2015. november 11., szerda

Rózsavölgyii és Corvina könyvújdonságok

könyvek - új könyv - ajánló, újdonság, könyvbemutató - őszi kiadói kínálat

Megjelent Somfai László:
Kottakép és műalkotás című könyve!

Somfai László: Kottakép és műalkotás

Harminc tanulmány Bachtól Bartókig

Kottakép és műalkotás Harminc tanulmány olvasható a kötetben, egy páratlan muzikológus pálya lenyomatai. A legkorábbiak a hatvanas években születtek, a legfrissebbek a kétezres évek elején. Témáik két nagy korszak, a 18. század vége, s a 20. század eleje, illetve ennek megfelelően a nyugati zene történetének két meghatározó alkotója, Joseph Haydn és Bartók Béla köré csoportosulnak, de Mozart, Michael Haydn, Stravinsky és Webern is főszerepet kap néhány írásban. Somfai László az ezredforduló körüli évtizedek legnagyobb hatású magyar muzikológusa, világszerte ismert és elismert Bartók- és Haydnkutató. Több mint háromszáz tételt tartalmazó bibliográfiájából maga válogatta e kötet anyagát, amely tökéletesen tükrözi érdeklődésének főbb irányait és a rá jellemző kutatói ethoszt. Somfai László figyelme éppúgy irányul a zenetörténeti folyamatok, műfaji hagyományok vagy éppen szerzői életművek egészére, mint az egyes kompozíciók részletkérdésire, akár a legapróbb ornamensekig bezárólag. Otthonosan mozog a filológiától az analízisen át a legkülönfélébb zenetudományi aldiszciplínák területén, s ugyanolyan maximalizmus jellemzi, miként az általa tárgyalt zeneszerzőket. De bármily fontosak legyenek is számára a történeti, analitikus vagy filológiai kérdések, soha nem téveszti szem elől, hogy a zene elsősorban hangzó valóság, a muzikológus kutatási eredményeinek tehát a gyakorló muzsikust kell szolgálniuk. Ahogy az előszóban fogalmaz: „Pályám során mindvégig az inspirált, vajon fel tudjuk-e tárni, pontosan mit jelent a múltbéli nagy mesterek kottázása? S ha értjük az üzenetet, találunk-e szövetségeseket, bátor kipróbálókat az előadóművészek legjavából?” Somfai László (1934) a budapesti Zeneakadémián végezte zenetudományi tanulmányait. 1963-tól az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának tudományos munkatársa, 1972 és 2004 között a vezetője. 1969 óta tanít a Zeneakadémián, ahol 1997 és 2007 között a zenetudományi Doktori Iskolát irányította, jelenleg professor emeritus. A Magyar Tudományos Akadémia, az American Academy of Arts and Sciences, a British Academy, az Academia Europaea tagja; 1997-tól 2002-ig a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke.

Somfai László (1934) a budapesti Zeneakadémián végezte zenetudományi tanulmányait. 1963-tól az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának tudományos munkatársa, 1972 és 2004 között a vezetője. 1969 óta tanít a Zeneakadémián, ahol 1997 és 2007 között a zenetudományi Doktori Iskolát irányította, jelenleg professor emeritus. A Magyar Tudományos Akadémia, az American Academy of Arts and Sciences, a British Academy, az Academia Europaea tagja; 1997-tól 2002-ig a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke.


Terjedelem: 512 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 615 506 222 3

line
A Rózsavölgyi és Társa Kiadó szeretettel meghívja
Somfai László:
Kottakép és műalkotás
Harminc tanulmány Bachtól Bartókig
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2015. december 2. (szerda), 17.00
Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
(1014 Budapest, Táncsics utca 7.)

A könyvbemutató résztvevői Somfai László zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Zeneakadémia professor emeritusa és Fazekas Gergely zenetörténész, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője.

Közreműködik:
Várjon Dénes (Liszt-díjas zongoraművész)

 ----------------

A Corvina Kiadó őszi újdonságai

Nyáry Krisztián: Merész magyarok

30 emberi történet

Nyáry Krisztián: Merész magyarok Nyáry Krisztián Így szerettek ők című sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló erejéről írt, az Igazi hősökben pedig személyes döntésektől példaszerűvé váló életekről. A folytatásban ezúttal 30 olyan magyart vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is emberek tudtak maradni, s akik számára önazonosságuk és belső bátorságuk a legszélsőségesebb történelmi helyzetekben is mindent felülírt. Magyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját értékrendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vigaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha mások nem is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek voltak önmagukhoz. Az iskolaalapító Teleki Blanka, akit a várbörtön sem tudott megtörni; a jobb kezét elvesztő sportlövő, Takács Károly, aki bal kezét használva lett olimpiai bajnok; a magyar gyógyszergyártást megteremtő Richter Gedeon, aki a halál torkában sem volt képes elszakadni a hazájától; a szíriai bevándorló Fadlallah el Hedad Mihály, aki a világ legjobbjává tette a bábolnai ménest; vagy az embermentő Karig Sára, aki azt vallotta: az embertelen törvényeket nem szabad betartani. Merészek voltak és magyarok. Mind magyarok.

„Féltek ők is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelenségtől vagy a megszégyenüléstől. De jobban féltek attól, hogy emberségük sérül, ha nem fordulnak szembe az embertelennel.”
Nyáry Krisztián

Várható megjelenés: 2015. november 23.
Terjedelem: 252 oldal
Méret: 190 x 235 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 13 6327 2

line

Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867–1940
2.

Családi, vallási és társas élet, tanulás, katonaélet, nyaralás, sportolás, jótékonyság

Körner András: Hogyan éltek? „Míg e könyv első kötete a sokféle magyar zsidó mindennapi életének fizikai körülményeit – a külsejüket, lakhelyüket és munkahelyeiket – mutatta be, ez a második kötet az élet olyan tényezőire koncentrál, mint a családi, vallási és társas élet, a tanulás, a katonai szolgálat, a nyaralás, a sportolás, valamint a jótékonyság. Az első kötethez hasonlóan ez a mostani is korabeli fotók és a fotókat elemző, azok társadalmi-történeti hátterét ismertető szöveg segítségével mutatja be az átlagemberek egymástól gyakran drasztikusan eltérő életmódjait. Egyik kötet sem tételezi fel a másik ismeretét, de a kettő együtt az egykori magyar zsidó élet egyfajta panorámáját állítja elénk. Bár a téma sok részletéről létezik tanulmány és könyv, ez az első olyan munka, mely megkísérel többé-kevésbé átfogó képet adni a magyar zsidók hétköznapjairól. A két kötet az életmódokra koncentrál – ez különbözteti meg a magyar zsidó történelmet bemutató más művektől. Ennek rendszeres feldolgozása nemcsak nálunk úttörő vállalkozás, de tudomásom szerint más országok zsidóságáról sem létezik hasonló munka.

Azt remélem, hogy az olvasó képzeletében a sok-sok régi fotó, a visszaemlékezésekből vett idézetek, az anekdoták, a rövid életrajzok és az ezekhez kapcsolódó szövegrészek olyan egységgé fognak összeállni, amely szinte a háromdimenziós valóság illúzióját adja, és így ez a hozzánk időben viszonylag közeli, ám elpusztítása révén mégis annyira távoli világ – ha csak gondolatban is –, de újra életre kelhet.”
Körner András

Megjelent!
Terjedelem: 264 oldal
Méret: 230 x 270 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 6990 Ft
ISBN: 978 963 13 6310 4

line

Lovak.
Magyar írók, költők a lovakról

Révai Sára fotóalbuma

Lovak. Magyar írók, költők a lovakról Révai Sára 2014-ben végigjárta Magyarország állami méneseit: Szilvásváradon, Hortobágyon, Mezőhegyesen és Bábolnán fotózott, közel egy évig. Látott szerelmes lovakat, féltékenyeket és magányosokat, igaz barátságokkal és mély empátiával szembesült. „Megfigyeltem például, ha két ló egymás mellett áll, képesek órákon át teljes harmóniában, egyszerre mozogni. Ez számomra olyan összhangról árulkodik, melyet mi, emberek, sajnos megközelíteni sem tudunk. Sokat tanultam tőlük.” Sokat tanultak a lovaktól az írók és költők is, akik közül sokan nem csak szerették, hanem alaposan meg is figyelték őket – ezt igyekszünk bizonyítani a képek mellé helyezett idézetekkel. Balassi Bálinttól Tandori Dezsőig négyszáz év magyar irodalmából válogattunk vidám és szomorkás, légiesen költői és vaskosan prózai, gyorsan vágtató és lassan poroszkáló szövegeket, közel negyven szerzőtől. Igazán csak egyetlen közös pont van bennük: a lovak szeretete. A csodálatos lovaké, akiktől, ha végiglapozzuk ezt a csodálatos albumot, szabadulnunk lehetetlen.

A szövegek szerzői: Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Krúdy Gyula, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Rejtő Jenő, Tamási Áron, Rideg Sándor, Zelk Zoltán, Fekete István, Szabó Magda, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Faludy György, Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Csukás István, Lázár Ervin, Esterházy Péter, Tandori DezsőMegjelent!
Terjedelem: 96 oldal
Méret: 200 x 200 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 3500 Ft
ISBN: 978 963 13 6328 9

line

Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája


Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája „A történelmünkkel való kíméletlen szembenézés, önfelmentő szépítések és hazugságok nélkül, nem tartozik nemzeti erényeink közé. Ez a nemzet mindig hős vagy áldozat. Leginkább mindkettő. Az egyik legnagyobb történelmi hazugság, hogy Auschwitzhoz, az iparosított népirtáshoz semmi közünk. Ez a hazugság, pocsék szoborba öntve, szégyenszemre ott áll ma a Szabadság téren. Hirdetvén, hogy mi vagyunk az áldozat, nem tehetünk semmiről, 1944. március 19-én a hitleri hadak leigázták az országot, és mindaz, ami következett, az ő bűnük. Holott az ősbűn Horthy Magyarországán keresendő: élenjárók voltunk az első világháború után a numerus clausustól a három zsidótörvényig. És tovább. Mert Auschwitz sem volt elég. Az 1990-ben ránk zuhant szabadsággal meg kellett érnünk a szabaddá vált antiszemitizmus mocskos röneszanszát is! Ez a mozzanat az, amely élettörténetét rám testáló regényhősömet döntő elhatározásra készteti: megpróbál adósságot törleszteni egy önmarcangoló, fájdalmas vallomással. Így végre bekövetkezhet a mindig oly buzgón elmulasztott szembesülés, és feltárulnak az ősbűn elfeledett, pokoli stáció” – írja új regényéről a szerző, Görgey Gábor.

Megjelent!
Terjedelem: 168 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 13 6325 8

line

Marianna D. Birnbaum: Emlékalbum 1944-ből


Marianna D. Birnbaum: Emlékalbum 1944-ből „Nem igaz, hogy nem lehet újat írni a vészkorszakról, csak kiváló emlékezőképesség, visszafogott, a sorok között megbúvó irónia és jó toll kell hozzá. Marianna D. Birnbaum könyvének nagy része azokról a rokon vagy közeli ismerős gyerekekről és a szüleikről szól, akik nem jöttek vissza; többük fényképét is mellékelte, köztük néhol feltűnik a szerző is kisgyerekként. Normális, jól szituált felnőttek és szépen öltöztetett gyerekek, mindegyiküknek végig kellett volna élnie az életét. A groteszkre finoman kihegyezett szemléletével, az irodalomtörténeti munkákon edzett szerkesztési gyakorlatával a könnyfakasztást a szerző végig elkerülte, ettől szép és igaz ez a könyv.”
Spiró György

Várható megjelenés: 2015. november 30.
Terjedelem: 120 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 13 6320 3

2015. november 7., szombat

Spinoza Színház: decemberi program

A Spinoza Színház értesítései - hírlevelek

A decemberi program előtt: novemberi ajándékként a ’Mi a kabbala’ c. műsorunkat húztuk ki.
A játékszabály ugye jól ismert? Az első 30 jegyre 50%-os kedvezményt adunk.
S azok, akik erre a műsorra már vásároltak/előjegyeztek teljes árú jegyet,
bármely más műsorra 50%-os kedvezményt kérhetnek.

2015. november 23. 19 óra
Balázs Gábor: Mi a kabbala?

Tudomány? Okkult tudomány? Számmisztika? Zsidó misztikus tudomány?
Zsidó bölcsesség? Titkos zsidó bölcsesség? Ősi tudásanyag?
Szimbólumrendszer? A zsidó vallás (a Tóra) része? Zsidó folklór? Zsidó ezotéria?

Mi a kabbala fő témája? Miért terjed manapság annyira a Hollywoodi sztárok körében?
Milyen szerepet játszik a kabbala a mai világban?

Ilyen és ehhez hasonló témáról beszél:

Balázs Gábor – eszmetörténész
Beszélgető partner: Sándor Anna

Decemberi programok:

Kedves Spinoza-barát!
Csatoltan megküldjük az év utolsó havának programját, továbbá
tájékoztatjuk az előkészületben lévő darabunkról (PULITZER).
December 1. kedd 19 óra Hetven éves a BUDAPEST!  - Egy folyóirat születésnapja
December 2. szerda 19 óra Dés Mihály: Anyám könnyű kosztot ígért - monodráma
December 6. vasárnap 19 óra Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek
December 7. hétfő 19 óra Herzl - kávéházi dráma
December 8. kedd 19 óra Tollasbál, avagy szerelemről sokszemközt
December 9. szerda 19 óra Dés Mihály: Anyám könnyű kosztot ígért - monodráma
December 10. csütörtök 19 óra Rose - monodráma
December 12. szombat 19 óra Címzett ismeretlen - levéldráma
December 13. vasárnap 19 óra  Heller Ágnes-est
December 14. hétfő 19 óra Lehár - zenés játék 
December 19. szombat 19 óra Bolgár György: New York, időszámítás előtt
 
Klezmer péntek vacsorával  
December 4. péntek 19 óra SabbathSong Klezmer Band
December 11. péntek 19 óra SabbathSong Klezmer Band
December 18. péntek 19 óra David Klezmer Band & Klein Judit
December 25. péntek  19 óra SabbathSong Klezmer Band 
 
December 1. kedd 19 óra
Hetven éves a BUDAPEST!
Egy folyóirat születésnapja

Zenés irodalmi kabaré a múlt század 40-es éveinek stílusában,
amikor Ady, Szép Ernő, Kosztolányi verseit énekelték a
dizőzök. És szavaltak! Az elmúlt hetven évet idézi fel
ez az est a folyóiratban megjelent, kortárs írók tollából született,
Budapest ihlette versekkel, némelyik a szerző előadásában
és korabeli dalokkal.

Előadók: Molnár Gyöngyi és Hajdú László

Közreműködő szerzők:
Garaczi László, Kapecz Zsuzsa,
Kukorelly Endre, Petőcz András
és Tóth Krisztina

Zenei szerkesztő és zongorán kísér: Nyitrai László
Konzultáns: Aradi Péter
Rendezte: Czeizel Gábor

Jegyár 2000,-


December 2. szerda 19 óra
Anyám könnyű kosztot ígért

Édes-bús monokomédia
Dés Mihály 77 pesti recept.
Gasztronómiai anyaregény c. könyve alapján

„Anya csak egy van, és arról is csak a végén derül ki,
hogy tud főzni”, állítja a szerző, aki –mamakomplexusát
szublimálandó– most előadóként is megidézi édesanyja
kalandos életét és bonyolult, ámde lenyűgöző személyiségét.

Írta, színpadra alkalmazta és előadja Dés Mihály
rendezői tanácsadó: Czeizel Gábor

Jegyár: 2000,-


December 6. vasárnap 19 óra
Akit az istenek szeretnek
Csákányi Eszter koncertje

“Magamról és a női lélek megannyi arcáról mesélek” – mondja
Csákányi Eszter. A téma örök: nők végletes lelkiállapotban.
Nagy empátiával, rokonszenvvel, humorral és öniróniával.

Wagner-Puskás Péter- billentyűs hangszerek
Kovács Norbert - ütőhangszerek

Dramaturg, szövegíró: Zöldi Gergely

Jegyár: 3500,-


December 7. hétfő 19 óra
Herzl
’Ha akarjátok, nem álom’

Fantáziajáték valós tényekkel

A Spinozától csupán néhány méterre született
Max Nordau és Herzl Tivadar. Két magyar zsidó,
akiknek meghatározó szerepük volt Izrael létrejöttében.
Hogy jutott el a színműíró Herzl a világ vezető politikusaihoz?
A mai Izraelen kívül melyik 10 ország jöhetett még szóba,
mint a zsidók lehetséges otthona?

Írta: Ann Silberberg és Forgách András

Szereplők:
Herzl Tivadar – Makranczi Zalán
Max Nordau – Gyabronka József
Pincér – Hajdú László

Rendezte: Czeizel Gábor
Jelmez: Veréb Dia

Jegyár: 3000,-


December 8. kedd 19 óra
Tollasbál, avagy szerelemről sokszemközt

Kedvesség, báj, elegancia, három művésznő,
számtalan műfaj és az örök téma – egy tökéletes este kellékei.
Nevezzük rendhagyó irodalomórának,
összművészeti estnek vagy szerelmi kalandozásnak.

Szereplők
Kékkovács Mara, Lakatos Diána és Somlai Valéria

Jegyár: 2000,-


December 9. szerda 19 óra
Anyám könnyű kosztot ígért
Lásd. december 2.


December 10. csütörtök 19 óra
Rose
Monodráma

Rose, az idős zsidó nő mondja el életét a
kis ukrajnai falutól a koncentrációs táboron
keresztül, Palesztinán át, egészen Amerikáig.

Írta: Martin Sherman
Fordította: Prekop Gabriella
Rendező: Ilan Eldad
Előadja: Vári Éva

Jegyár: 3500,-


December 12. szombat 19 óra
Címzett ismeretlen
Levéldráma

Az 1938-ban írt amerikai dráma „csupán” egy levélváltás két barát
között. A levélváltás megmutatja, miként zúz szét egy barátságot
a XX. század legsötétebb időszaka. A dráma elénk tárja a nácizmus
rafinált mechanizmusát.

Szereplők:
Kulka János, László Zsolt, Pető Kata

Rendező: Groó Diana
Producer: Naszódi Katalin

Jegyár: 3000,-


December 13. vasárnap 19 óra
Heller Ágnes-est
Nos, hogy vagyunk így az év végén?

Beszélgetőpartner: Kardos András
Jegyár: 2000,-


December 14. hétfő 19 óra
Lehár
Zenés játék
Szép álom, szállj szívemre

Lehár Ferencet, a körülrajongott zeneszerzőt várja a nagyvilág.
Őt azonban nem csábítja el az amerikai álom, a csillogás.
Életét kockáztatva Közép-Európában marad, sorsközösséget vállal
zsidó származású feleségével. Döntéséért nagy árat fizet:
elveszíti a „hangját”, nem ír többet.
1938 után nem is születik több új Lehár-operett.

Soóky László és Lehár Ferenc írásaiból
színpadra alkalmazta: Varga Emese
Rendezte: Benkő Géza

Előadja: Derzsi György

Jegyár: 2500,-


December 19. szombat 19 óra
New York, időszámítás előtt

Galkó Balázs előadóestje Bolgár György
New York-i verseiből, írásaiból.
A Bolgár-egyperceseket Bolgár György
olvassa fel.

Jegyár: 2000,-


Klezmer péntek vacsorával

4. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

11. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

18. péntek 19 óra
David Klezmer Band & Klein Judit

25. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

Előkészületben:
Pulitzer
A tizenhét éves makói fiatalember egy szó
angol tudás és egy fillér nélkül elindul Amerikába.
22 évesen már szenátor, felküzdi magát a
leggazdagabb amerikaiak közé, megépíti
New York első felhőkarcolóját, megteremti
a modern újságírást, perli Amerikai elnökét,
küzd a sajtószabadságért és a demokráciáért.

Pulitzer: Fodor Tamás
Th. Roosevelt elnök: Makranczi Zalán
Írta: Sándor Anna
Rendezi: Czeizel Gábor

b e m u t a t ó : 2016 március


Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján a műsor kezdetéig
Hétvégén és ünnepnapokon: az előadások előtt egy órával