogy mi történt 1944-ben?
Hogyan mondod el, mennyire kínoz a hiány, kiirtott embertársaid és azok meg nem
született gyermekeinek hiánya?
Fejtő Ferenc mondja el, hogyan mondd el…
Mindezt Szegeden, 2005-ben,  Fejtő Ferenc kilencvenöt éves korában.


3.
Szeptember 20. szombat 15 (!) óra
Rézbánya Borban
Film Radnóti Miklós emlékére

Dokumentumfilm a szerbiai Bor rézbányáiba hurcolt mintegy 6000 magyar zsidó sorsáról,
életéről, haláláról (Radnóti Miklós egy volt a hatezer közül). Radó Gyula filméjben
hét bori munkaszolgálatos mondja el élete történetét.


4.
Szeptember 21. vasárnap 15 (!) óra
Légüres térben
Dokumentumfilm Nemes Lászlóról
(53 perc)
rendező-operatőr: Solymos Tamás

"Nemes László légüres tere Kertész Imre sorstalansága".

Az idén 94. születésnapját ünneplő Nemes László író-műfordító a XX. század politikai
útveszői közt légüres térbe került. A trianoni békeszerződés előtti héten születik,
a numerus clausus miatt emigrál, Haifában kezdi egyetemi tanulmányait, majd harcol
az angol hadseregben Egyiptomban, Libanonban és Szíriában.  Ír 24 könyvet, lefordít
számos könyvet (pl. Eric Knight Légy hű magadhoz). Mindvégig felemeli szavát a faji
megkülönböztetés ellen,  és kiáll az alapvető emberi jogok, a szabadság és az
önrendelkezés mellett. Még akkor is, amikor visszatérve Magyarországra, a hazai
propagandaosztály merőben más magatartást várna el tőle...


5.
Szeptember 21. vasárnap 19 óra
Szenes Hanna -  Anikó
Dokumentumfilm

Írta: Dénes Gábor
Zene: Róth Péter
Vágó: Ausch István, Mona Péter
Fényképezte és rendezte: Dénes Gábor
Dega filmstúdió

Hanna,  Izrael állam nemzeti hőse ma már mítosz. Sorsa tisztességes országokban tananyag.
De talán kevesen tudják róla, hogy Szenes Anikó néven, Budapesten született. Elegáns budai
környezetben nevelkedett, polgári jólétben élt, amíg a zsidótörvények hatására megváltozott
az élete. Palesztinába ment, mezőgazdaságot tanult, majd egy újonnan alakult kibucban
dolgozott. Onnan bekerült az angol hadsereg különleges, titkos osztagába azzal a céllal,
hogy Magyarországról segítse az angol repülősöket és értesse meg a magyar zsidókkal,
mi vár rájuk, ha nem tesznek semmit önmagukért. A küldetés nem sikerült. A magyar határ
átlépése után elfogták, megkínozták, halálra ítélték, majd agyonlőtték.
Írói munkásságát csak halála után fedezték fel.


Előadások


A 12. Spinoza Zsidó Fesztivál keretében a drámák, filmek, kabarék,
zenés játékok, filmek mellett a következő

négy izgalmas előadást

hallgathatja a Spinozában:

1.
Szeptember 8. hétfő 19 óra
Heller Ágnes estje:
Holokauszt, a radikális gonosz
Beszélgetőpartner: Kardos András

Jegyár: 2000,-


2.
Szeptember 14. vasárnap 19 óra
Istenhit Auschwitz után?

Ki ne tette volna fel a kérdést: hogyan lehet hinni Istenben,
ha „megengedte” a holokauszt megtörténtét? Az előadás e kérdés
három aspektusát vizsgálja:
1. A zsidó történelemben valóban egyedi esemény-e  a soá?
2. Milyen válaszokat adott a zsidó teológia arra a kérdésre,
hogy hol volt Isten a holokausztban?
3. Hitt-e valóban Istenben az, aki a soá után elvesztette a hitét,
és hisz-e az, aki épp a soá miatt talál rá a hitre?

Előadó:
Balázs Gábor eszmetörténész

Jegyár: 2000,-


3.
Szeptember 18. csütörtök 19 óra
Ungvári Tamás estje:
Van-e a zsidóságnak külön történelme?

Jegyár: 2000,-


4.
Szeptember 23. kedd 19 óra
Talmud, Tóra és a többiek
Értelmiségi analfabétáknak

Mit tudott, mit gondolt az emberiség a bibliai időkben magáról?
Milyen biológiai, pszichológiai ismeretei voltak? Milyen érzelmek uralták?
Lehet-e életstratégiát kovácsolni a Tórából? Életfilozófiánk összeállításában
segít-e a zsidó Biblia? Séta a héber Biblia körül.
Mai témánk:
Honfoglalás Kánaánban
Amikor Joshua megállítja a napot

Bibliai túravezetőnk: Gábor György
Az analfabéta: Sándor Anna

Jegyár: 2000,-

Kedves Spinoza-barát!

A 12. Spinoza Zsidó Fesztivál keretében a drámák, előadások, kabarék, filmek
mellett a következő

öt zenés játékot és zenés estét

hallgathatja – nézheti meg a Spinozában.


1.
Szeptember 12. péntek 19 óra
Humoros klezmer koncert
SabbathSong Klezmer Band

Az együttes tagjai:

Bódi Mónika – hegedű,
Csányi Sándor – tangóharmonika
Szabó Bálint – klarinét
Szentkirályi György – buzuki, gitár
Langer Zoltán – nagybőgő
Andrasics Szabolcs – dob
Masa Tamás – trombita, furulya, ének
Masa Anita – ének

Jegyár:
koncert: 3000,-
Koncert vacsorával: 7.500,-


2.
Szeptember 16. kedd 19 óra
Ki volt Sólyom Janka?
Letiltott dizőz, betiltott szerzők

Ki emlékszik ma Sólyom Janka dizőz-színésznőre, kora körülrajongott
sztárjára? Ugye senki? Pedig egykor a legnagyobb költők, Heltai,
Szép Ernő, Radnóti és a többiek megzenésített verseit énekelte
bombasikerrel. Később a zsidótörvények miatt nem léphetett már fel
nagy színpadon esténként, legfeljebb délután, a Gerbeaud-ban énekelhetett.

És mi lett vele azután? Kivel volt kapcsolata és kivel nem? Ő volt-e
valóban József Attila titkos szeretője? Nyomozzunk!

Szereplők:

Az ifjú rajongó: Hajdú László
A dizőz: Molnár Gyöngyi

Zeneszerző és zongorista: Nyitrai László
Rendező: Czeizel Gábor

Jegyár: 2500,-


3.
Szeptember 17. szerda 19 óra
Spinoza & Rembrandt
Zenés játék

Spinoza és Rembrandt, a 17. századi Amszterdam két nagy alakja,
ugyanazon a téren lakott. Rembrandt az érzelmek, Spinoza az értelem
embere.  Ugyanazon a napon mindkettőjükkel megrázó esemény történik:
Spinozát kitagadják az amszterdami zsidó közösségből, Rembrandt ellen
pedig csődeljárást indítanak. Mindkét esemény mögött olyan konfliktusok
húzódnak meg, amelyekből ma is tanulhatunk.. Vajon ki az úr a házban?
A hűvös ész vagy a forró érzelem?

Szövegkönyv: Ann Silberberg – Sándor Anna
Zene: Henk Nieland

Rembrandt: Hábetler András - bariton
Spinoza: Derzsi György - tenor
Hendrikje: Herczenik Anna - szoprán

Zenei vezető: Cser Ádám
Rendező: Czeizel Gábor

Jegyár: 3000,-


4.
Szeptember 19. péntek 19 óra
Rosh Hashana Klezmer Koncert
David Klezmer Quintet és Klein Judit

Az együttes zenéjében a tradicionális zsidó zene és a 21. század
zenei stílusa ötvöződik, s mindez humorba csomagolva.

A Quintet tagjai:
Dávid József – klarinét
Kerek István –hegedű, brácsa
Rózsa István – tuba, trombita
Árkosi Péter – ütőhangszerek
Huszár Mihály – harmonika
Klein Judit – ének

Jegyár:
koncert: 3000,-
Koncert vacsorával: 7.500,-


5.
Szeptember 20. szombat 19 óra
Gettó-melódiák

Élet és halál. Szüntelen remény és végtelen magány.
Éltek ott hősök, emberek, árvák. 70 éve történt,
de ma is üzennek a gettóból - hangok, életek, sorsok,
keserédes melódiák.
Jiddis dalok és sanzonok a gettóból.

Közreműködnek:
Klein Judit - ének
Nagy Péter - klarinét
Neumark Zoltán – zongora

Jegyár: 2500,- 


Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján a műsor kezdetéig
Hétvégén és ünnepnapokon: az előadások előtt egy órával

2014. augusztus 7., csütörtök

Manó Könyvek: ajánlat augusztusra

A Manó Könyvek ajánlata augusztusra

Tegye a szívére a kezét! Ön minden kötelező olvasmányt elolvasott? Gyermeke sem érti Jókait már? Jó lenne, ha mégis átérezné az egri katonák hősiességét és izgulna Jumurdzsák miatt? A Klassz! című sorozatunkban Nógrádi Gergely arra vállalkozott, hogy újrameséli ezeket a klasszikusokat – nem zanzásítva, nem rappelve, csak élvezetesen és érthetően, úgy, hogy az a gyerekeket is magával ragadja.

Higgyenek a szerzőnek!

Kedves Olvasó!

Harminc könyv szerzője vagyok. Ötszáz író-olvasó találkozón vettem részt iskolákban. Húsz éve írok neked.

Ismersz, ismerlek.

Tudom, hogy nehéz a klasszikus nagyregényeket olvasnod. Ha bele is kezdesz az egyikbe, előfordul, hogy már két oldal után leteszed.

Hidd el, másnak is meggyűlik velük a baja! Csodálatos művek, de régen íródtak. Régies nyelven, régi olvasóknak.

Úgy döntöttem, újramesélem neked a világirodalom legszebb történeteit.
A te nyelveden, izgalmasan, de megtartva az eredeti regények hangulatát.

Nem én találtam fel a spanyolviaszt. Évszázadok óta mindenütt újramesélték a remekműveket. Még a Bibliát is. És Shakespeare drámáit. És a németek Goethét, a spanyolok Cervantest, a görögök Homéroszt, a franciák Victor Hugót. És sok-sok évvel ezelőtt Karinthy, Móricz, Kosztolányi és Bródy is újramesélte mások regényeit.

Amit újramesélnek, megmaradhat. Amit nem, az bármily ragyogó remekmű legyen is, lassan bizony feledésbe merülhet.

Szomorú dolog ez. Ám azzal, hogy most a kezedben tartod ezt az újramesélt változatot, egy újabb regény kap esélyt a megmaradásra.

Ehhez azonban te is kellesz. Igazándiból hárman kellünk hozzá. Az író, az újramesélő, és te, aki elolvasod.

Nem azt akarom, hogy azért ismerd a nagy nemzeti legendáinkat, mert dolgozatot kell írnod belőlük.
Azt szeretném, hogy azért ismerd a nagy nemzeti legendáinkat, mert egy magyar ember nem nőhet fel úgy, hogy nem tudja, ki volt Bornemissza Gergely, Baradlay Jenő.

A KLASSZ sorozatban a legszebb regényeket olvashatod el újramesélve.
Ha a KLASSZ-könyveket bújod, még az is megeshet, hogy a sorozatban megjelenő regényeket olvasva az eredeti mesterműhöz is kedvet kapsz – ezért is találsz az újramesélt változatokban részleteket az eredeti alkotásokból.

Egy egészen biztos: a KLASSZ sorozattal klasszabb ember leszel.

Barátsággal: Nógrádi Gergely

line

Nógrádi Gergely: A kőszívű ember fiai – Klassz!-sorozat

Jókai Mór, a nemzet mesemondója mélyen hitt a forradalomban. Részt vett a 12 pont megfogalmazásában, és 1848. március 15-én este ott volt a Nemzeti Színház ünnepi előadásán. Más aligha írhatta volna hát meg a hazaszeretet legnagyobb magyar regényét, A kőszívű ember fiait.

A Manó Könyvek Klassz!-sorozatában Nógrádi Gergely az eredeti cselekményt követve, ám rövidebb formában meséli újra a klasszikus irodalom gyöngyszemeit, azzal a céllal, hogy a remekművek a mai fiatalok számára is érthető és szerethető olvasmányok legyenek. Ugyanakkor a kiadó nemcsak a nagy nemzeti legendák megismertetéséért, de az értékes írói örökség megóvásáért is síkra száll: a sorozat köteteit számos, az eredeti regényekből kiemelt szövegrészlet gazdagítja.

Terjedelem: 240 oldal
Méret: 129 x 197 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 1290 Ft
ISBN: 978 615 5385 68 1

line

Nógrádi Gergely: Az egri csillagok – Klassz!-sorozat

Nemzeti történelmünk dicsőséges helyszíne az egri vár, amelynek 1552-es ostroma során kétezer hazaszerető ember győzedelmeskedett kétszázezer könyörtelen idegen támadó felett. Hiába a múló idő, Bornemissza Gergőék legendája minduntalan bűvkörébe vonja az épp felnövekvő nemzedékeket. Ám az Egri csillagok nem csupán a magyar emberek kedvenc olvasmánya: Gárdonyi Géza is a legjobb művének tartotta a sodró lendületű regényt.

A Manó Könyvek Klassz!-sorozatában Nógrádi Gergely az eredeti cselekményt követve, ám rövidebb formában meséli újra a klasszikus irodalom gyöngyszemeit, azzal a céllal, hogy a remekművek a mai fiatalok számára is érthető és szerethető olvasmányok legyenek. Ugyanakkor a kiadó nemcsak a nagy nemzeti legendák megismertetéséért, de az értékes írói örökség megóvásáért is síkra száll: a sorozat köteteit számos, az eredeti regényekből kiemelt szövegrészlet gazdagítja.

Terjedelem: 272 oldal
Méret: 129 x 197 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 1290 Ft
ISBN: 978 615 5385 67 4

line

Mindjárt itt újra az ovi, a suli, és úgy érezzük, jó lenne, ha gyerekünk gyakorolna egy kicsit? Ezt játékosan is megteheti!


Az évszakok – Barátnőm, Bori foglalkoztató

A Barátnőm, Bori foglalkoztatófüzet-sorozat ezen kiadványa óvodásoknak vagy iskolai előkészítő csoportba járó gyerekeknek segít ismereteket szerezni az évszakokról, és rendszerezni azokat.
A kicsik nyomon követik a természetben zajló változásokat, és a játékos fejlesztő feladatok által ismerkednek a növény- és állatvilággal. Kedvükre színezhetnek, vagy gyűjthetnek faleveleket és terméseket. A gyerekek sok izgalmas kérdésre kapnak választ, és mindezt játékos formában, hogy az ismeretszerezés szórakoztató élmény legyen számukra.

Terjedelem: 24 oldal
Méret: 190 x 270 mm
Kötés: Irkafűzött
Ár: 890 Ft
ISBN: 978 963 9737 08 2

line

Az óvodában – Barátnőm, Bori foglalkoztató

Bori óvodába jár, ahol sok érdekes dolog történik nap, mint nap. A Barátnőm, Bori foglalkoztatófüzet-sorozatnak ez a része ismerős helyszínekre kíséri el az óvodás korú gyerekeket. A játékos feladatok a gyerekek mindennapi élethelyzeteihez és tevékenységeihez igazodva segítenek fejleszteni a különböző készségeket úgy, mint a különböző színek és formák felismerése, képek kiegészítése, térbeli irányok és a dolgok egymáshoz viszonyított helyzetének megfogalmazása. Előre megrajzolt sablon segítségével ablakra ragasztható képet csinálhatnak maguknak, vagy akár a saját óvodai jelüket is elkészíthetik.

Terjedelem: 24 oldal
Méret: 190 x 270 mm
Kötés: Irkafűzött
Ár: 890 Ft
ISBN: 978 963 9737 65 5


line

OLVASS VELEM!


A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet elevenedik meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló olvasással. A főhős nagyobb betűvel írt, színes mondatait a gyermekek, a hosszabb részeket a szülők, nagyobb testvérek olvashatják.
Igazi közös, családi szórakozás!


Amelie Benn: Léna rózsatánca – Olvass velem!-sorozat

Amikor Léna varázslatos balettszoknyája felragyog, már tudja, hogy barátnői a Tündérligetben bajban vannak. Egy gyors forgás, és máris ott van közöttük. A tündérbalerinák elpanaszolják, hogy egy ronda mocsári szörny elrabolta a társukat, Ibolyát. Nélküle viszont nem tudják eltáncolni a virágbalettet, ám akkor az összes virág elveszíti a színét! A barátnők Léna vezetésével nekivágnak a sivatagnak, hogy kiszabadítsák a kis tündért. Vajon mi lesz a közelgő ünnepi előadással?

Terjedelem: 96 oldal
Méret: 155 x 220 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 615 5385 72 8

line

Alexandra Fischer-Hunold: Rozália királykisasszony a varázspóniknál – Olvass velem!-sorozat

Rozália királykisasszony legnagyobb álma, hogy megtanuljon lovagolni. Mágikus zenélőórája segítségével egy pillanat alatt a varázspónik földjén találja magát. Itt aztán valóra válik az álma, kedvére lovagolhat, olyan boldog, mint még soha. De amint feltűnik Mester, a félelmetes fekete csődör, véget ér a vidám lovaglás. A varázspónik rettegett ura gonosz tervet forral. Vajon sikerül Rozália királykisasszony furfangos ötletével legyőzni Mestert, vagy örökre ott kell maradnia bátyjával és egyszarvújával a varázspónik földjén?

Terjedelem: 96 oldal
Méret: 155 x 220 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 615 5385 71 1
KapcsolatCsapody Kinga
főszerkesztő
Mobil: (+36/30) 343-3270
E-mail: csapody.kinga@lira.hu