2014. december 23., kedd

A Spinoza Színház hírlevele - Mesterségek tündöklése és bukása

Kedves Spinoza-barát!

Ha már elege volt az ajándékokból, elege volt a családból,
s lélegzetvételnyi kikapcsolódásra vágyna,
akkor vegye elő a mi ajándékunkat: egy kis emlékezést a múltra.

Mit gondol, jó kétszáz évvel ezelőtt mi volt Pesten a legelterjedtebb szakma?
Nem fogja eltalálni! A csizmadia! 72 csizmadia működött akkoriban Pesten,
miközben a kéményseprő szakmát csupán hárman gyakorolták.
A második legelterjedtebb szakma a kertész volt, szőnyeges viszont 
csak egyetlen egy tevékenykedett egész Pesten.

Bőven vannak letűnt szakmák is: szakmák, amiről ma már fogalmunk sincs
mi lehetett. Vajon mit csinálhatott jó 200 évvel ezelőtt a löcsőgyártó,
a lögömbműves vagy a kordoványos? Vannak továbbá szakmák, amiket mi
ugyan még ismerünk, de már a mi életünk alatt tűntek el. Vajon a mai
30 évesek tudják-e ki volt a drótostót, a kíntornás, és a szemfelszedő?
És ki volt a jeges meg a viceházmester? És mi volt az az itatós?

Egyik Spinoza-rajongónk, Sándor György összegyűjtötte számunka a mesterségek
tündöklését és bukását. Szórakoztatásként most ezt küldjük el Önnek.


Spinoza
Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Mesterségek tündöklése és bukása

Egy 1811-ben megjelent forrásmunkában leltem a következő érdekességre:
„Említést érdemel azonban Pest, melly a korban már mindinkább érdemessé tette
magát a kézművi város nevére… Létezett ott az 1792diki összeírás szerint:
4 tőcsináló (gondolom tűt készített ,1 aranyhímző, 3 timár, 14 keményítőgyártó,
4 kútcsináló, 32 asztalos, 1 sárgarézműves, 4 aranyműves, 1 aranyverő, 1 serfőző,
9 sarkantyúműves, 2 rézmetsző, 3 kéményseprő, 1 harangöntő, 14 hajfodorító,
1 papírfestő, 1 kártyafestő, 17 borbély, 7 keztyűs, 3 chocoladegyártó,
2 rajzszergyártó, 3 gyürűs, 3 szegműves, 9 könyvkötő, 1 húrgyártó, 2 kosárfonó,
72 magyar csizmadia, 9 szitás, 2 paplanos, 5 késes, 3 rézműves, 7 cukormíves,
8 nyerges, 11 kovács, 13 lakatos, 6 ács, 2 hegedűmíves, 2 sodronygyártó, 6 fazekas,
3 rézműöntő, 3 kardcsiszár, 7 szűrszabó, 1 enyvfőző, 8 órás, 40 kertész, 3 cserepező,
1 aranyozó, 3 fegyvergyártó, 7 bádogos, 21 mészáros, 3 kőmetsző, 3 ráspolgyártó,
4 paszományműves, 18 szíjgyáró, 24 molnár, 6 kőműves, 16 gombkötő, 3 orgonaműves,
17 posztógyártó, 2 posztónyíró, 6 fésüs, 18 szűcs, 6 gyógyszeres, 15 festész,
4 magyar és 11 német kalapos, 18 halász, 23 sütő, 6 kötélgyártó, 9 szekérgyártó,
1 salétromfőző, 3 köszörűs, 26 magyar és 62 német szabó, 5 löcsögyártó (?), 2 böröndös,
1 selyemfestő, 1kefekötő, 5 szappanos, 1 tükörgyártó, 2 ónműves, 2 szobrász, 3 kövező,
1 lögömbmíves (gondolom sörétet készített) 79 némest és 2 tót varga, 9 dohánygyártó,
1 szőnyeges, 1 téglás, 2vászonnyomtató, 14 takács, 7 harisnyakötő, 4festő, 5 esztergályos,
3 könyvnyomtató, 16 bognár, 8 üveges, 5kordoványos, 6 hajós, és 4 gyárnok (gyáros)

Ezek a kétszáztizenöt éve összeírt szakmák jelentős része, már kihalt, vagy csak néhány,
hagyományőrző népművész igyekszik folytatni a mesterséget mint pédául a kosárfonó, fazekas,
szűrszabó stb. Van olyan szakma is, amit csak a régi dolgokkal foglalkozó kutató ismer,
mert már – általánosan - nem ismert, pl: kordoványos. Jellemző, hogy míg 14 hajfodorító
csinosította a város lányait, asszonyait, alig élt meg 5 szappanos a városban.

Elgondolkodtam. (igenis szoktam gondolkodni) Az én életem alatt is tűntek el szakmák,
veszett a múlt ködébe, egynémely mesterség.
A II. Világháború előtt többféle iparos, házaló, járta a bérházakat. Jött az üveges,
L alakú hátitáskájára kis üvegtáblák voltak közözve, az alsó, vasatagabb részben volt
a gitt és a szerszámok. Elég volt a kis üveg, hiszen a gazdag házak hatalmas üvegablakait
nem ő gondozta. Neki a kis lakások apró ablaki jutottak. Még az is üzlet volt, hogy a
kihullott gittet pótolja csak. Aztán jött a drótostót. Ő is hasonló hátikészséggel
rendelkezett, mint társa a házalásban, az üveges. Bádog darabok és drótok képezték
az eszköztárát. Fazekakat, lábosokat foltozgatott. Kis kerek bádogot vágott, egyet a
luk fölé, egyet alá. Valami kulimászt (ragacsos anyagot) tett közé, majd egy szegeccsel
összeerősítette. Gondosan körbekalapálta, és már újra lehetett főzni. Tartós volt a munkája,
mert még évek múltán is volt foltozott fazekunk. A dróttal üvegeket font körbe. Demizsont,
vagy nagy üvegeket, melyben ecetet, olajat vagy – uram boccsá, - bort tároltak. Így nem
törtek el olyan könnyen. Házalt még a kíntornás is. Kis hangszerét a nyakába akasztva
tekergette a kerek korongra rótt hangokat. A lakók, 1-2 fillért papírba csomagolva dobáltak
le jutalmat. Jóllehet a világban már elég rég ismerték az elektromos hűtőszekrényt, de nálunk
még az ötvenes évek végén is jégszekrény volt. 2-3 naponta jött a jeges. Bekiabált a kapun:
Itt a jeges, itt a jegeees! Siettünk le a vödörrel és vettünk, ½ tábla jeget, amit hegyes
csákánnyal vágott, kívánt darabokra az ügyes jegesember.

Még a háború után is általános volt a házmester és segédházmester (viceházmester) intézménye.
Ő volt a ház rendjének és tisztaságának letéteményese. Vezette a lakónyilvántartó könyvet,
hogy illetéktelen ne lakhasson a házban. A vice takarított, összeszedte a szemetet a lakások
ajtaja, elöl, ahová kitettük a szemétládát. (még nem volt kuka, autóval, vagy szekérrel
jöttek a szemetesek és rakták fel a szemetet, nagy koszfelhőket okozva) Itt jegyzem meg,
hogy a régi házakban a főlépcsőn, csak az ott lakók járhattak, a személyzet, postás és egyéb
népség csak a hátsó, cselédlépcsőn közlekedhetett. Ugyancsak feladata volt a házmesternek a
kapuzárás. Este 10 órakor minden ház kapuját be kellett zárni és csak valamikor hajnalban
nyitották ki. A régi házak kapujában még látszanak a csengőgombok, amivel a lumpok hívhatták
a házmestert, hogy engedje be őket, természetesen kapupénzt kellett fizetni az álmosan
előcsoszogó közegnek. Ahol lift volt, ott azt a házfelügyelő kezelte, mert csak ő rendelkezett
liftkezelői vizsgával. Mindenkit felvitt, lehozott, liftpénzért. A liften természetesen a
cselédség és más aljanép nem közlekedhetett, a nehéz dolgokat a cselédlépcső – többnyire
csigalépcső – megmászásával lehetett csak célba juttatni.

Ma már csak a vonatokon találkozunk kalauzzal. Régen, minden villamoskocsin és autóbuszon
ott volt a kalauz. Vállán bőr táskával, melyben a jegyek voltak, a táska oldalán pedig,
a lyukasztó. Nála lehetett jegyet venni, illetve ő kezelte a bérleteket. Ügyelt arra,
hogy rend legyen a kocsiban. Piszkos ruhában, vagy részegen tilos volt felszállni. A
kalauz minden megállóban leszállt, és ha mindenki felszállt, egy szíjjon lógó bőrdarabkának
megrántásával csengetett a vezetőnek, hogy indulhat később síppal jelezte, hogy mindenki
fent van a szerelvényen.

A közparkokban járkált a gyermekek réme: a csősz bácsi. Tisztje volt a park rendjének
és tisztaságának őrzése. Mesterségének jelvénye egy kb. 10 centis szögben végződő bot
volt. Ezzel szúrta fel az eldobott szemetet és ezzel fenyegette a rakoncátlan gyerekeket,
akik a fűre szaladtak. A pályaudvarok környékének gyakori alakja volt a hordár. Piros
sapkáján, réztáblán volt az azonosító száma. Többnyire idős bácsik voltak, akik csekély
taksáért, segítettek az utasoknak a vonatról a csomagjaikat levenni és kivinni a taxihoz,
vagy ahová az utas kívánta.

Sokféle egyenruhás volt a régi időkben. Ezek között voltak a csendőrök, aki főleg vidéken
tevékenykedtek és ehhez a testülethez köthető a vidéki zsidóság deportálásának dicstelen
feladata. Elegáns, kakastollas uniformisban feszítettek, karddal az oldalukon. 1945-ben
megszüntették ezt a testületet. Valamikor a hetvenes években, Tirolban járva, valami
nemzeti ünnepségbe csöppentem, ahol döbbenten láttam, hogy a tiroli hegyivadászok,
hagyományos egyenruhája csaknem azonos a mi egykori csendőreinkéhez. Derék tiroliak
büszkén feszítettek kakastollas uniformisaikban, csak nekem szorult össze a torkom a
dicstelen múlt emlékétől.

A budai várban minden vasárnap, díszes őrségváltás volt. Fantasztikus színpompás,
egyenruhákban parádéztak a testőrök. Darutollas csákójuk, csillogó alabárdjaik,
színpadi mesevilágot mutattak. Az is volt, színjátszás. Horthy Miklós kormányzó úr
őfőméltósága, valósággal szürke egér volt e színkavalkádban, mikor fehér lovon belovagol,
tengernagyi egyenruhájában. (jut eszembe, már kormányzó sincs).

Közeledve a mához, eszembe jut a hölgyek által oly fontos személyiség, a szemfelszedőnő.
A háború előtt elképzelhetetlen volt, hogy egy úrinő harisnya nélkül járjon. Természetesen
nem létezett még a nylon harisnya, legalábbis nálunk. Pamutharisnya, vagy a drága
selyemharisnya járta. A selyemszál azonban gyakran leszaladt, amit ezek az ügyes
szemfelszedők – szemet rongáló munkával – megjavítottak. Többnyire áruházakban,
vagy kis körúti boltocskákban működtek.

Azt hiszem, mára kihalt a távírász és telefonközpontos szakma is. Az előbbiek a
postán dolgoztak, és szorgalmasan kopogtatták morzejelekkel a feladott táviratok
szövegét. A beérkezett táviratokat, pedig külön távirat-kézbesítő postás hozta házhoz.
A telefonközpont minden nagyobb vállalat, hivatal része volt. Itt ült a központos,
aki kis dugaszok segítségével kötötte össze a hívó és hívott fél vonalát. Minden
pletykát tudtak, mert sokszor belehallgattak a beszélgetésekbe. Egyébként a telefon
szédítő sebességgel száguldott a fejlődés útján. Az egykori készülékek tárcsásak voltak.
A kis tárcsán lukak voltak, alatta a számmal azt kellett tárcsázni. Természetesen,
először ha felemeltük a készüléket, meg kellett várni a búgó hangot, hogy hívhassuk
a számot. Csúcsidőben bizony percekbe tellett, mire vonalat kaptunk. Magántelefont
kapni pedig igencsak türelem, vagy protekció kérdése volt. A beszélgetések hangja is
torz, sokszor érthetetlen volt (kivéve, ha sikerült külföldre telefonálni, ott minden
tiszta, és jól hallható volt. Az interurbán beszélgetés csak a késői kádár-korszakban
volt elérhető az átlagembernek.

Az irodákban szédítő sebességgel változott a világ az utóbbi évtizedekben. Ma már
ismeretlen fogalommá vált a gyors- és gépírónő személye. Márpedig iroda, hivatal,
de különösen egy szerkesztőség e hölgyek nélkül elképzelhetetlenek voltak hajdan.
A gyorsírásban még versenyek is voltak, egy kedves ismerősünk a magyar bajnoki címet
is elérte, mert gyorsírásban villámgyors volt, míg gépírásban olyan gyors volt,
hogy nem tudtam olyan hadarva diktálni, hogy meg legyen elégedve. És hát az írógépek is
eltűntek a hivatalos helyiségekből. 2-3 példányt is lehetett egyszerre leírni, megfelelő
indigóval. Ez egy kék, lila esetleg fekete fólia volt, amit másoláshoz lehetett használni,
két papír közé helyezve. Ha több másolatra volt szükség, akkor jött a stencilezés.
Egy speciális papírra gépelték a szöveget, de szalag nélkül, hogy a betűk átlukasszák a
stencilpapírt. Ezt aztán betették a stencilgépbe, aminek a hengerét fekete kulimásszal
kellett bekenni és a kar forgatásával elég sok másolatot lehetett készíteni. Ide tartozik,
hogy az 50-60-as években a stencilpapír, szigorú elszámolású nyomtatvány volt, minden egyes
lapot nyilvántartásba vettek, még a selejtet is. A gépet a nemzeti ünnepek előtt gondosan
el kellett zárni, nehogy röplapokat, szamizdatot gyártsanak „ellenséges” kezek. Az éberség
ekkor mindenek felett állt, még a józanész felett is.
Természetesen eltűnt az irodákból is a tintatartó, a toll és az itatós melynek előkelőbb
változata a tapper volt. Ez utóbbi fából, vagy díszes fémből készült Narancsgerezd formájú
alkalmatosság volt, melyre itatós papírt erősítettek, ezzel itatva fel a tintával írott
iratokról a felesleges tintát, uram boccsá’ pacákat. A számológép is kiveszőben van, mely
az abakusztól jutott el a mai elektronikus szerkentyűkig. A mérnökök abban az időben
logarlécet használtak, mellyen varázslatos gyorsasággal (mármint akkori tempót számítva)
számoltak logaritmust is. Erről jut eszembe, a logaritmuskönyv, melyben a sinus, cosinus
értékek benne foglaltattak, nagy segítségére a diákságnak. Kissé régebbi történet az abakusz.
Ez gyerekkorom számológépe volt. Kis létrácska, melyen kis golyócskák tologatásával lehetett
számolni. A Szovjetunióban ez a szerkentyű még a nyolcvanas években is minden boltban működött,
sokszor a modern pénztárgép mellett is. Még tudományos körökben is használták, akár
logaritmusszámításhoz is.
A telex őseként említhetem meg a hivatalsegédet, akinek a tiszte az volt, hogy a kezébe
nyomott iratot, cikket, levelet azonnal kézbesítse a címzettnek. (tudom, mert e fárasztó
tisztet magam is betöltöttem, egy időben) Jobb esetben kapott pénzt villamosra, de
leginkább gyalogolni kellett.

Nosztalgiáztam? Meglehet, hiszen a fiatalságom emlékeiből szemezgettem. A mai kor csodáit
ámulva nézem és igyekszem néhányat alkalmazni. A TV, internet, mobiltelefon valóban
könnyebbé teszi az életet, igaz, kissé gépiesebbé. Ezért is jó emlékezni a múltra.


Sándor György


2014. december 14., vasárnap

Gyermekkönyvek karácsonyra

A Manó Könyvek néhány ötlete karácsonyra

A legkisebbeknek

Varró Dániel: Akinek a kedve dacos

Van ez a kicsike ember,
veri a szüleit szemmel.
„Tomboljál, romboljál, pusztíts!”
„Nem! Inkább jó leszek juszt is.”


Terjedelem: 32 oldal
Méret: 196 x 196 mm
Kötés: Keméytáblás
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 963 4030 20 1

line

Erwin Moser: Fantasztikus jóéjtmesék

88 fantasztikus jóéjtmese
Erwin Moser tüneményes világából

Macskák és egerek, tigrisek és kenguruk: Erwin Moser állatsereglete újabb lélegzetelállító kalandokkal várja az olvasókat. Hőseink barátságot kötnek egymással, szokatlan járműveket és különös szerkezeteket találnak fel, bejárják a sivatagokat, a tengereket, de még a világűrt is. A Macskovszkij cirkuszban kandúrok az artisták, Citronella, a kisegér megszelídít egy leopárdot, egy merész kismalac pedig valódi bátorságról tesz tanúbizonyságot.
Erwin Moser újabb történetei kacagtatóak, bámulatosak. Rajzain rengeteg felfedeznivaló várja a mesehallgató gyerekeket. Olvassuk, hallgassuk - és szőjük együtt tovább a történeteket!

Terjedelem: 240 oldal
Méret: 163 x 238 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 3290 Ft
ISBN: 978 615 5385 87 2

line

Karácsonyi számláló

Karácsonyi számláló Az erdei állatok vidáman készülődnek a karácsonyra. Róka ünnepi vacsorát főz, Szarvas egy dalt gyakorol estére, Egérke pedig díszeket készít. A karácsonyi számláló nézegetése közben a gyerekek - a szülők segítségével - könnyedén megtanulhatják a számokat egytől tízig.
Olvassunk és számoljunk együtt a kicsikkel!

Terjedelem: 20 oldal
Méret: 225 x 205 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1690 Ft
ISBN: 978 615 5385 75 9

line

Karácsony – Puzzle könyv

Karácsony – Puzzle könyv Közeleg a karácsony - a kismackók is készülődnek az ünnepre!
Ebben az öt, egyenként 48 darabos puzzle-t tartalmazó, elbűvölő jelenetekkel tarkított kirakós könyvben a bájos kismackók felakasztják a karácsonyi díszeket, korcsolyáznak egy hatalmas karácsonyfa körül és karácsonyi dalokat énekelnek.

Terjedelem: 10 oldal
Méret: 325 x 235 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2690 Ft
ISBN: 599 903 3917 48 3

line

Óvodásoknak

Christian Tielmann - Sabine Kraushaar: Berci és a nagy hó

Berci és a nagy hó Juhé, leesett a hó! Berci rettentő boldog. Végre kipróbálhatja az új szánkót, hógolyózhat Papával,ráadásul Rozival és Fricivel még jégkunyhót is építhet!

Terjedelem: 24 oldal
Méret: 192 x 192 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 690 Ft
ISBN: 978 615 5385 85 8

line

Julia Boehme: A nagy Bori könyv – Barátnőm Bori
Tanulj olvasni Borival lépésről-lépésre

Julia Boehme: A nagy Bori könyv A könyvben hét új Bori-történet található: kalandok szemtelen kis állatokkal és kedves pónikkal, izgalmas mesék erdei kirándulásról, elveszett sárkányokról és egy különleges utazásról, ami a csillagokhoz vezet.

Minden történethez érdekes tudnivalók, játékos rejtvények és kreatív, vidám feladatok kapcsolódnak. Ezek nem csupán remek szórakozást ígérnek a nagy óvodások és kisiskolások számára, hanem egyszersmind segítenek megismerkedni nekik a betűk világával, felkeltik és elmélyítik érdeklődésüket az olvasás iránt.

Terjedelem: 172 oldal
Méret: 163 x 238 mm
Kötés: Keméytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 615 5385 90 2


line

Turbuly Lilla: Talált szív

Talált szív Egy késő őszi napon Pepe, a nagycsoportos óvodás hazafelé tart anyukájával, amikor észreveszi, hogy az egyik zörgősre száradt platánlevél alól kipiroslik valami. Egy bársonyos, puha, tenyérbe simuló szívet talál. De vajon ki veszíthette el? Anya szerint egy varrónéni tűpárnája volt, apa úgy tippeli, hogy karácsonyfadísznek szánhatták. Kata, a nagytesó biztos benne, hogy egy kisgyerek ejthette el útközben a kórház felé. Pepe elhatározza, hogy megkeresi a talált kincs gazdáját. A kalandos nyomozás közben sok új barátot szerez, és karácsonyra végül minden szív a helyére kerül.

Turbuly Lilla öt fejezetből álló meséje egy kincseket gyűjtő óvodás hangján szól a szeretetről, barátságról, vagyis a szívről, de korántsem csak óvodásoknak.

A könyvet Horváth Ildi csodaszép illusztrációi díszítik, melyek kedves humorukkal kiválóan illeszkednek Pepe történetéhez.

Terjedelem: 40 oldal
Méret: 205 x 290 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 615 5385 07 0

line

Hohol Ancsa: Max a barátság nyomában

Bori és a téli vakáció Az egészen biztos, hogy mindenkinek van egy legeslegjobb barátja valahol a nagyvilágban. Legalábbis Max, a kis dinó így gondolja. Pontosabban meg van róla győződve, ezért hát elindul, hogy megkeresse. Egy nem mindennapi útitárs kíséretében rengeteg izgalmas kalandban lesz része, és számos különleges ismerősre is szert tesz. De vajon megtalálja-e Max azt, amit keresett? Ki tudja, talán karácsonyra még ez is kiderül!

Terjedelem: 72oldal
Méret: 195 x 195 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 4030 39 3

line

Mechler Anna: Pedró, a tűzoltóautó

A Kerék mesék újabb részének hőse Pedró, a tűzoltóautó, aki nem csak a tűzoltó-parancsnokságon pihen egész nap, hanem egy sor izgalmas kalandot él át. Segít az áruházban, az autópályán és a kisvasútnál, föld alatt és vihar után egyaránt. Megment egy kiscicát, és a lóversenypályán sem tétlenkedik. Vajon Bartolóval, a markolóval is összebarátkozik? És ki lehet Roninó?

A tizenkét izgalmas mesét Mechler Anna írta és Hajba László részletgazdag rajzai keltik életre. A történetek nem csak szórakoztatnak, hanem rengeteg hasznos dolgot is megtanítanak a tűzoltók munkájával kapcsolatban.

Terjedelem: 64 oldal
Méret: 196 x 196 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 615 5385 45 2

line

Ursula Jones - Sarah Gibb: A királykisasszony, aki nem mehetett el a bálba

Egyszer volt, hol nem volt egy királykisasszony... Szegényen éldegélt édesapjával és lusta macskájával, Gotfriddal egy hatalmas kastélyban, míg nem egy szépen napon levet kapott a Szomszéd Királyság uralkodójától. Ursula Jones legújabb meséjét Sarah Gibb varázslatos illusztrációi kísérik, és teszik a kis olvasók kedvencévé.

Terjedelem: 32 oldal
Méret: 250 x 275 mm
Kötés: Keméytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 615 5385 34 6

line

Az én arany matricás táskám

Az én arany matricás táskám A gyönyörűen csillogó oldalakon rajzos feladatokat találsz. Kedvedre színezhetsz, és díszítheted a képeket több mint 1000 matricával. A kivehető matricás oldalakon nem csak a hiányzó képeket találod meg, hanem sok olyat is, melyet bárhová felragaszthatsz.

Terjedelem: 56 oldal
Méret: 215 x 280 mm
Kötés: Kartonborított, ragasztott
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 615 5385 66 7

line

Kisiskolásoknak

2014. december 7., vasárnap

Spinoza Színház januári programok

Januári programok a Spinozában


2. péntek 19 óra Klezmer-péntek vacsorával: SabbathSong Klezmer Band
3. szombat 19 óra Rose - monodráma
5. hétfő 19 óra Címzett ismeretlen - levéldráma
8. csütörtök 19 óra Senki fája - többszereplős monodráma
9. péntek 19 óra Klezmer-péntek vacsorával: SabbathSong Klezmer Band
10. szombat 19 óra Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek
12. hétfő 19 óra Senki fája - 'többszereplős' monodráma
13. kedd 19 óra Herzl - fantáziajáték valós tényekkel
15. csütörtök 19 óra Czeizel Endre estje: A magyar Nobel-díjasok származáselemzése
16. péntek 19 óra Klezmer-péntek vacsorával: David Klezmer Quintet & Klein Judit
17. szombat 19 óra Lázár Kati: Kripli Mari - monodráma
18. vasárnap 19 óra Herzl - fantáziajáték valós tényekkel
19. hétfő 19 óra Poppera -zenés játék
21. szerda 19 óra Spinoza & Rembrandt - zenés játék
22. csütörtök 19 óra Egy pesti lány -monodráma
23. péntek 19 óra Klezmer-péntek vacsorával: Judrom & Klein Judit
24. szombat 19 óra Rose - monodráma
25. vasárnap 19 óra Agytakarítás
26. hétfő 19 óra Zsolnai Júlia: ’ Én nem vagyok magyar?!’
27. kedd 19 óra Gábor György:Talmud, Tóra és a többiek
28. szerda 19 óra Herzl - fantáziajáték valós tényekkel
29. csütörtök 19 óra Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek
30. péntek 19 óra Klezmer-péntek vacsorával: SabbathSong Klezmer Band
31. szombat 19 óra Bach Szilvia: Skizofrénia - politikai kabaré

Spinoza Színház Január 2015

Január 2. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band

Jegyár:
Koncert pezsgővel és 3 fogásos
tradicionális vacsorával: 7900,-

Január 3. szombat 19 óra
Rose
Monodráma

Rose, az idős zsidó nő mondja el életét a kis ukrajnai
falutól a koncentrációs táboron keresztül Palesztinán
át egészen Amerikáig.

Írta: Martin Sherman
Fordította: Prekop Gabriella
Rendező: Ilan Eldad
Előadja: Vári Éva

Jegyár: 3500,-

Január 5. hétfő 19 óra
Címzett ismeretlen
Levéldráma

Az 1938-ban írt amerikai dráma „csupán” egy levélváltás két
barát között. A levélváltás megmutatja, miként zúz szét egy
barátságot a XX. század legsötétebb időszaka. A dráma elénk
tárja a nácizmus rafinált mechanizmusát.

Szereplők:   
Kulka János
László Zsolt
Pető Kata

Rendező: Groó Diana
Producer: Naszódi Katalin

Jegyár: 3.000,-


Január 8. csütörtök 19 óra
Bak Zsuzsanna: Senki fája
Többszereplős monodráma

Az igazi nőfeleség, szertő, anya és gyermek.
Mindig valakinek a valakije.
Élni valakiért. Létezik ő egyáltalán?
Volt ő bármikor is önmaga?

Főszerepben: Halmos Fatime
Filmszerepben: Pogány Judit és még sokan mások

Rendező:
Menszátor Héresz Attila

Jegyár: 3000 Ft


Január 9. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Lásd: január 2.


Január 10. szombat 19 óra
Akit az istenek szeretnek
Csákányi Eszter koncertje   

“Magamról és a női lélek megannyi
arcáról mesélek ”– mondja Csákányi Eszter.
A téma örök: nők – végletes lelkiállapotban.
Nagy empátiával, rokonszenvvel, humorral és öniróniával.

Wagner-Puskás Péter- billentyűs hangszerek
Kovács Norbert - ütőhangszerek

Dramaturg, szövegíró: Zöldi Gergely

Jegyár: 3500,-


Január 12. hétfő 19 óra
Bak Zsuzsanna: Senki fája
Lásd: január 8.


Január 13. kedd 19 óra
Herzl
’Ha akarjátok, ez nem álom’

Két magyar zsidónak, Herzl Tivadarnak és Max Nordau-nak
alapvető szerepük volt Izrael állam létrejöttében.
Hogyan? Mit csináltak? Hogyan cserkészte be a színműíró
Herzl a világ vezető politikusait?A mai Izraelen kívül
melyik 10 ország jött még akkor szóba, mint a zsidók 
lehetséges otthona?

Írta: Ann Silberberg és Forgách András

Szereplők:
Herzl Tivadar – Makranczi Zalán
Max Nordau – Gyabronka József
Pincér – Hajdú László

Rendezte: Czeizel Gábor
Jelmez: Veréb Dia
Producer: Sándor Anna

Jegyár: 3000,-


Január 15. csütörtök 19 óra
Czeizel Endre estje
A magyar Nobel-díjasok származáselemzése

Jegyár: 2000,-


Január 16. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
David Klezmer Quintet & Klein Judit
Lásd: január 2.


Január 17. szombat 19 óra
Kripli Mari

Jászai Mari, született Krippel Mária, a Nemzeti Színház
nagyasszonya, több mint 300 szerepet játszott,
és izgalmas naplót hagyott hátra.

Jászai Mari: Lázár Kati
Látvány: Bánki Róza
Munkatárs: Gyalog Eszter

Jegyár: 3500,-


Január 18. vasárnap 19 óra
Herzl
Lásd: január 13.


Január 19. hétfő 19 óra
Poppera

A zenés és humoros darabban egy fiú és egy lány
előadják a boldogságuk útjában álló akadályokat
s a Professzor mindezekre keresi a megoldást.
Megtalálja?

Script: Mészöly Gábor és Sándor Anna
Dalszöveg: Bradányi Iván
Zeneszerző: Henk Nieland
Rendező: Fischer Gábor

Lány: Bucsi Annamária
Fiú: Merán Bálint
Professzor: Hábetler András

Producer: Sándor Anna

Jegyár: 3.000,-


Január 21. szerda 19 óra
Spinoza & Rembrandt

Spinoza és Rembrandt, a 17. századi Amszterdam két nagy alakja.
Rembrandt az érzelmek, Spinoza az értelem embere.
Vajon ki az úr a házban? A hűvös ész vagy a forró érzelem?

 Ugyanaz nap mindkettőjükkel megrázó esemény történik:
Spinozát kitagadják az amszterdami zsidó közösségből,
Rembrandt ellen csődeljárást indítanak. Mindkét esemény
mögött olyan konfliktusok húzódnak meg, amiből ma is tanulhatunk.

Szövegkönyv: Ann Silberberg, Sándor Anna
Zene: Henk Nieland

Szereplők:
Rembrandt: Hábetler András
Spinoza: Derzsi György
Hendrickje: Herczenik Anna

Zenei vezető: Cser Ádám
Rendező: Czeizel Gábor
Producer: Sándor Anna

Jegyár: 3000,-


Január 22. csütörtök 19 óra
Egy pesti lány

Kezdetben a gyerekkor kis drámái, komikus és idilli pillanatok,
a kamasz évek tragikomikus eseményei, egy pesti polgárlány
mindennapjai jelennek meg  előttünk.
Aztán hirtelen minden megváltozik:
1944 rémképei kerülnek elő a valamikori pesti kislány múltjából,
hogy szembesítsenek bennünket saját közös múltunkkal...

Író: Förster Vera
Színpadra alkalmazta: Szántó Erika
Rendező: Szántó Erika

Pesti lány: Olasz Ágnes

Zene: Gerendás Péter
LangArt produkció

Jegyár: 2400,-


Január 23. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Judrom & Klein Judit
Lásd: január 2.


Január 24. szombat 19 óra
Rose
Lásd: január 3.


Január 25. vasárnap 19 óra
Agytakarítás (személyest)

Hogy fér meg egymással Fényes Szabolcs és Mozart?
Hogy passzol Szabó Lőrinchez a kortárs lengyel líra?
Mozart prózában szólal meg, Ignotus dalban? Igen,
ilyen színes is lehet az élet!

Előadó: Láng Balázs

Jegyár: 2000,-


Január 26. hétfő 19 óra
Zsolnai Júlia: ’ Én nem vagyok magyar?!’

Zsolnai Júlia személyes vallomása létezésről,
művészetről, kettős identitásról, közéleti
szerepvállalásról kételyekkel, fájdalommal,
lírával és humorral a magyar irodalom legjelesebb
 íróinak segítségével Adytól Karinthy Frigyesig,
Örkénytől Esterházyig.

Közreműködik: Győrffy Gergely hegedűművész
Szerkesztette és rendezte: Zsolnai Gábor

Jegyár: 2000,-


Január 27. kedd 19 óra
Talmud, Tóra és a többiek
Gábor György előadás sorozata

Bibliai idegenvezetés értelmiségi analfabétáknak
Idegenvezető: Gábor György, filozófus
Beszélgetőtárs: Sándor Anna

Jegyár: 2.000 Ft


Január 28. szerda 19 óra
Herzl
Lásd: január 13.


Január 29. csütörtök 19 óra
Akit az istenek szeretnek
Lásd: január 10.


Január 30. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Lásd: január 2.


Január 31. szombat 19 óra
Bach Szilvia: Skizofrénia
Politikai kabaré

Jegyár: 2000,-


2014. december 3., szerda

A vers ellenforradalma

A Magvető Kiadó
szeretettel meghívja Önt

Horváth Viktor
A vers ellenforradalma
című kötetének bemutatójára
2014. december 12-én 17 órára
a Kazimír Bisztróba
(1075 Budapest, Kazinczy u. 34.)
A szerzővel Borbáth Péter beszélget.

Horváth Viktor: A vers ellenforradalma
- A versírás és versfordítás tanulása és tanítása -

Hogyan írjunk és fordítsunk verseket?
A rajztanárok rajzolni tanulnak, a hegedűművészek hegedülni, a színészhallgatók színészkednek, és ez így van rendjén. Az irodalom is művészet, azonban itt az intézmények elfelejtették az alkotva tanítást.
Most újra fel kell fedeznünk, mert tanulni saját élményekkel lehet, mert tehetségre nem lehet kiképezni, de szakmára igen, mert a zseni szakismeret nélkül eszköztelen dilettáns, mert a rúdugróknak, konyhai mosogatóknak és atomfizikusoknak is éppúgy szebb az életük az írástól, ahogy a zenétől, tánctól is, és mert a közgazdászok, asztalosok és politikusok is jobb szakemberek lesznek, ha művészeteket tanultak. Vissza kell vennünk az iskolába az írásoktatást, különben lehúzhatjuk a rolót. És mert írni jó.
De hogyan csináljuk? A magyartanárokat nem képezték ki írásra, írástanításra végképp nem, és az egész terület a szent megközelíthetetlenség ködébe rejti magát. Mer ilyesmibe belefogni normális ember? Illik ezt?
A vers ellenforradalma verset írni tanít, és tanítani tanít. Egymásra épülő feladatokkal újítja fel a hagyományt, és javaslatot tesz egy élhető tantervre: az alkotáselvű irodalomoktatás programjának kidolgozására.

Megjelenés: 2014. 11.
Oldalszám: 144 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 2909 1


Horváth Viktor

Horváth Viktor 1962-ben született Pécsen.

Az egyetem elvégzése közben és után művészetszervezőként és újságíróként dolgozott, majd gimnáziumokban tanított. 2001-től a Pécsi Tudományegyetemen óraadóként versfordítást és vers-formatörténetet tanított. 1994 óta publikál novellákat, versfordításokat, regényeket és néha tanulmányokat. 2012-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját a Török tükör című regényéért.


Könyvei
Át avagy New York-variációk (kisregény, 2004)
Török tükör (regény, 2009)
Diótörő (verses mese, 2011)
A Kis Reccs (utaztató regény, 2012)

A Magvető Kiadónál megjelent műve
A vers ellenforradalma (2014)

Díjai
Európai Unió Irodalmi Díja (2012)