2015. október 11., vasárnap

Csalog Zsolt - Soltész Márton monográfiája

Soltész Márton levele és meghívó Csalog Zsoltról írt monográfiájának bemutatójára

csalog zsolt - soltész márton könyve

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!

Szeretettel invitálom Kedves Mindnyájukat a meghívóban jelzett programra. Nagy örömmel jelenthetem ugyanis, hogy a barátomról, Csalog Zsoltról írott könyv - mintegy öt év megfeszített munkájának szerény eredménye - elkészült. Fogadják minden hibájával és fogyatékosságával együtt szeretettel - már csak a kötet hősére való tekintettel is!

Egyúttal kérek mindenkit, hogy ha jelen levelemre válaszolni kíván, úgy azt e levélmonstrumtól független, privát üzenetként tegye.

Végezetül: miután Önök közül a legtöbben (majdnem mindnyájan) szereplői és vagy segítői-előmozdítói voltak e több mint félezer oldalas vállalkozásnak, fogadják szívből jövő köszönetemet!

(A meghívót, Horányi Károly kollégám és barátom keze munkáját csatoltam levelemhez.)

szeretettel üdvözli Kedves Mindnyájukat,

DrSoltész Márton főkönyvtáros
MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye
Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9, I. em.
Telefon: (06-1) 411-6100 / 654
soltesz.marton@konyvtar.mta.hu
Az Argumentum Kiadó
és az MTA Könyvtár és Információs Központ
tisztelettel meghívja Önt

Soltész Márton: Csalog Zsolt


 című munkájának bemutatójára.
A kötetet bemutatja
Kálmán C. György
irodalomtörténész
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
tudományos főmunkatársa
A bemutató időpontja és helye:
2015. október 19., hétfő, 17 óra
MTA Könyvtár és Információs Központ
(Budapest V., Arany János u. 1., II. em.,
előadóterem)
A kötet a helyszínen kedvezményes áron
vásárolható meg.
 

Bő fél évtizedes kutatómunka eredménye ez a könyv. E „filológiai nagyregény”-ben a szerző egy olyan etikai-esztétikai értékrendet elevenített fel, amelyre ma, az irodalom, a műértelmezés és a könyv funkcióváltásának érzékeny, komoly felelősségvállalást igénylő periódusában égetően nagy szükség mutatkozik. Hőse nem csupán a Péterek nemzedékének tagja volt, az „államosított irodalom” fáradhatatlan aktivistája, de szociálisan elkötelezett művész is, aki gazdag pályája során mindvégig egy olyan műfaj és beszédmód kialakításán fáradozott, amely végre hitelesen szólaltatja meg az eladdig mitikus ködbe vont vagy épp az irodalom határain kívül rekesztett kisebbségi (paraszt, cigány, állami gondozott, hajléktalan, bűnöző) sorsokat. Csalog Zsolt a magyar dokumentumirodalom nagy műfajteremtője, amennyiben kidolgozta a vallomásos doku-portré formáját, s azt azután a novellától a kisregényen át a regényig számos műfajban igyekezett meghonosítani.

A szerző: 
Soltész Márton (Budapest, 1987) kritikus, irodalomtörténész. A Károli Gáspár Református
Egyetemen 2009-ben magyar, 2011-ben irodalom- és kultúratudomány szakon végzett; 2015
tavaszán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
szerzett PhD-fokozatot. 2009-től kiadói szerkesztőként, majd megszűntéig a PoLíSz folyóirat rovatvezetőjeként dolgozott; jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárosa. Felhasznált irodalom című bemutatkozó könyvét 2012 őszén a Magyar Írószövetség, második, Működés című gyűjteményes kötetét 2013 tavaszán a Kráter Kiadó jelentette meg. Irodalomtörténészi tevékenységéért 2013-ban Király István-díjjal tüntették ki.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése