2013. március 30., szombat

Költészet Napi Jazz Költészet

Költészet Napi Jazz Költészet:
Fenyvesi Ottó - vers,
Lőrinszky Attila - nagybőgő,
Gyukics Gábor - vers.

2013. április 11., csütörtök, 19:00
Jedermann kocsma, kávézó, étterem (Budapest, Ráday utca 58.)

Támogatja: EMMI, Nemzeti Együttműködési Alap, Maszre


 A Jazz Költészet 

rendezvényen Vécsei Rita Andrea és Gyukics Gábor verseivel lepi meg a nézőket, Benkő Róbert pedig a zenei aláfestést biztosítja.
A Szépírók Társaság Könyv utóélete elnevezésű irodalmi beszélgetés-sorozatán, a Jazz Költészetesten vendég lesz Vécsei Rita Andrea, Gyukics Gábor költők és Benkő Róbert jazz zenész.
Vécsei Rita Andrea vers és rövid prózaíró, munkája mellett irodalmi folyóiratokban és művészeti portálokon publikál.
Jazz költészeti est“Magáról beszél, most E/3-ban, ez nem vers, ez bemutatkozás. Meg kellene mondania, ki ő. Egy félútonlevő, mellékesen a vágányok között. Szeret ott sétálni, kicsit veszélyes, kicsit unalmas, pont jó. A gyerekeinek nem ajánlaná. Elképzelni, milyenek a vasak, a szaros talpfák, a kövek, az legyen elég. Ha verset ír, nincsenek rímek, ha novellát, elvétve igen. Rózsaszín helyett más szavakat használ. Ki tudja mondani, hogy szívvirág, pedig az közel piros. Mások szövegeit délutáni kockás plédként kívánja, lehet ellazulni alatta, nem látni magát, ha nem akarja, ha meg nyüszíteni kell, azon is tompít az azonos mintázat. Néha kedve van semmi jó nincs a hóesésben-dolgokról fecsegni nem a cseten. Most például elmesélné, mi köze a kristálycukros kenyérnek hajnal három felé a Zemplénben ahhoz, hogy nem lett katona.”
Gyukics Gábor 1988 óta itthon, illetve az Egyesült Államokban élő, angolul is alkotó, angol és magyar műfordításai által is jól ismert szerző a modern hazai és a modern amerikai költészet hagyományainak ötvözésével alakította ki egyéni hangját, eredeti látásmódját. A magyarországi nyitott versfelolvasó estek meghonosítója. 1999 óta száznál több est szervezője és levezetője, melyeken neves és kevésbé ismert meghívott költők egyaránt szerepeltek. A 100 ezer költő a változásért című rendezvény egyik szervezője.
Benkő Róbert a Dresch Mihály Quartet lemezeinek rendszeres közremüködője. Többek között amiatt is ismert, hogy a magyar nagybőgősök között, talán az egyedüli, aki nem tesz kirándulásokat egyéb irányzatok felé, és pályája kezdete óta ragaszkodik a legérzékenyebb és legprogresszívabb improvizatív zenei irányzatokhoz.
Jazz költészeti est
Vécsei Rita Andrea, Gyukics Gábor, Benkő Róbert
Időpont: 2013. február 14. 21:00
Helyszín: Jedermann kávézó, Budapest

Jazz és költészet

Közvetlenül sem a próza, sem a dráma nem szívott magába annyi mindent a jazzből (és a blues-ból), mint a költészet. A folyamat a blues-zal, a szájhagyomány útján terjedő, élő népköl­tészettel kezdődött. A blues formája egyszerű: három soros stanza, a második sor – néha variálva – ismétli az elsőt, a harmadik feloldja az ismétlés által keltett feszültséget. A blues hangulata a melankólia és a humor között egyensúlyoz; gyakran szomorú, levert, de sohasem reményvesztett. A blues nem azért költői, mert az énekes költői formában akarja kifejezni magát. Azt mondja el, amit el kell mondania, a tőle telhető legjobb módon. A blues hatása természetes egyszerűségében, közvetlenségében, az élethelyzetek érzelmi töltöttségű rajzában rejlik. A bluesköltészet az amerikai irodalom olyan alkotóinak műveit termékenyítette meg, mint Sterling A. Brown, Langston Hughes, Jack Kerouac, Amiri Baraka, Ralph Ellison, Toni Morrison, Albert Murray.

Az amerikai költészet 20. századi történetéről nem lehet beszélni a zene és a költészet szintézisének érintése nélkül. A jazz és a költészet kapcsolatából az amerikai irodalom egyik zsánere vagy alzsánere született meg. A század első évtizedeiben egyes költők, mint Ezra Pound, T. S. Eliot, Carl Sandburg és E.E. Cummings, kezdtek eltávolodni a formai kötött­ségektől és a hagyományos nyelvezettől. Ez a törekvés és a jazz fejlődése a 20-as években az un. jazzköltészetben találkozott. Az elsőként így aposztrofált költők verseiben a jazz még csak utalásszerűen jelent meg. Noha foglalkoztatta őket, és hatott is rájuk az új zene, nem tekinthetők “jazzköltők”-nek. A jazzköltészet ugyanis ritmusában és stílusában is hasonlít a jazz-zenére. Az uralkodó amerikai irodalomfelfogás szerint, ha egy vers nem tartalmaz jazz-szerű ritmuso­kat vagy az improvizáció érzetét, hanem csak utal jazzmuzsikusokra, nem minősül igazi jazz­költészetnek.

Az első költők, akiknek műveiben megjelent a jazz, Vachel Lindsay, Carl Sandburg, Mina Loy és Hart Crane voltak. Lindsey elutasítóan viszonyult a jazzhez, mert riasztotta „primitív” hangzása és környezete. (Mármint az, hogy bordélyházakban, kimérésekben, lebujokban, tánctermekben formálódott ki.) Mégis írt, és drámai hatással fel is olvasott olyan verseket, amelyekben a fekete zene ritmusai lüktettek. Hart Crane ennél tovább lépett, ő volt az első fehér költő a 20-as években, aki a jazz szerkezetét, hangzását és ritmusát is megpróbálta utánozni verseiben, de kísérletéből hiányzott a rögtönzés érzete.

A jazzköltészet kialakulásában fontos szerepet játszott az un. harlemi reneszánsz, a 20-as évek szellemi mozgalma, amelynek a Délről Északra irányuló nagy fekete migráció adott táptalajt. A Manhattan északi részében néger írókat, muzsikusokat, képzőművészeket, tán­cosokat tömörítő csoportosulás célja a fekete kulturális örökség értékeinek felmutatása és kultiválása, az „Új Néger” fogalmának megismertetése volt. Művészeti központok, kávéházak, felolvasóhelyek, jazzklubok nyíltak, s minekutána erre az évtizedre esett az elsősorban feketék által művelt jazz tömeges méretű elterjedése, ez a zene lett a fekete öntudat legeredetibb és legautentikusabb megnyilvánulása.
Mivel a hangszín, a ritmus, az ütemmérték és a líraiság a jazznek és a költészetnek egyaránt sajátja, természetes, hogy legjobban azok a művészek képesek egyesíteni a két világot, akik egyszerre muzsikusok és költők. Az első igazi jazzköltő, a zsáner megalkotója a harlemi reneszánsz vezéralakja, Langston Hughes volt, aki muzsikusnak tanult. „Weary Blues” címmel 1926-ban jelent meg bemutatkozó kötete, a jazzköltészet első fontos gyűjteménye, amelynek címadó, zenei kísérettel elgondolt verse a korai blues lassú, himbálózó ritmusával érzékelteti egy blues-énekes kimerültségét. Számára a blues-forma elválaszthatatlan volt a költészettől. Rövid, lírai, utalásokkal zsúfolt költeményeiben gyakoriak a jazz ritmuselemei és ismétlődései. „Montage of a Dream Deferred” című verse saját értékelése szerint olyan, mint a bebop, mere­dek váltásokkal, váratlan fordulatokkal, éles, kemény beszúrásokkal, töredezett ritmussal. Az irodalom és a jazz kapcsolata különféle formákban végigkísérte Hughes pályáját. Az ötvenes években gyakran vett részt zenés programokban, így a jazz egyik bástyájának számító New York-i Village Vanguard klubban Charles Mingus együttesével. Közös lemezük „Weary Blues” címmel 1958-ban jelent meg. (Az, hogy a két művészeti forma kapcsolódása mennyire napirenden volt az 50-es évek végén, jól mutatja Mingus ugyancsak 1958-ban kiadott „Modern Jazz Symposium of Music ad Poetry” című, részben Hughes közreműködésévek készült lemeze.)
 Turi Gábor

Morelli Edit zománc kiállítása

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját,
Morelli Edit
zománcművész
A RÉZ-OXID VILÁGA
című kiállításának megnyitójára
április 4-én, csütörtökön, 17 órára,
a MUSEION No. 1 Galériába (Budapest, IX. ker. Üllői út 3.)

A kiállítást Pálinkás Szilvia művészettörténész nyitja meg.
A kiállítást rendezi és bemutatja: Szepes Hédi művészettörténész.

Nyitva tartás: keddtől péntekig 14-18 óra
A kiállítás megtekinthető 2013. április 26-ig.
Morelli Edit Ferenczy Noémi-díjas képzőművész alapvetően a grafika és a festészet területén szerzett szakmai tapasztalatait kezdte el alkalmazni a zománcművészet világában. Kátai Mihály javaslatára 1973-ban ismerkedett meg a zománcozás műfajával, amelynek két évtized alatt az egyik vezető hazai mesterévé vált, egy különös utat bejárva vezette be a zománcot a magyar képzőművészet sajátos szcénájába, így új dimenzióba helyezve azt. Pályája elején beágyazott és festett zománcos technikájú dekoratív életfákat, madonnákat készített. A 80-as évek közepétől azonban festőzománcos képeinek stílusa, mindenekelőtt a technika egyre tudatosabb művészi felhasználása mellett, fokozatosan fordul a természeti formákat is magában foglaló irányba, amely a természet örök törvényeit feltáró szellemi tartalmat, érdeklődést misztikus nyelvezettel ötvözi.kapcsolat:
Sütő Erika
galériavezető
Museion No. 1 Galéria
H-1091 Budapest, Üllői út 3.
(+36 1) 216 4784
+36 20 223 7180
museion@t-online.hu
www.icshu.org

2013. március 25., hétfő

Menyhei Szabolcs kiállítása, Premier Galéria

A Premier Galéria 2013. március 28-án 18 órakor tartja a tehetséges fiatal kecskeméti festőművész Menyhei Szabolcs festményeiből rendezett kiállítás megnyitóját.
Az eseményre ezúttal tisztelettel meghívom!- jött az invitálás illetékes helyről.

A megnyitót támogatja az Univer Product Zrt. és a villányi Jackfall Bormanufaktúra.

A képeken lévő figurák lehet, hogy a valóságban léteznek, de csak formailag azonosak a modellel; a képek nem portrék vagy jellemrajzok gyűjteménye. Mindenki a személyiségétől távoli vagy csak részben azonos szerepre van kényszerítve, ami más körülmények közt talán meg is valósulhatna. Ezek a nem létező, de valóságosnak tűnő alakok tökéletesen beilleszkednek a nem létező, de realisztikus térbe, ahol meg nem történt eseményeket, helyzeteket mutatnak be, mintegy a valóság lehetséges változataként, egy alternatív realitásként megjelenve. Istvánffy Ilona képzőművész

2013. március 13., szerda

In Memoriam Kézdy György - a SpinozábanA Spinoza Színház hírlevele

Spinoza Színház hírlevél - spinoza.hu
Kedves Spinoza-barát!

Alábbiakban küldjük áprilisi programunkat.

Áprilisban Kézdy Györgyre emlékezünk,
bemutatjuk régóta várt Spinoza & Rembrandt előadásunkat
és Bajnai Gordon is a vendégünk lesz.

Várjuk szeretettel!

Spinoza
Április 2. kedd 19 óra
In Memoriam Kézdy György
Április 3. szerda 19 óra
Recital Flamenco
Április 5. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Április 6. szombat 19 óra
Breiner Tamás, mentalista
Április 10. szerda 19 óra
Spinoza & Rembrandt        P R E M I E R
Április 11. csütörtök 19 óra
Spinoza & Rembrandt
Április 12. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Április 13. szombat 19 óra
Bach Szilvia: Szelep- monokabaré
Április 15. hétfő 19 óra
Odesszai kocsma-dalok
Április 16. kedd 19 óra
Bächer Pestje - kabaré
Április 17. szerda 19 óra
A Guru - zenés színház
Április 18. csütörtök 19 óra
Karinthy, a Frici
Április 19. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Április 20. szombat 19 óra
Alt duett - zenés tragikomédia
Április 22. hétfő 18 (!) óra
Bajnai Gordon a Spinozában
Április 23. kedd 19 óra
Heller Ágnes - est
Április 24. szerda 19 óra
Legendás komédiások
Április 26. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Április 28. vasárnap 19 óra
Spinoza & Rembrandt
Április 29. hétfő 19 óra
Aki végigbillentyűzte a nagyvilágot
Április 30. kedd 19 óra
Talmud, Tóra és a többiek
  

Április 2. kedd 19 óra
In Memoriam Kézdy György

„Miért hiszik azt nálunk, hogy csak Rómeó lehet szerelmes….”
- tette fel a költői kérdést „Virág Doktor”.
Tapsrendek melege, kéz a kézben, együtt előre, fogjuk egymás kezét,
szállunk diadallal, egymást szeretve – és erre emlékezünk.
Emlékezünk bejátszásokkal is.

Akik emlékeznek: Sándor György, Székhelyi József
Szerkesztette: Murányi Péter

Jegyár: 2000,-


Április 3. szerda 19 óra
Recital Flamenco

Autentikus flamenco előadás Sevillából.
Szenvedélyes táncos és a virtuóz gitáros párbeszéde.

Szólótánc: La Kati, flamenco
Gitár: Antonio Fernández,
Ritmus és tánckar: La Kati Cuadro Flamenco.

Jegyár: 2000,-


Április 5. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Jegyár:
Koncert: 2000,-
Koncert vacsorával: 5500,-


Április 6. szombat 19 óra
Breiner Tamás, mentalista
A médium hagyatéka
Rejtélyekkel teli felfedezőút az emberi elme legsötétebb bugyraiba.
A mentalista legújabb előadása megidézi a XIX. századi spiritiszta szeánszok
hangulatát, miközben egy mindenkit foglalkoztató kérdésre keresi a választ.
A holtak szellemei köztünk járnak? 
16 éven aluliaknak nem ajánlott! 

Jegyár: 2000,-


Április 10. szerda 19 óra
Spinoza & Rembrandt        P R E M I E R                    
zenés játék
Spinoza és Rembrandt, a 17. századi Amszterdam két nagy figurája, ugyanazon a
téren laktak. Rembrandt az érzelmek, Spinoza az értelem embere.  Ugyanaz nap
mindkettőjükkel megrázó esemény történik: Spinozát kidobják az amszterdami zsidó
közösségből, Rembrandt ellen pedig csődeljárást indítatnak. Mindkét esemény mögött
olyan konfliktusok húzódnak meg, amiből ma is tanulhatunk. Vajon ki az úr a házban?
Az hűvös ész vagy a forró érzelem?

Rembrandt: Hábetler András - bariton
Spinoza: Derzsi György  - tenor
Hendrikje: Herczenik Anna  - szoprán

Szövegkönyv: Ann Silberberg - Sándor Anna
Zene: Henk Nieland
Zenei vezető: Neumark Zoltán

Rendező: Czeizel Gábor

Jegyár: 2500,-


Április 11. csütörtök 19 óra
Spinoza & Rembrandt
Lásd április 10.


Április 12. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
David Klezmer Quintet & Klein Judit

Jegyár: lásd: ápr. 5.


Április 13. szombat 19 óra
Bach Szilvia: Szelep
Politikai kabaré

Bach Szilvia mondja a magáét.
És most új dolgokat mond, mivel új a helyzet! 
Bach Szilvia ír, beszél, játszik, énekel – elvarázsol bennünket.
Mindent ő csinál és azt kitűnően.

Jegyár: 2000,-


Április 15. hétfő 19 óra
Odesszai kocsma-dalok
Száz évvel ezelőtt Odessza volt a világ harmadik legnagyobb zsidó városa
New York és Varsó után. Mindez meg is hozta gyümölcsét:
az akkori odesszai zsidó művészet, irodalom, zene igen csak kivirult.

Ízelítőt adnak:
Jávori Ferenc (Fegya) és Dunai Tamás

Jegyár: 2000,-


Április 16. kedd 19 óra
Bächer Pestje
Kabaré

A Spinoza Színház 10. születésnapjára Bächer Iván megírta tizedik kabaréját.
Ezúttal Bächer Pestjéről, azaz Erzsébet-, Teréz-, József- és Újlipótvárosáról
lesz szó, régi történetekkel, régi dalokkal és zenével.

Írta: Bächer Iván
Szereplők: Eszes Fruzsina, Rácz Attila, Bächer Iván

Zongoránál: Ökrös Ottó

Jegyár: 2500,-


Április 17. szerda 19 óra
A Guru
Zenés színház

Írta: Mészöly Gábor és Sándor Anna
Songs: Mészöly Gábor, Bradányi Iván, Kozma István, Sándor Anna
Zene: Henk Nieland

Hogyan legyünk boldogok? Ezt feszegeti manapság a világ sok-sok guruja, s
ugyanez történik a Spinoza zenés játékában. Az érintett témák: szerelem, szex,
partnerválasztás, házasság, kötődés, unatkozás, identitás.

Szereplők:
Professzor (Guru): Hábetler András
Lány: Bucsi Annamária
Fiú: Merán Bálint

Rendező: Fischer Gábor

Jegyár: 2500,-

Április 18. csütörtök 19 óra
Karinthy, a Frici
„Mindent elkövettem, hogy ne legyek zseni, nem tehetek róla…”– így vall magáról
az éppen 125 évvel ezelőtt született Frigyes.
A darab a Kohn család története Karinthy Frigyesig és egyben korrajz is.

Karinthy szerepében: Székhelyi József
Karinthy írásaiból összeállította: Murányi Péter

Jegyár: 2000,-


Április 19. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Jegyár: lásd ápr. 5.


Április 20. szombat 19 óra
Alt duett
Zenés tragikomédia
Bach Szilvia, ezúttal olyan témához nyúl, melyről mindenki tud, de keveset beszél.
A darab két hősnője, egy színésznő és egy írónő.

Szereplők:
Bach Szilvia és Tarlós Rita
Rendezte: Bach Szilvia
Jegyár: 2000,-


Április 22. hétfő 18 (!!!) óra
Bajnai Gordon a Spinozában

Jegyár: 2000,-


Április 23. kedd 19 óra
Heller Ágnes - est

Nos hogy vagyunk?
Beszélgetőpartner: Kardos András

Jegyár: 2000,-


Április 24. szerda 19 óra
Legendás komédiások

Kalmár Tibor Legendás komédiások című könyvéből idézünk fel részleteket. A nagy
nevettetők szerepeiről, kulisszák mögötti mulatságos történeteiről a színház- és a
film világából mesél Hegedűs D. Géza és Lukács Sándor. Nevezetesen: Agárdy Gábor,
Alfonzó, Bilicsi Tivadar, Dayka Margit, Feleki Kamill, Kabos Gyula, Latabár Kálmán
és Salamon Béla derűs sztorijaikból válogattuk egy csokorra valót. Az előadás során
szerepeikből DVD-ről is bemutatnunk egy-egy részletet.

Jegyár: 2000,-


Április 26. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Jegyár: lásd ápr. 5.


Április 28. vasárnap 19 óra
Spinoza & Rembrandt
Lásd április 10.


Április 29. hétfő 19 óra
Aki végigbillentyűzte a nagyvilágot
Soós Tibor – bárzongorista
Soós Tibor 60 éve játszik Budapest bárjaiban, vendéglőiben és szerte a nagyvilágban.
Játszott Bernstein-nek, Elisabeth Taylornak és most a Spinozában játszik.
A 60 év, a Kedves, a Pipacs és a többi neves-jellegzetes bárok hangulatát
Géczi Dorottya segítségével idézzük fel.


Április 30. kedd 19 óra
Talmud, Tóra és a többiek
Gábor György előadás sorozata

Bibliai idegenvezetés értelmiségi analfabétáknak
Idegenvezető: Gábor György, filozófus
’Én semmit nem tudok a Bibliáról’
A Spinoza ezt most könnyedén és humorral pótolja.

Beszélgetőtárs: Sándor Anna

Jegyár: 2000,-Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján a műsor kezdetéig
Hétvégén és ünnepnapokon: az előadások előtt egy órával

 _______________________________

Ajánló blog: Laptop kijelzők, Szerviz Budapesten - WiFi 
Ablak a télikerten