2014. május 29., csütörtök

Magvető Kiadó: könyvheti újdonságok


A Magvető Kiadó könyvheti újdonságai
Bertók László: Ott mi van?
„Ha elbaltáztad a paradicsomkertet, / most a saját verejtékeddel teremtsd meg.”

Bertók László: Ott mi van?Bertók László új könyve szerves folytatása a korábbiaknak. Az első ciklus a Hangyák vonulnak „hosszúkáira”, a második a szonettes könyveket idéző Pénteken vasárnap „pillanatkáira”, a harmadik pedig a Háromkák „magyar haikuira” utal, azok formáját használja, gondolja tovább. A versek a filozofikus látás- és gondolkodásmód, a természet, valamint a belső, lelki környezet mikrorezdüléseinek összekapcsolódásból, keveredéséből állnak össze. A lineáris gondolatmenetet (főleg a hosszúkák esetében) állandóan kérdések, pontosítások szakítják meg, melyek a reflektálatlanul biztosnak és igaznak gondolt tényekre kérdeznek rá, legyenek azok akármennyire is egyszerű, hétköznapi jelenségek, vagy éppen ismeretelméleti terminusok. A költő így tartja állandó mozgásban a leülepedett, mozdulatlannak hitt dolgokat, kérdései újabb és újabb kérdéseket szülnek az olvasóban, és a sok bizonytalan, folyton elmozduló, elfolyó dologból végül felépül egy sziklaszilárd és megingathatatlan világ. Már csak az a kérdés, hogy ott mi van?
Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 116 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2290 Ft
ISBN: 978 963 14 3177 3

line
Erdős Virág: Négyeshatos
„Hogyha kérdi bárki, nos: / nincs jobb, mint a villamos”
A szerző rajzaival

Erdős Virág: NégyeshatosRímes játékokból, mókás történetekből összeálló, kézzel írt és ceruzával rajzolt könyvecske, amely a városról, a négyes-hatos villamosról, királylányról, vakvarjúcskáról, és más furaságokról mesél.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 104 oldal
Méret: 160 x 230 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3201 5
line
Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat
„A kiszolgáltatottság regénye”

Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változatEgy kitelepített család az Isten háta mögött. Egy testvérpár: az egyiket a szavak érdeklik, a másikat az Isten. Nem tűnik ez feloldhatatlan ellentétnek. Az idősebb fiú mondatokból épít láthatatlan világot, süketnéma öccse szavai ugyan nem hallhatók, mégis ő meséli el a történetüket. Most akkor melyikük a Júdás?
Az anya nem keresi senki kedvét, az apa iszik. Az egri nagymamával csak titokban lehet találkozni, a másik meg bár velük él, folyton az Úrral beszélget, és magát a jóságot keresi. Na és az Isten: a Mennyben, a kereszten, a káromló szavakban, az imákban és a saját történetében. A szomorú, boldog Isten.
Az Egyszerű történet vessző száz oldal második könyve az istentelen 20. század közepének regénye, szereplői mind a saját útjukat járják, bár egyetlen szobában élnek. Hogy a kiszolgáltatottság választja el őket, vagy eleve el vannak választva egymástól, azt csak az Isten tudja. Mindegyikük magányos. Az Isten is: a Mennyben, a kereszten, a káromló szavakban, az imákban és a saját történetében. (Péczely Dóra)

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 124 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3202 2
line
Fehér Renátó: Garázsmenet
„családdá minket a történetek tettek”

Fehér Renátó: GarázsmenetA Garázsmenet üdítően friss, igazán élénk líra. Egy némiképp koraérett fiatalember mutatkozik be a világnak és mutatja be saját világát. Fehér Renátó koraérett fiatalember, de mint minden igazi koraérett, egyben infantilis is. Olvashatunk itt magánmitológiát, amelynek a családtagok, felmenők ugyanúgy szereplői, figurái, mint az 1988-ban Szöulban csodálatos természetességgel, 14 esztendősen élete első olimpiáját nyerő Egerszegi Krisztina. Fehér verseiben az én, a lírai alany általában egy közösséghez képest próbálja megtalálni saját identitását, lett légyen az a család, a nemzedék vagy a nemzet. Ezért költészetének alanyi és közéleti regisztere nem is annyira egy tőről fakad, mint inkább közös kontextusba olvad össze. És ez a közös többszörös amellett, hogy poétikaként is nagyszerű, és visszafogottan elegáns versenyelvében pompásan bont ki metaforákat, nagyon sokat elmond arról is, hogyan látja napjaink magyar valóságát és közelmúltját ez a fiatalember. Fehér Renátó 1989 októberében született és számot is vet 1989 cezúrájával és határvonalával, az évszám lehetséges és lehetetlen olvasataival, valamint ennek tükrében saját, a rendszerváltás forrásvidékén született generációjának politikai felelősségével és nemzedéki szerkezetével. Azonban a köz ügyei mellett van itt természetesen kiemelten privát szál is: szerelemről, magányról; húsbavágóan pontos részletekkel és ragyogó megfigyelésekkel. A Garázsmenet címével ellentétben igazi kezdés, a járat csak most indul, és ki tudja, hol lesz még a végállomás.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 64 oldal
Méret: 125 x 212 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 1990 Ft
ISBN: 978 963 14 3194 0
line
Horváth László Imre: Lett este és lett reggel
„A feladatomat elvégeztem. Horogkereszt van a világ minden templomának csúcsán.”

Horváth László Imre: Lett este és lett reggelPaulus tábornok a sztálingrádi hadjárat előtt autóbalesetet szenved, így minden másképp alakul: Németország megnyeri a második világháborút ebben a súlyos, letaglózó antiutópiában, melynek főhőse Klaus Arme, vezető náci ideológus: az ő 1942 és 2013 között írt naplórészleteiből áll a könyv. Az első bejegyzés idején tizennyolc, az utolsónál nyolcvankilenc éves.
A „lett este és lett reggel” a Genezis könyvében a teremtés napjai közti időszakot jelöli, amikor az Arme-féle náci ideológia szerint Isten alszik vagy halott, esetleg felfüggeszti magát, egyben az erkölcsi, etikai normákat is. A civilizáció újabb lépcsőfokának eléréséhez mindig egy-egy ilyen állapot kell, ami felmenti a birodalmat és katonáit minden bűn alól, hiszen ezeket a fejlődés nevében követik el, a teremtés tökéletesítésére. Klaus Arme egész élete a családja hatalmáért vívott kérlelhetetlen árnyékháború, és az egész emberi civilizációt lassanként felemésztő birodalom szolgálatában telik. Legfőbb ellensége a folyamatos apokalipszis idején is jelen lévő kereszténység, mely újra és újra felbukkan áldozatai képében, akik arra születtek, hogy gyengeségükkel megalázzák az erőseket.
Vajon az egész világ a nácik élettere lesz, vagy az új Übermensch mégsem mindenható?

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 292 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 3192 6
line
Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene
Hét férfi, egy eset

Kiss Tibor Noé: Aludnod kelleneEgykorvolt, leépült majorsági telep valahol a közelmúlt Magyarországán. A romok között néhány ember. Személyiségük lassan felszívódik, mint egy vérömleny. A térképen sincsenek rajta. Amnéziás múlt. Vak jelen. Vajon mi történhet még velük a peremen? Elég sok minden.
Kiss Tibor Noé elbeszélői tehetsége ezt a végvidéket szubtilis és láthatatlan drónként pásztázza végig és deríti fel. Az Aludnod kellene mozaikrészletekből összetapadó állapotregény, aprólékos-pontos atmoszférapróza, amely a szenvedő szerkezetek és vegetatív létezésformák kétségbeesett cselekvésmintázatait, legutolsó emberi küzdelmeit kegyetlen élességgel és kíméletlen, a melankóliát sem nélkülöző iróniával írja le.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 144 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 14 3173 5
line
Kovács András Ferenc: York napsütése zengő tombolás
„Mindenki voltam, tán Will Shakespeare is”

Kovács András Ferenc: York napsütése zengő tombolásKovács András Ferenc a lírai rögtönzések poétája is, különösen annak a ritmusos, spontán, szó szerint látványos, mégis hétköznapi beszédnek a mestere, melyben a színház és a vers egyre inkább elkülönülő világa termékenyen kapcsolódik össze, s keze nyomán élettel telítődik a vers-színház, amely hol világdráma, hol utcai örömzene, vagy kész kabaré.
S hogy miért „kettős verseskönyv”? A York napsütése sekszpirályi, és a Zengő tombolás hétköznapi versei egymásra is rímelnek, kiegészítik egymást, s hol láthatón, hol láthatatlanul folytatják kettősségekkel teljes párbeszédüket - sokszorozottan megkettőzötten, kettős visszhangokkal válaszolgatnak egymásnak. A Shakespeare szellemének szentelt könyv így lesz színházi könyvvé, a színházi könyv pedig így úszik át a költészetek szellemének szentelt hétköznapok nem kevésbé teátrumi könyvébe, miközben mindkét könyv egyetlen, rejtett harmadikká (apakönyvként is olvashatóvá) változik át.
A többi csak játékosság, teremtő szómágia, töprengő aggódás a hatalmas színház, azaz a voltaképpeni világ sorsa felett.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 184 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 14 3180 3
line
Krusovszky Dénes: A fiúk országa
Kilenc hajszálpontos történet a férfilélekről

Krusovszky Dénes: A fiúk országaKrusovszky Dénest, a fiatal generáció kiemelkedő alkotóját eddig költőként ismerhettük. A fiúk országa az első novelláskötete: nem szárnypróbálgatás egy új műfajban, nem egyszeri kaland, mert a szerző máris kész prózaíróként lép elénk. Pontos történeteket alkot fiúkról és férfiakról. Problémaérzékeny, éles a tekintete: legyen szó egy család széthullásáról, a párkapcsolatok dinamikájáról, a művészi ambíciók és a polgári élet összeegyeztetésének nehézségeiről. Nem a kényelmes utat választja. Nem fűzi fel a történeteit egyetlen szálra. Minden egyes írásában új világokat fedez fel, a járt utat járatlanra cserélve. Novellái intellektuálisak, higgadtak, érzékenyek. Lélektani látleletek, önmagukkal is vívódó emberekről. Gyönyörről, szorongásról, szerelemről, halálról. Közelmúltról és jelenről, hazai és idegen tájakról.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 224 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 14 3193 3
line
Lángh Júlia: Macskák és férfiak
„Az Egy budai úrilány szerzőjének új regénye hűséges és hűtlen két- és négylábúakról”

Lángh Júlia: Macskák és férfiakHármaskönyvet tart kezében a kedves olvasó: egy időskori szenvedélyről valló naplót, egy változatos férfiportré- sorozatot és egy macskakönyvet, amelynek cirmos főszereplője szolidárisan együtt öregszik a gazdájával. Minden csupa meglepetés: az időskori szerelem heves és felkavaró, mintha csak egy csitri élné át, a korábbi kapcsolatok izgalmasak, szomorúak, szürreálisak vagy kacagtatók – mikor milyenek. Egy biztos: aki megírta őket, igyekezett minél tökéletesebben megismerni a másik nemet, és átélni az élet minden fontos pillanatát. A férfiakéval párhuzamos és rejtett kapcsolatban álló macskatörténetek pedig igazolják a cicagazdák ismert igazságát: tulajdonképpen a macska tartja az embert, és még véletlenül sem fordítva. Milyen egy macska? Milyenek a férfiak? Ki vagyok én? Az Egy budai úrilány szerzőjének új könyvét a kíváncsiság mozgatja, a féktelen megismerési vágy, amely nélkül lehet ugyan élni, de – legalább is szerzőnk szerint – nem biztos, hogy érdemes.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 204 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 3179 7
line
Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok
„Szilánkok egy ház romjai alól, / amely leégett az idő tüzében.”

Rakovszky Zsuzsa: SzilánkokEgy képzeletbeli kisváros – Sók – az ország nyugati szegletében egy nagyon is valóságos történelmi időszakban a 20. század első negyedében. A kifáradó, viktoriánus századvég lassú tétele után következik a századelő hirtelen gyorsuló allegrója. Ebben a tempót és formát váltó korban játszódik több emlék- és idegszálon a Szilánkok. Árva vagy félárva hősei saját mostoha sorsukat megértve próbálnak új életet kezdeni, de eközben a számukra sok esetben ismeretlen és titkokkal teli múlt folyamatosan meghatározza és behatárolja őket. Némelyikük nyíltan nekimegy ezeknek a határoknak, és forradalmat hirdet a régi renddel és polgári életvilággal szemben. A Szilánkok lenyűgöző és szívbemarkoló regény az apakeresés kudarcairól, a 20. század elejéről, a békeidők zavarairól és az első világháború által felrobbantott tegnap-világ rejtélyes titkairól.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 612 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 3990 Ft
ISBN: 978 963 14 3181 0
line
Szabó T. Anna: Kerített tér
„Ne kérdezz rá szünetlen, mi lakik túl a testen, /csak engedd, hadd beszéljen, hogy vágyjon, szüljön, éljen.”

Szabó T. Anna: Kerített térKerített tér: ellentmondás. A teret felosztani lehet, de ténylegesen elkeríteni nem. Az ember tereket hasít magának, otthonokat és kerteket választ le a világnagy térből, de sosem zárhatja ki az életéből a fentet és a lentet, a kintet és a bentet, az égtájakat, a levegőt: a mindenséget. A szerző a zárt tér kettősségét, örömét és félelmét, a kint-bent összefüggését figyeli, kert-verseiben pedig a kis tér otthonosságának képtelenségét, a szerves és szervetlen lét megismerhetetlenségét, a fent és a lent bejárhatatlanságát mutatja meg. A kinti tér figyelmes tekintetet, a nagy lélegzetet megtartó gondolati váz viszont zárt szobát és csukott szemet követel - de az elme tükör-terében könnyen megkeveredik a kint meg a bent.
Szabó T. Anna filmes kameramozgások és vágások módszerével, szinte forgatókönyvszerűen veszi számba életünk behatárolt, de korántsem korlátolt, lehetőségeikben inkább végtelen tereit.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 128 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2290 Ft
ISBN: 978 963 14 3178 0
line
Tóth Kinga: All Machine
A létezés mechanikája

Tóth Kinga: All MachineRadikálisan újszerű versek az emberi szerkezetről, a bennünk lakozó masinákról és a minket körülvevő gépekről. A gépvilág ritmusairól. Tóth Kinga spirálos-csavaros versei különleges, korábbról nem ismert lírai mondattannal működés közben mutatják meg énünk gépszerűségét és személyiségünk kapcsolódási pontjait a külső világhoz. Közben pedig a gépversek – tárgyiasságon innen, anyagszerűségen túl – személyes vallomások is, egy szubjektív életrajz elegyes fejezetei.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 120 oldal
Méret: 125 x 212 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2290 Ft
ISBN: 978 963 14 3203 9
line
Körkép 2014
Válogatta: Király Levente

Körkép 2014Többek között Csabai László, Cserna-Szabó András, Darvasi László, Dragomán György, Egressy Zoltán, Garaczi László, Márton László, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Podmaniczky Szilárd és Tóth Krisztina művei, az előző év novellatermésének legjava.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 312 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2500 Ft
ISBN: 977 045 44 2400 4
line
Szép versek 2014
Válogatta: Szegő János

Szép versek 2014A magyar költészet 2013-as csúcsteljesítményeinek, izgalmas kísérleteinek, új felfedezettjeinek és legfontosabb témáinak-motívumainak a gazdag esszenciája.

Várható megjelenés: 2014. június 10.
Tervezett oldalszám: 352 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2500 Ft
ISBN: 977 058 63 7800 8

2014. május 28., szerda

Corvina Kiadó - Könyvhét: újdonságok, programokA Corvina Kiadó könyvheti újdonságai és programjai
line
Sztanó László: Taljánok, olaszok, digók
A nemzeti sztereotípiák fogságábann

Sztanó László Taljánok, olaszok, digók című könyve olyan gazdagsággal tárja elénk az olaszokkal kapcsolatos ítéletek és előítéletek tárházát, hogy az ember szinte észrevétlenül vizsgálja fölül minden elfogultságát és veti el belőle mindazt, amiről kiderül, hogy nem állja ki a tudományos módszer próbáját. Napjainkban még mindig a pozitív vagy negatív nemzeti előítélet, illetve annak hátterében az egyes társadalmi és etnikai csoportokról kialakult sztereotípiák határozzák meg a különböző nemzetek történelmi önképét. A kötet nagy erénye, hogy a sztereotípiák évszázadokra visszanyúló, folyton-folyvást átalakuló és szerves rendszert alkotó világában kalandozva valójában az etnikai konfliktusok előítéletes szerkezetét tudatosítja. A szerző az európai kultúrtörténet évszázadaiban tett kalandozásai során rengeteg érdekes részletre világít rá, így például az olaszokról és a magyarokról alkotott sztereotípiák fel-feltűnő hasonlóságaira; a XVII. századi francia közvéleményben élő „olasz” sztereotípia és a majdani antijudaista és antiszemita előítéletek kísérteties hasonlóságaira; vagy a nemzeti nagyság mítoszának térhódítására a fasiszta korszak nacionalista propagandájában. A nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő italianisztikai monográfiát szellemes és humorral teli anyagának köszönhetően kifejezetten könnyed stílus jellemzi. A szerző a szépirodalmi idézeteket lebilincselő szöveges illusztrációként illeszti bele saját elbeszélésébe. Az idézett anekdoták, versek, elbeszélések hosszú sora színes és szórakoztató történelmi olvasókönyvvé avatja a művet.

Sztanó László, nyelvész, művelődéstörténész. Az egyetemi oktatáson és a kutatáson kívül írással és műfordítással foglalkozik. A művelődéstörténet témakörében korábban két könyve jelent meg: Az ezernevű város (2002), és az Olasz-magyar kulturális szótár (2008).

Terjedelem: 580 oldal
Méret: 160 x 230 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 1362 21 3

line
Simon Róbert: Az iszlám fundamentalizmus
Gyökerek és elágazások Mohamedtől az al-Qaidáig

A Keleti források sorozat legújabb kötete

Az iszlám fundamentalizmus mindaddig aktuális marad, amíg az iszlám világának permanens válsága fennmarad. A fundamentalizmus természetesen nem mai jelenség, valójában az iszlám kialakulásától kezdve elválaszthatatlan attól. Lényege szerint válságjelenségről van szó, amely társadalmi krízis idején jelentkezik, s az iszlám strukturális azonosságát fenyegeti. Ilyenkor az iszlám ortodoxia védelmében különböző erők a próféta és „társai” tanításainak a fölmutatásával megpróbálják visszaállítani a kezdetek ideális állapotát, s indítanak egy retradicionalizálási folyamatot. Ez az iszlám fundamentalizmus kulcsfogalma. A modellt maga Mohamed dolgozta ki először, majd ezen a „fundamentumon” jött létre az iszlám társadalom egyedülálló jellegzetessége: a teokratikus közösség hegemóniája a birodalmak szokásos dinasztikus politikai hatalomgyakorlásával szemben. A továbbiakban e két szereplő harca nyomta rá a bélyegét az iszlám történetére. A mohamedi modellre támaszkodó fundamentalista mozgalmak a kháridzsita mozgalomtól kezdve rekurrens folyamatként értelmezhetők, amelyek eszmei arzenálját a 11. század után mindinkább domináns neohanbalizmus szolgáltatta. Az iszlám fundamentalizmus forgatókönyve a múlt század kilencvenes éveitől változott meg. Korábban ezeket a mozgalmakat alapvetően az iszlámon belül lehetett értelmezni. A legutóbbi két évtized fejleményeinek azonban immár alig van közük az eredeti iszlám gyökerekhez. Itt már politikai mozgalmakról van szó, amelyek nem annyira az iszlám, hanem a globalizáció kihívására próbálnak válaszolni. Ezeknek az új fejleményeknek az értelmezésére minőségileg más elméleti modellt kell kidolgozni.

A könyv első része egyrészt történeti-vallástörténeti elemzéseket tartalmaz a klasszikus fundamentalizmus mozgalmairól, másrészt értelmezi az utóbbi húsz év iszlamista áramlatainak ideológiáját.
A könyv második része alapvető forrásszövegeket tartalmaz, a klasszikus és a modern mozgalmak nélkülözhetetlen dokumentumait.


Terjedelem: 488 oldal
Méret: 125 x 215 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4200 Ft
ISBN: 978 963 1361 99 5

line
Ritter Andrea: Melegek
Ismeretlen ismerősök a 21. században

Oscar Wilde-ot a 19. század végén homoszexualitásáért még börtönbe csukták, Magyarországon a melegség 1961-ig számított bűncselekménynek. A homoszexualitás az üldözéstől lassan megszabadul, a betegség felfogástól azonban csak 1973-ban, amikor a pszichiátriai diagnosztikai kézikönyvben már nem szerepelt diagnózisként. A társadalmakat mindig is foglalkoztatta az azonos neműek szerelmi kapcsolata. Mára egyre több művészeti alkotás választja tárgyául ezt a témát, miközben az emberek közül sokan prüdériával fordulnak el még attól is, hogy gondolkodjanak rajta. Arról pedig még kevesebbet tudnak, hogy milyen lelki folyamatok dolgoznak mögötte. Fontos, hogy Magyarországon is mind többen legyenek tisztában azzal, miként gondolkodnak ma erről a nagyvilágban, mit mondanak róla a társadalomtudományok, hogy egyáltalán mit jelentenek az alapfogalmak.
Ez a tanulmánykötet azokról szól, akik a heteroszexualitástól eltérő orientációval élnek: a leszbikusokról, melegekről, biszexuálisokról, transzszexuálisokról és queerekről, akiket összefoglalóan LMBTQ embereknek neveznek. Magyarországon ez az első olyan pszichológiai szakkönyv, amely széleskörűen föltárja a homoszexualitás lelki és társadalmi oldalait. A szerző a modern pszichológiai magyarázatokat fölhasználva a közép-európai világra alkalmazza ismereteit. Pszichoanalitikus tudásával nézi és írja le a kérdéssel kapcsolatos lelki jelenségeket, de saját gondolatait is hozzáfűzi. A tanulmányok hangja sokszor tudományos, de a szakemberek, az érintettek és azok hozzátartozói is okulhatnak belőle. A könyv szakmai érvekkel segíti az előítéletek lebontását. Célja, hogy hozzásegítse a társadalom tagjait ahhoz, hogy szabadabban tekintsenek a különböző szexuális orientációkkal élőkre.
A tanulmánykötet szerzője Dr. Ritter Andrea klinikai szakpszichológus, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának megalapítója és elnöke, az Amerikai Pszichológiai Társaság nemzetközi LMBT hálózatának magyarországi képviselője, az LMBT Tanácsadó Központ megalapítója.

Terjedelem: 168 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 1362 29 9

line
Nyíri János: Madárország

A magyar vészkorszakot gyerekszemmel láttató önéletrajzi regényt Nyíri János (Budapest, 1932 – London, 2002) emigrációban írta, tíz éven át. A könyv először Angliában jelent meg 1989-ben, ezt követte a magyar, az amerikai és a német kiadás. A kritika világszerte a témában írt legkiválóbb művek közé sorolta. A kiadó régi adósságot törleszt, amikor ezt a méltán világsikerű könyvet újra elérhetővé teszi a magyar olvasóközönség számára.

Egy elfeledett nagy magyar regény és memoár: a túlélés testamentuma, a vészkorszak történetének kivételes tanúságtétele.

Terjedelem: 560 oldal
Méret: 138 x 214 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 3990 Ft
ISBN: 978 963 1362 25 1

line
Dedikálások a Vörösmarty téren, a Corvina/Líra standnál (51.):
június 14. szombat
13:00 Pesthy Monika és Simon Róbert (Az iszlám fundamentalizmus)
14:00 Frank Júlia és Sommer András (Diétás sütemények)
15:00 Felcsuti Péter (Szerintem)
16:00 Sztanó László (Taljánok, olaszok, digók)
17:00 Ritter Andrea (Melegek)