2015. november 11., szerda

Rózsavölgyii és Corvina könyvújdonságok

könyvek - új könyv - ajánló, újdonság, könyvbemutató - őszi kiadói kínálat

Megjelent Somfai László:
Kottakép és műalkotás című könyve!

Somfai László: Kottakép és műalkotás

Harminc tanulmány Bachtól Bartókig

Kottakép és műalkotás Harminc tanulmány olvasható a kötetben, egy páratlan muzikológus pálya lenyomatai. A legkorábbiak a hatvanas években születtek, a legfrissebbek a kétezres évek elején. Témáik két nagy korszak, a 18. század vége, s a 20. század eleje, illetve ennek megfelelően a nyugati zene történetének két meghatározó alkotója, Joseph Haydn és Bartók Béla köré csoportosulnak, de Mozart, Michael Haydn, Stravinsky és Webern is főszerepet kap néhány írásban. Somfai László az ezredforduló körüli évtizedek legnagyobb hatású magyar muzikológusa, világszerte ismert és elismert Bartók- és Haydnkutató. Több mint háromszáz tételt tartalmazó bibliográfiájából maga válogatta e kötet anyagát, amely tökéletesen tükrözi érdeklődésének főbb irányait és a rá jellemző kutatói ethoszt. Somfai László figyelme éppúgy irányul a zenetörténeti folyamatok, műfaji hagyományok vagy éppen szerzői életművek egészére, mint az egyes kompozíciók részletkérdésire, akár a legapróbb ornamensekig bezárólag. Otthonosan mozog a filológiától az analízisen át a legkülönfélébb zenetudományi aldiszciplínák területén, s ugyanolyan maximalizmus jellemzi, miként az általa tárgyalt zeneszerzőket. De bármily fontosak legyenek is számára a történeti, analitikus vagy filológiai kérdések, soha nem téveszti szem elől, hogy a zene elsősorban hangzó valóság, a muzikológus kutatási eredményeinek tehát a gyakorló muzsikust kell szolgálniuk. Ahogy az előszóban fogalmaz: „Pályám során mindvégig az inspirált, vajon fel tudjuk-e tárni, pontosan mit jelent a múltbéli nagy mesterek kottázása? S ha értjük az üzenetet, találunk-e szövetségeseket, bátor kipróbálókat az előadóművészek legjavából?” Somfai László (1934) a budapesti Zeneakadémián végezte zenetudományi tanulmányait. 1963-tól az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának tudományos munkatársa, 1972 és 2004 között a vezetője. 1969 óta tanít a Zeneakadémián, ahol 1997 és 2007 között a zenetudományi Doktori Iskolát irányította, jelenleg professor emeritus. A Magyar Tudományos Akadémia, az American Academy of Arts and Sciences, a British Academy, az Academia Europaea tagja; 1997-tól 2002-ig a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke.

Somfai László (1934) a budapesti Zeneakadémián végezte zenetudományi tanulmányait. 1963-tól az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának tudományos munkatársa, 1972 és 2004 között a vezetője. 1969 óta tanít a Zeneakadémián, ahol 1997 és 2007 között a zenetudományi Doktori Iskolát irányította, jelenleg professor emeritus. A Magyar Tudományos Akadémia, az American Academy of Arts and Sciences, a British Academy, az Academia Europaea tagja; 1997-tól 2002-ig a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke.


Terjedelem: 512 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 615 506 222 3

line
A Rózsavölgyi és Társa Kiadó szeretettel meghívja
Somfai László:
Kottakép és műalkotás
Harminc tanulmány Bachtól Bartókig
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2015. december 2. (szerda), 17.00
Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
(1014 Budapest, Táncsics utca 7.)

A könyvbemutató résztvevői Somfai László zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Zeneakadémia professor emeritusa és Fazekas Gergely zenetörténész, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője.

Közreműködik:
Várjon Dénes (Liszt-díjas zongoraművész)

 ----------------

A Corvina Kiadó őszi újdonságai

Nyáry Krisztián: Merész magyarok

30 emberi történet

Nyáry Krisztián: Merész magyarok Nyáry Krisztián Így szerettek ők című sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló erejéről írt, az Igazi hősökben pedig személyes döntésektől példaszerűvé váló életekről. A folytatásban ezúttal 30 olyan magyart vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is emberek tudtak maradni, s akik számára önazonosságuk és belső bátorságuk a legszélsőségesebb történelmi helyzetekben is mindent felülírt. Magyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját értékrendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vigaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha mások nem is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek voltak önmagukhoz. Az iskolaalapító Teleki Blanka, akit a várbörtön sem tudott megtörni; a jobb kezét elvesztő sportlövő, Takács Károly, aki bal kezét használva lett olimpiai bajnok; a magyar gyógyszergyártást megteremtő Richter Gedeon, aki a halál torkában sem volt képes elszakadni a hazájától; a szíriai bevándorló Fadlallah el Hedad Mihály, aki a világ legjobbjává tette a bábolnai ménest; vagy az embermentő Karig Sára, aki azt vallotta: az embertelen törvényeket nem szabad betartani. Merészek voltak és magyarok. Mind magyarok.

„Féltek ők is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelenségtől vagy a megszégyenüléstől. De jobban féltek attól, hogy emberségük sérül, ha nem fordulnak szembe az embertelennel.”
Nyáry Krisztián

Várható megjelenés: 2015. november 23.
Terjedelem: 252 oldal
Méret: 190 x 235 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 13 6327 2

line

Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867–1940
2.

Családi, vallási és társas élet, tanulás, katonaélet, nyaralás, sportolás, jótékonyság

Körner András: Hogyan éltek? „Míg e könyv első kötete a sokféle magyar zsidó mindennapi életének fizikai körülményeit – a külsejüket, lakhelyüket és munkahelyeiket – mutatta be, ez a második kötet az élet olyan tényezőire koncentrál, mint a családi, vallási és társas élet, a tanulás, a katonai szolgálat, a nyaralás, a sportolás, valamint a jótékonyság. Az első kötethez hasonlóan ez a mostani is korabeli fotók és a fotókat elemző, azok társadalmi-történeti hátterét ismertető szöveg segítségével mutatja be az átlagemberek egymástól gyakran drasztikusan eltérő életmódjait. Egyik kötet sem tételezi fel a másik ismeretét, de a kettő együtt az egykori magyar zsidó élet egyfajta panorámáját állítja elénk. Bár a téma sok részletéről létezik tanulmány és könyv, ez az első olyan munka, mely megkísérel többé-kevésbé átfogó képet adni a magyar zsidók hétköznapjairól. A két kötet az életmódokra koncentrál – ez különbözteti meg a magyar zsidó történelmet bemutató más művektől. Ennek rendszeres feldolgozása nemcsak nálunk úttörő vállalkozás, de tudomásom szerint más országok zsidóságáról sem létezik hasonló munka.

Azt remélem, hogy az olvasó képzeletében a sok-sok régi fotó, a visszaemlékezésekből vett idézetek, az anekdoták, a rövid életrajzok és az ezekhez kapcsolódó szövegrészek olyan egységgé fognak összeállni, amely szinte a háromdimenziós valóság illúzióját adja, és így ez a hozzánk időben viszonylag közeli, ám elpusztítása révén mégis annyira távoli világ – ha csak gondolatban is –, de újra életre kelhet.”
Körner András

Megjelent!
Terjedelem: 264 oldal
Méret: 230 x 270 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 6990 Ft
ISBN: 978 963 13 6310 4

line

Lovak.
Magyar írók, költők a lovakról

Révai Sára fotóalbuma

Lovak. Magyar írók, költők a lovakról Révai Sára 2014-ben végigjárta Magyarország állami méneseit: Szilvásváradon, Hortobágyon, Mezőhegyesen és Bábolnán fotózott, közel egy évig. Látott szerelmes lovakat, féltékenyeket és magányosokat, igaz barátságokkal és mély empátiával szembesült. „Megfigyeltem például, ha két ló egymás mellett áll, képesek órákon át teljes harmóniában, egyszerre mozogni. Ez számomra olyan összhangról árulkodik, melyet mi, emberek, sajnos megközelíteni sem tudunk. Sokat tanultam tőlük.” Sokat tanultak a lovaktól az írók és költők is, akik közül sokan nem csak szerették, hanem alaposan meg is figyelték őket – ezt igyekszünk bizonyítani a képek mellé helyezett idézetekkel. Balassi Bálinttól Tandori Dezsőig négyszáz év magyar irodalmából válogattunk vidám és szomorkás, légiesen költői és vaskosan prózai, gyorsan vágtató és lassan poroszkáló szövegeket, közel negyven szerzőtől. Igazán csak egyetlen közös pont van bennük: a lovak szeretete. A csodálatos lovaké, akiktől, ha végiglapozzuk ezt a csodálatos albumot, szabadulnunk lehetetlen.

A szövegek szerzői: Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Krúdy Gyula, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Rejtő Jenő, Tamási Áron, Rideg Sándor, Zelk Zoltán, Fekete István, Szabó Magda, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Faludy György, Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Csukás István, Lázár Ervin, Esterházy Péter, Tandori DezsőMegjelent!
Terjedelem: 96 oldal
Méret: 200 x 200 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 3500 Ft
ISBN: 978 963 13 6328 9

line

Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája


Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája „A történelmünkkel való kíméletlen szembenézés, önfelmentő szépítések és hazugságok nélkül, nem tartozik nemzeti erényeink közé. Ez a nemzet mindig hős vagy áldozat. Leginkább mindkettő. Az egyik legnagyobb történelmi hazugság, hogy Auschwitzhoz, az iparosított népirtáshoz semmi közünk. Ez a hazugság, pocsék szoborba öntve, szégyenszemre ott áll ma a Szabadság téren. Hirdetvén, hogy mi vagyunk az áldozat, nem tehetünk semmiről, 1944. március 19-én a hitleri hadak leigázták az országot, és mindaz, ami következett, az ő bűnük. Holott az ősbűn Horthy Magyarországán keresendő: élenjárók voltunk az első világháború után a numerus clausustól a három zsidótörvényig. És tovább. Mert Auschwitz sem volt elég. Az 1990-ben ránk zuhant szabadsággal meg kellett érnünk a szabaddá vált antiszemitizmus mocskos röneszanszát is! Ez a mozzanat az, amely élettörténetét rám testáló regényhősömet döntő elhatározásra készteti: megpróbál adósságot törleszteni egy önmarcangoló, fájdalmas vallomással. Így végre bekövetkezhet a mindig oly buzgón elmulasztott szembesülés, és feltárulnak az ősbűn elfeledett, pokoli stáció” – írja új regényéről a szerző, Görgey Gábor.

Megjelent!
Terjedelem: 168 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 13 6325 8

line

Marianna D. Birnbaum: Emlékalbum 1944-ből


Marianna D. Birnbaum: Emlékalbum 1944-ből „Nem igaz, hogy nem lehet újat írni a vészkorszakról, csak kiváló emlékezőképesség, visszafogott, a sorok között megbúvó irónia és jó toll kell hozzá. Marianna D. Birnbaum könyvének nagy része azokról a rokon vagy közeli ismerős gyerekekről és a szüleikről szól, akik nem jöttek vissza; többük fényképét is mellékelte, köztük néhol feltűnik a szerző is kisgyerekként. Normális, jól szituált felnőttek és szépen öltöztetett gyerekek, mindegyiküknek végig kellett volna élnie az életét. A groteszkre finoman kihegyezett szemléletével, az irodalomtörténeti munkákon edzett szerkesztési gyakorlatával a könnyfakasztást a szerző végig elkerülte, ettől szép és igaz ez a könyv.”
Spiró György

Várható megjelenés: 2015. november 30.
Terjedelem: 120 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 13 6320 3

2015. november 7., szombat

Spinoza Színház: decemberi program

A Spinoza Színház értesítései - hírlevelek

A decemberi program előtt: novemberi ajándékként a ’Mi a kabbala’ c. műsorunkat húztuk ki.
A játékszabály ugye jól ismert? Az első 30 jegyre 50%-os kedvezményt adunk.
S azok, akik erre a műsorra már vásároltak/előjegyeztek teljes árú jegyet,
bármely más műsorra 50%-os kedvezményt kérhetnek.

2015. november 23. 19 óra
Balázs Gábor: Mi a kabbala?

Tudomány? Okkult tudomány? Számmisztika? Zsidó misztikus tudomány?
Zsidó bölcsesség? Titkos zsidó bölcsesség? Ősi tudásanyag?
Szimbólumrendszer? A zsidó vallás (a Tóra) része? Zsidó folklór? Zsidó ezotéria?

Mi a kabbala fő témája? Miért terjed manapság annyira a Hollywoodi sztárok körében?
Milyen szerepet játszik a kabbala a mai világban?

Ilyen és ehhez hasonló témáról beszél:

Balázs Gábor – eszmetörténész
Beszélgető partner: Sándor Anna

Decemberi programok:

Kedves Spinoza-barát!
Csatoltan megküldjük az év utolsó havának programját, továbbá
tájékoztatjuk az előkészületben lévő darabunkról (PULITZER).
December 1. kedd 19 óra Hetven éves a BUDAPEST!  - Egy folyóirat születésnapja
December 2. szerda 19 óra Dés Mihály: Anyám könnyű kosztot ígért - monodráma
December 6. vasárnap 19 óra Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek
December 7. hétfő 19 óra Herzl - kávéházi dráma
December 8. kedd 19 óra Tollasbál, avagy szerelemről sokszemközt
December 9. szerda 19 óra Dés Mihály: Anyám könnyű kosztot ígért - monodráma
December 10. csütörtök 19 óra Rose - monodráma
December 12. szombat 19 óra Címzett ismeretlen - levéldráma
December 13. vasárnap 19 óra  Heller Ágnes-est
December 14. hétfő 19 óra Lehár - zenés játék 
December 19. szombat 19 óra Bolgár György: New York, időszámítás előtt
 
Klezmer péntek vacsorával  
December 4. péntek 19 óra SabbathSong Klezmer Band
December 11. péntek 19 óra SabbathSong Klezmer Band
December 18. péntek 19 óra David Klezmer Band & Klein Judit
December 25. péntek  19 óra SabbathSong Klezmer Band 
 
December 1. kedd 19 óra
Hetven éves a BUDAPEST!
Egy folyóirat születésnapja

Zenés irodalmi kabaré a múlt század 40-es éveinek stílusában,
amikor Ady, Szép Ernő, Kosztolányi verseit énekelték a
dizőzök. És szavaltak! Az elmúlt hetven évet idézi fel
ez az est a folyóiratban megjelent, kortárs írók tollából született,
Budapest ihlette versekkel, némelyik a szerző előadásában
és korabeli dalokkal.

Előadók: Molnár Gyöngyi és Hajdú László

Közreműködő szerzők:
Garaczi László, Kapecz Zsuzsa,
Kukorelly Endre, Petőcz András
és Tóth Krisztina

Zenei szerkesztő és zongorán kísér: Nyitrai László
Konzultáns: Aradi Péter
Rendezte: Czeizel Gábor

Jegyár 2000,-


December 2. szerda 19 óra
Anyám könnyű kosztot ígért

Édes-bús monokomédia
Dés Mihály 77 pesti recept.
Gasztronómiai anyaregény c. könyve alapján

„Anya csak egy van, és arról is csak a végén derül ki,
hogy tud főzni”, állítja a szerző, aki –mamakomplexusát
szublimálandó– most előadóként is megidézi édesanyja
kalandos életét és bonyolult, ámde lenyűgöző személyiségét.

Írta, színpadra alkalmazta és előadja Dés Mihály
rendezői tanácsadó: Czeizel Gábor

Jegyár: 2000,-


December 6. vasárnap 19 óra
Akit az istenek szeretnek
Csákányi Eszter koncertje

“Magamról és a női lélek megannyi arcáról mesélek” – mondja
Csákányi Eszter. A téma örök: nők végletes lelkiállapotban.
Nagy empátiával, rokonszenvvel, humorral és öniróniával.

Wagner-Puskás Péter- billentyűs hangszerek
Kovács Norbert - ütőhangszerek

Dramaturg, szövegíró: Zöldi Gergely

Jegyár: 3500,-


December 7. hétfő 19 óra
Herzl
’Ha akarjátok, nem álom’

Fantáziajáték valós tényekkel

A Spinozától csupán néhány méterre született
Max Nordau és Herzl Tivadar. Két magyar zsidó,
akiknek meghatározó szerepük volt Izrael létrejöttében.
Hogy jutott el a színműíró Herzl a világ vezető politikusaihoz?
A mai Izraelen kívül melyik 10 ország jöhetett még szóba,
mint a zsidók lehetséges otthona?

Írta: Ann Silberberg és Forgách András

Szereplők:
Herzl Tivadar – Makranczi Zalán
Max Nordau – Gyabronka József
Pincér – Hajdú László

Rendezte: Czeizel Gábor
Jelmez: Veréb Dia

Jegyár: 3000,-


December 8. kedd 19 óra
Tollasbál, avagy szerelemről sokszemközt

Kedvesség, báj, elegancia, három művésznő,
számtalan műfaj és az örök téma – egy tökéletes este kellékei.
Nevezzük rendhagyó irodalomórának,
összművészeti estnek vagy szerelmi kalandozásnak.

Szereplők
Kékkovács Mara, Lakatos Diána és Somlai Valéria

Jegyár: 2000,-


December 9. szerda 19 óra
Anyám könnyű kosztot ígért
Lásd. december 2.


December 10. csütörtök 19 óra
Rose
Monodráma

Rose, az idős zsidó nő mondja el életét a
kis ukrajnai falutól a koncentrációs táboron
keresztül, Palesztinán át, egészen Amerikáig.

Írta: Martin Sherman
Fordította: Prekop Gabriella
Rendező: Ilan Eldad
Előadja: Vári Éva

Jegyár: 3500,-


December 12. szombat 19 óra
Címzett ismeretlen
Levéldráma

Az 1938-ban írt amerikai dráma „csupán” egy levélváltás két barát
között. A levélváltás megmutatja, miként zúz szét egy barátságot
a XX. század legsötétebb időszaka. A dráma elénk tárja a nácizmus
rafinált mechanizmusát.

Szereplők:
Kulka János, László Zsolt, Pető Kata

Rendező: Groó Diana
Producer: Naszódi Katalin

Jegyár: 3000,-


December 13. vasárnap 19 óra
Heller Ágnes-est
Nos, hogy vagyunk így az év végén?

Beszélgetőpartner: Kardos András
Jegyár: 2000,-


December 14. hétfő 19 óra
Lehár
Zenés játék
Szép álom, szállj szívemre

Lehár Ferencet, a körülrajongott zeneszerzőt várja a nagyvilág.
Őt azonban nem csábítja el az amerikai álom, a csillogás.
Életét kockáztatva Közép-Európában marad, sorsközösséget vállal
zsidó származású feleségével. Döntéséért nagy árat fizet:
elveszíti a „hangját”, nem ír többet.
1938 után nem is születik több új Lehár-operett.

Soóky László és Lehár Ferenc írásaiból
színpadra alkalmazta: Varga Emese
Rendezte: Benkő Géza

Előadja: Derzsi György

Jegyár: 2500,-


December 19. szombat 19 óra
New York, időszámítás előtt

Galkó Balázs előadóestje Bolgár György
New York-i verseiből, írásaiból.
A Bolgár-egyperceseket Bolgár György
olvassa fel.

Jegyár: 2000,-


Klezmer péntek vacsorával

4. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

11. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

18. péntek 19 óra
David Klezmer Band & Klein Judit

25. péntek 19 óra
SabbathSong Klezmer Band

Előkészületben:
Pulitzer
A tizenhét éves makói fiatalember egy szó
angol tudás és egy fillér nélkül elindul Amerikába.
22 évesen már szenátor, felküzdi magát a
leggazdagabb amerikaiak közé, megépíti
New York első felhőkarcolóját, megteremti
a modern újságírást, perli Amerikai elnökét,
küzd a sajtószabadságért és a demokráciáért.

Pulitzer: Fodor Tamás
Th. Roosevelt elnök: Makranczi Zalán
Írta: Sándor Anna
Rendezi: Czeizel Gábor

b e m u t a t ó : 2016 március


Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján a műsor kezdetéig
Hétvégén és ünnepnapokon: az előadások előtt egy órával


2015. október 30., péntek

A napok iszkolása és más újdonságok

Megjelent a Magvető különleges könyvnotesze 2016-ra
kortárs magyar írók exkluzív kézirataival

A napok iszkolása

A napok iszkolásaNemcsak az író ír, hanem az olvasó is ír. A Magvető Kiadó szerkesztői például egész nap ezt csinálják: jegyzetelnek kéziratok szélére, telefonokba és számítógépekbe, füzetekbe és sajtcédulákra. És persze mindenféle noteszekbe is. A kiadó munkatársai régóta beszélgettek arról, hogy milyen lenne számunkra az ideális zsebnaptár. Olyan, amelyben meg lehet találni a legfontosabb könyves információkat, amelyben nemcsak a legjobb antikváriumok, galériák és kulturális intézmények címe lenne olvasható, hanem a számukra kedves szerzőkről-szerzőktől is néhány sor. Mivel ilyesmit még nem lehetett kapni, a Magvető elkészítette: a kiadó szerzői örömmel adták a kézirataikat, hogy mások is lássák, hogyan és miből készülnek a könyvek. Esterházy Péter mindennek tetejébe még címet is adott neki: így született meg A napok iszkolása. Egyszerre könyv és notesz: hogy az irodalom bárhová elkísérhesse ezentúl az olvasóit.


Megjelenés: 2015. október 30.
Oldalszám: 266 oldal
Méret: 140 x 90 mm
Ár: 3290 Ft
ISBN: 978 963 14 3330 2

_____________________________

Lovak. Magyar írók, költők a lovakról

Révai Sára fotóalbuma

Révai Sára 2014-ben végigjárta Magyarország állami méneseit: Szilvásváradon, Hortobágyon, Mezőhegyesen és Bábolnán fotózott, közel egy évig. Látott szerelmes lovakat, féltékenyeket és magányosokat, igaz barátságokkal és mély empátiával szembesült. „Megfigyeltem például, ha két ló egymás mellett áll, képesek órákon át teljes harmóniában, egyszerre mozogni. Ez számomra olyan összhangról árulkodik, melyet mi, emberek, sajnos megközelíteni sem tudunk. Sokat tanultam tőlük.” Sokat tanultak a lovaktól az írók és költők is, akik közül sokan nem csak szerették, hanem alaposan meg is figyelték őket – ezt igyekszünk bizonyítani a képek mellé helyezett idézetekkel. Balassi Bálinttól Tandori Dezsőig négyszáz év magyar irodalmából válogattunk vidám és szomorkás, légiesen költői és vaskosan prózai, gyorsan vágtató és lassan poroszkáló szövegeket, közel negyven szerzőtől. Igazán csak egyetlen közös pont van bennük: a lovak szeretete. A csodálatos lovaké, akiktől, ha végiglapozzuk ezt az albumot, szabadulnunk lehetetlen.

A szövegek szerzői: Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Krúdy Gyula, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Rejtő Jenő, Tamási Áron, Rideg Sándor, Zelk Zoltán, Fekete István, Szabó Magda, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Faludy György, Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Csukás István, Lázár Ervin, Esterházy Péter, Tandori Dezső


Terjedelem: 96 oldal
Méret: 200 x 200 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 3500 Ft
ISBN: 978 963 13 6328 9


__________________________ 


Kati Hiekkapelto Kolibri című könyvének bemutatója

Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 2015. október 30-án 18 órára a Fókusz Könyváruházba, ahol Kati Hiekkapelto finn írónő Kolibri című könyvét mutatjuk be.

Kati Hiekkapelto 1970-ben született Ouluban, egy észak-finnországi nagyvárosban. Egyetemi tanulmányai során speciális tanári képzettséget szerzett. Pedagógusként sokáig oktatott menekülteket; diplomamunkájának témája is a bevándorlókat sújtó rasszizmus és erőszak volt. Nagyon jól ismeri ezt a világot, és sodróan izgalmas krimijeiből sem hiányoznak a komoly társadalmi, együttélési problémákat feszegető kérdések.
Az írónő első könyvét, a Kolibrit már német és angol nyelven is olvashatják a krimirajongók, rövidesen megjelenik Dániában és Hollandiában is.
A magyar olvasóközönségnek viszont nemcsak ez a sokoldalú könyv lesz a meglepetés, hanem az is: Kati Hiekkapelto egészen kitűnően beszél magyarul!

A szerzővel Babiczky Tibor író beszélget.
Helyszín: Fókusz Könyváruház Budapest, Rákóczi út 14. 1072 – első emelet


A könyvről:

Kolibri

Kétségbeesett éjszakai segélykérés fut be a rendőrségi ügyeletre. Fiatal lány könyörög: mentsék meg, a saját családja akarja megölni. Elrabolták. A lány kurd bevándorlók gyermeke, kiskorában érkezett Finnországba a szüleivel és testvérével. Sörétes puskával fejbe lőtt futó holtteste az erdős területet átszelő futóösvényen. Egy lányé. Aztán egy férfié. És később egy harmadik áldozat: ezt a kocogót már egészen brutálisan mészárolták le, mielőtt főbe lőtték. A zsebükben egy medál a vérszomjas azték főisten, Huitzilopochtli képmásával.
Hogyan fonódik össze a két idegborzoló esemény? Természetesen a magyar származású nyomozó, Fekete Anna tartja kezében a szálakat. Az egyik nyomozást eleinte szinte titokban, a saját erejéből folytatja, míg a másikat rendőr társaival. Idegengyűlölő kollégájának piszkálódásával éppúgy meg kell küzdenie, mint saját félelmeivel, emlékeivel. Mert ő is bevándorlóként érkezett mostani hazájába.
Akciódús, sokrétű, izgalmas krimi a Kolibri. Különlegességei a finom megfigyelések, a társadalmi kérdések iránti érzékenység. A könyvet több nyelvre lefordították, és szép sikert aratott a nemzetközi könyvmustrákon.Interjúkérés, recenziós példány igénylés a szpisjak.blanka@lira.hu email címen lehetséges.

_______________________________ 

Novella 2015 – pályázat

Az Irodalmi Jelen ezennel meghirdeti legújabb pályázatát rövid prózai írásokra.
Bárki jelentkezhet, de egy szerző egy jeligével (ugyanis a pályázat jeligés), legfeljebb két írással vehet részt a versenyben. Olyan írásokkal, amelyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem jelentek még meg.
Tematikai megkötés nincs.
A jeligés, elektronikus kézirat – doc, docx, rtf fájlformátumban kérjük az ij@irodalmijelen.hu címre elküldeni, feltüntetve: „Novella 2015” – terjedelme nem haladhatja meg novellánként a 10 000 leütést, szövegközzel együtt.  
A beküldési határidő 2016. május 10. 
A nevezési díj 2000 Ft jeligénként. 
A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni:
2000 forint (Művészeti és Irodalmi Jelen Kft. – 1173 3089-2001 9220, OTP Bank);
vagy 30 RON (Occident Media Kft. – RO64 WBAN 2511 0000 0250 9984 – BC INTESA SANPAOLO);
vagy 10 euró (Occident Media Kft. – RO44 WBAN 2511 0220 0250 9984 – BC INTESA SANPAOLO)
A jeligét a tranzakció során a „közlemény” rovatban kell feltüntetni. A beérkezett mű akkor kerül fel az Irodalmi Jelen honlapjára, amikor a pályázó levélben csatolja a tranzakció számát vagy a nevezési díj átutalásának bizonylatát. Célszerű az összeget az írás elküldése előtti napon átutalni.
Az Irodalmi Jelen fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos helyezéseket nem ítél meg, vagy bizonyos díjakat megosztva ítél oda.
A pályamunkák folyamatosan megjelennek az Irodalmi Jelen elektronikus kiadásában.
A szerkesztőség tagjaiból álló zsűri 2016. 06. 30-án közli a díjazottak névsorát.
 A nyeremények a következők: 
1. díj           100 000  forint
2. díj           75 000  forint
3. díj           50 000   forint
Különdíjak: könyvjutalom, Irodalmi Jelen-előfizetés
A legjobb írások könyv alakban, a pályázat antológiájában is megjelennek.
A pályázat részvevői beleegyeznek írásaik elektronikus vagy nyomtatott közlésébe.

_________________________________

2015. október 11., vasárnap

Csalog Zsolt - Soltész Márton monográfiája

Soltész Márton levele és meghívó Csalog Zsoltról írt monográfiájának bemutatójára

csalog zsolt - soltész márton könyve

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!

Szeretettel invitálom Kedves Mindnyájukat a meghívóban jelzett programra. Nagy örömmel jelenthetem ugyanis, hogy a barátomról, Csalog Zsoltról írott könyv - mintegy öt év megfeszített munkájának szerény eredménye - elkészült. Fogadják minden hibájával és fogyatékosságával együtt szeretettel - már csak a kötet hősére való tekintettel is!

Egyúttal kérek mindenkit, hogy ha jelen levelemre válaszolni kíván, úgy azt e levélmonstrumtól független, privát üzenetként tegye.

Végezetül: miután Önök közül a legtöbben (majdnem mindnyájan) szereplői és vagy segítői-előmozdítói voltak e több mint félezer oldalas vállalkozásnak, fogadják szívből jövő köszönetemet!

(A meghívót, Horányi Károly kollégám és barátom keze munkáját csatoltam levelemhez.)

szeretettel üdvözli Kedves Mindnyájukat,

DrSoltész Márton főkönyvtáros
MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye
Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9, I. em.
Telefon: (06-1) 411-6100 / 654
soltesz.marton@konyvtar.mta.hu
Az Argumentum Kiadó
és az MTA Könyvtár és Információs Központ
tisztelettel meghívja Önt

Soltész Márton: Csalog Zsolt


 című munkájának bemutatójára.
A kötetet bemutatja
Kálmán C. György
irodalomtörténész
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
tudományos főmunkatársa
A bemutató időpontja és helye:
2015. október 19., hétfő, 17 óra
MTA Könyvtár és Információs Központ
(Budapest V., Arany János u. 1., II. em.,
előadóterem)
A kötet a helyszínen kedvezményes áron
vásárolható meg.
 

Bő fél évtizedes kutatómunka eredménye ez a könyv. E „filológiai nagyregény”-ben a szerző egy olyan etikai-esztétikai értékrendet elevenített fel, amelyre ma, az irodalom, a műértelmezés és a könyv funkcióváltásának érzékeny, komoly felelősségvállalást igénylő periódusában égetően nagy szükség mutatkozik. Hőse nem csupán a Péterek nemzedékének tagja volt, az „államosított irodalom” fáradhatatlan aktivistája, de szociálisan elkötelezett művész is, aki gazdag pályája során mindvégig egy olyan műfaj és beszédmód kialakításán fáradozott, amely végre hitelesen szólaltatja meg az eladdig mitikus ködbe vont vagy épp az irodalom határain kívül rekesztett kisebbségi (paraszt, cigány, állami gondozott, hajléktalan, bűnöző) sorsokat. Csalog Zsolt a magyar dokumentumirodalom nagy műfajteremtője, amennyiben kidolgozta a vallomásos doku-portré formáját, s azt azután a novellától a kisregényen át a regényig számos műfajban igyekezett meghonosítani.

A szerző: 
Soltész Márton (Budapest, 1987) kritikus, irodalomtörténész. A Károli Gáspár Református
Egyetemen 2009-ben magyar, 2011-ben irodalom- és kultúratudomány szakon végzett; 2015
tavaszán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
szerzett PhD-fokozatot. 2009-től kiadói szerkesztőként, majd megszűntéig a PoLíSz folyóirat rovatvezetőjeként dolgozott; jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárosa. Felhasznált irodalom című bemutatkozó könyvét 2012 őszén a Magyar Írószövetség, második, Működés című gyűjteményes kötetét 2013 tavaszán a Kráter Kiadó jelentette meg. Irodalomtörténészi tevékenységéért 2013-ban Király István-díjjal tüntették ki.

2015. október 8., csütörtök

Október: Magvető, Corvina, General Press

könyv, könyvújdonság, könyvajánló - új könyvek októberben a magyar kiadói kínálatból

A Corvina Kiadó újdonsága

Nyáry Krisztián: Merész magyarok

30 emberi történet

„Féltek ők is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelenségtől vagy a megszégyenüléstől. De jobban féltek attól, hogy emberségük sérül, ha nem fordulnak szembe az embertelennel.” Nyáry Krisztián

Nyáry Krisztián Így szerettek ők című sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló erejéről írt, az Igazi hősökben pedig személyes döntésektől példaszerűvé váló életekről. A folytatásban ezúttal 30 olyan magyart vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is emberek tudtak maradni, s akik számára önazonosságuk és belső bátorságuk a legszélsőségesebb történelmi helyzetekben is mindent felülírt. Magyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját értékrendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vigaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha mások nem is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek voltak önmagukhoz. Az iskolaalapító Teleki Blanka, akit a várbörtön sem tudott megtörni; a jobb kezét elvesztő sportlövő, Takács Károly, aki bal kezét használva lett olimpiai bajnok; a magyar gyógyszergyártást megteremtő Richter Gedeon, aki a halál torkában sem volt képes elszakadni a hazájától; a szíriai bevándorló Fadlallah el Hedad Mihály, aki a világ legjobbjává tette a bábolnai ménest; vagy az embermentő Karig Sára, aki azt vallotta: az embertelen törvényeket nem szabad betartani. Merészek voltak és magyarok. Mind magyarok.

„Nyáry Krisztián magyar hősöket bemutató új könyve a ma emberének alapvető olvasmánya kellene, hogy legyen.

Magyarországon remélhetőleg születőben van egy olyan új generáció, amelynek tagjai, ha kell, felemelik szavukat az igazságtalanság ellen, akik együttérzéssel és törődéssel fordulnak mások felé, ésszerűen és hatékonyan lépnek fel az emberségességért – annak minden formájáért. Hétköznapi polgárok, akik rendkívüli hőstetteikkel hétköznapi hősökké válnak.

E lebilincselő könyv hősei különböző korokban éltek, különböző háttérrel rendelkeztek, mégis közös bennük, hogy életük várhatóan hatással lesz a magyarokra: fiatalokra és idősekre, nőkre és férfiakra egyaránt.”

Philip Zimbardo, szociálpszichológus, Stanford University

Hajós Alfréd úszó, az első magyar olimpiai bajnok és labdarúgó szövetségi kapitány építészmérnökként uszodákat, stadionokat, kórházakat és iskolákat épített.

Hummel Kornélt, a Vakok Intézete papját egy orosz katona ölte meg, amiért megakadályozta egy vak lány megerőszakolását.

Karig Sára leleplezte a kommunisták kékcédulás választási csalását, amiért hat és fél évet dolgoztatták az egyik legkegyetlenebb szovjet munkatáborban.

Márton Áron erdélyi püspököt a magyar hatóságok kiutasították Romániába, mert keresztényellenes embertelenségnek nevezte a zsidók jogfosztását.

Fadlallah el Hedad Mihály Szíriából menekült Magyarországra, és magyar katonatisztként tette a világ legjobbjává a bábolnai ménest.

Zichy Antónia és Zichy Karolina, Battyhány Lajos felesége és szeretője életük végéig a magyar szabadság ügyének elszánt védelmezői voltak.

Michnay Gyula, az egyetlen ember, akinek sikerült megszöknie Recskről, egy menekülttáborban élt, és sokáig senki nem hitte el neki, hogy a kényszermunkatábor létezik.

Reviczky Imre, aki negyvenezer zsidó, román, szerb és ruszin munkaszolgálatos életét mentette meg emberségével, halála előtt szenesemberként dolgozott.

Steinschneider Lillynek a hazai elutasítás miatt külföldön kellett letennie vizsgáit, hogy megvalósítsa álmát, és ő legyen Magyarország első női pilótája.

Tersánszky Józsi Jenő, az egyetlen író, akit jogerősen börtönbüntetésre ítéltek erkölcstelenség miatt, erkölcsi példát mutatott minden jobb- és baloldali diktatúra idején.Terjedelem: 276 oldal
Méret: 190 x 235 mm
Kötés: Keménytáblás, védőborítóval
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 13 6327 2

 ----------------------------------------------------

A Magvető Kiadó októberi újdonságai


Babiczky Tibor: Kivilágított ég

Babiczky Tibor új kötete érett költészet. Nem megrendülni, nem elérzékenyülni, de felnőtt szemmel nézni vissza a megtett útra, és előre nézni ugyanis férfias feladat. A kötet versei mégis megrendítik és elérzékenyítik az olvasót.
Az idő múlásának kortalan tapasztalata elevenedik meg: bukolikus városi líra ez, amelyben a bús férfiak immár nem panaszkodnak, inkább a csillagkottákból próbálják kiolvasni a sorsukat, amely mindig ugyanaz: lázadás, bukás és elfogadás. Pásztorok, tengerészek, napkeleti bölcsek indulnak útra ebben a tiszta és erőteljes költészetben.


Várható megjelenés: 2015. október 16.
Tervezett oldalszám: 64 oldal
Méret: 110 x 180 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3342 5line

Bartis Attila: A vége

„az egyetlen, ami kiűzheti belőlünk a magányt, az a másik szívverése a saját mellkasunkban”
Bartis Attila: A vége Egy fotográfus története, aki... Nem: egy férfi története, aki... Nem: egy szerelem története, ami... Vagy több szerelem története, amik egymással... Vagy egy ország története, ami... Na hagyjuk. Ez a regény megad mindent, amit egy regény adhat: igazságot, őszinteséget, atmoszférát, mesét. Meg mindehhez még valamit, amit Bartis Attila rajongói már ismernek: az érzelmek olyan elképesztő erejű sodrását, ami magába ránt, és nem ereszt. Mindegy, hogy az olvasó mániákusnak tartja-e Szabad Andrást, vagy pedig halálosan beleszeret, mindenképpen azt érzi, csak úgy érdemes élni, ahogy ő: ezen a hőfokon. Az ilyen szereplőt nevezzük főhősnek. Vele kell menni.
(Kemény István)

Várható megjelenés: 2015. október 15.
Tervezett oldalszám: 604 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 14 3340 1line

Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz

Válogatott elbeszélések

Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz Fojtott, feltörésre készülő, majd olykor vulkánszerűen feltörő szenvedélyek, megaláztatások és csendes reménytelenség. Mindez álomszerűen és pontosan megírva. Ezekben a novellákban nincsenek elvétett, hamis hangsúlyok vagy felesleges mondatok, jelzők. Minden (kíméletlenül) a helyén van. Rejtélyes, küszöb alatti világ, mégis nagyon ismerős, valóságos. Jelenetei és szereplői filmszerűen elevenek. Bodor Ádám néhány szóval, mondattal megrázóan érzékletes és hiteles képet tud adni szinte bármiről: szerelemről, nyomorról, emberségről és embertelenségről. A Vissza a fülesbagolyhoz új kiadásából egyértelműen kitűnik, hogy Bodor a kortárs próza kimagasló alakja.


Várható megjelenés: 2015. október 14.
Tervezett oldalszám: 416 oldal
Méret: 115 x 187 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 14 3328 9line

Dragomán György: Oroszlánkórus

A zene is velem van, és segít élni
Dragomán György: Oroszlánkórus Az Oroszlánkórus a bátorság könyve. Történeteit a ritmus élteti, az elbeszélések szereplői zenével győzik le a félelmet és a gyászt, megtanulnak erőt venni a szerelem és a sóvárgás fájdalmán. Minden mondatban ott lüktet a zene, szól a dzsessz, a latin ballada, a kőkemény hevimetál vagy a bécsi újévi koncert keringője, dübörög a manele és a koreai csajpop, kihangosodik a szívverés vagy a futó lábak dobogása. A lendületes történetekben a zene esélyt ad az ellenállásra, segít abban, hogy vállaljuk a sorsunkat, gyerekek legyünk a felnőttek között, vagy otthont keressünk egy idegen országban.

A könyv különlegessége, hogy a szerzőnek három regény után most jelenik meg először novelláskötete – ráadásul a szövegek egy része a könyv megjelenésével egy időben hangoskönyvként is meghallgatható.
Várható megjelenés: 2015. október 26.
Tervezett oldalszám: 256 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 14 3297 8line

2015. szeptember 29., kedd

Spinoza színházi évad

A sikeres szeptemberi Spinoza Fesztivál után
október elején megkezdjük a szokásos színházi évadunkat,
ami körülbelül 200 előadást és 4-5 premiert jelent.
A premierekről időben részletes tájékoztatót küldünk.

Emlékeztetőül ismételten megküldjük októberi programunkat.
Spinoza Színház 2015 október

Október 2. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával - SabbathSong Klezmer Band
Október 3. szombat 19 óra
Rongyos életek - zenés játék
Október 7. szerda 19 óra
Heller Ágnes-est
Október 9. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával - David Klezmer Quintet & Klein Judit
Október 10. szombat 15 óra
Rose - monodráma
Október 11. vasárnap 15 óra
Kripli Mari - monodráma
Október 12. hétfő 19 óra
Balázs Gábor: Woody Allen és a zsidóság
Október 13. kedd 19 óra
A bőrönd és ők - kabaré a pokolban
Október 14. szerda 19 óra
Zsolnai Júlia: „Én nem vagyok magyar?”
Október 16. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával - Judrom együttes & Klein Judit
Október 19. hétfő 19 óra
Herzl - kávéházi dráma
Október 20. kedd 19 óra
Frida - Zenés játék
Október 21. szerda 19 óra
Bolgár Dániel: marimba-koncertje
Október 23. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával - SabbathSong Klezmer Band
Október 26. hétfő 19 óra
Sárközy Tamás: Milyenné lett az orbáni Magyarország?
Október 27. kedd 19 óra
Címzett ismeretlen - levéldráma
Október 28. szerda 19 óra
Gábor György: Talmud-Tóra és a többiek
Október 29. csütörtök 19 óra
Dési János: 90 perc ismeretlen ismerősökkel
Október 30. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával - SabbathSong Klezmer Band


Október 2. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band

Lehetőség van csak koncertre
vagy pedig koncerttel egybekötött vacsorára


Október 3. szombat 19 óra
Rongyos életek
Zenés játék

E zenés játék a vészkorszak muzsikusainak:Ábrahám Pálnak,
Seress Rezsőnek, Zerkovitz Bélának,Márkus Alfrédnak,
Kerekes Jánosnak,Harmath Imrének és Mihály Istvánnak
állít emléket. Bizony, ezek rongyos életek voltak!

Közreműködnek:
Masa Tamás, Masa Anita, Szabó Endre, Neumark Zoltán és Gál Róbert.

Jegyár: 2500,-


Október 7. szerda 19 óra
Heller Ágnes-est
Nos, hogy vagyunk?

Beszélgetőpartner: Kardos András

Jegyár: 2000,-


Október 9. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
David Klezmer Quintet & Klein Judit
Lásd: október 2.


Október 10. szombat 15 óra
Rose
Monodráma
       
Rose, az idős zsidó nő mondja el életét a kis ukrajnai
falutól a koncentrációs táboron keresztül, Palesztinán át,
egészen Amerikáig.

Írta: Martin Sherman
Fordította: Prekop Gabriella
Rendező: Ilan Eldad
Előadja: Vári Éva

Jegyár: 3500,-


Október 11. vasárnap 15 óra
Kripli Mari

Lázár Kati Jászai Mari estje

Jászai Mari, született Krippel Mária, a Nemzeti Színház
nagyasszonya, több mint 300 szerepet játszott,
és izgalmas naplót hagyott hátra.

Jászai Mari: Lázár Kati
Látvány: Bánki Róza
Munkatárs: Gyalog Eszter

Jegyár: 3500,-


Október 12. hétfő 19 óra
Woody Allen és a zsidóság
Balázs Gábor előadása

Balázs Gábor számos filmrészlet és nyilatkozat elemzésén
keresztül vizsgálja Woody Allen zsidó hagyományhoz, Izraelhez
és a zsidókhoz való viszonyát. És felveti a kérdést, hogy vajon
a népszerű zsidó művész valójában nem öngyűlölő-e, aki az
antiszemita sztereotípiákat erősíti alkotásain keresztül.

Jegyár: 2000,-


Október 13. kedd 19 óra
A bőrönd és ők
Kabaré a pokolban              

„… csak azok élhetik túl, akik a mínusz harminc fokban is tudnak viccet mesélni”.
Mert a humor erőt ad, s csipetnyi reményt is a reménytelenségben. Erről szólnak
a láger-barakkokban született, ismeretlenek által írt, s elsárgult papírokon,
rejtélyes módon fennmaradt kuplék, jelenetek, tréfák, melyek klasszikusok
soraival kiegészülve különös játékként most először jelennek meg színpadon.

Marton Frigyes gyűjtésének felhasználásával
szerkesztette és részben írta: Mészöly Gábor

Játsszák:
Balázsovits Lajos, Beregi Péter, Forgács Gábor
Rendező:  Radó Gyula
Producer: Burger András

Jegyár: 2000,-


Október 14. szerda 19 óra
Zsolnai Júlia: „Én nem vagyok magyar?”

Zsolnai Júlia személyes vallomása létezésről, művészetről,
kettős identitásról, közéleti szerepvállalásról kételyekkel,
fájdalommal, lírával és humorral a magyar irodalom
legjelesebb íróinak segítségével Adytól Karinthy Frigyesig,
Örkénytől Esterházyig.

Közreműködik: Győrffy Gergely, hegedűművész
Szerkesztette és rendezte: Zsolnai Gábor

Jegyár: 2000,-


Október 16. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
Judrom Klezmer Band & Klein Judit
Lásd: október 2.


Október 19. hétfő 19 óra
Herzl
’Ha akarjátok, ez nem álom’

kávéházi dráma

Két magyar zsidónak, Herzl Tivadarnak és Max Nordau-nak
alapvető szerepük volt Izrael állam létrejöttében.
Hogyan? Mit csináltak? Hogyan cserkészte be a színműíró Herzl
a világ vezető politikusait?A mai Izraelen kívül melyik 10 ország
jött még akkor szóba, mint a zsidók  lehetséges otthona?

Írta: Ann Silberberg és Forgách András

Szereplők:
Herzl Tivadar – Makranczi Zalán
Max Nordau – Gyabronka József
Pincér – Hajdú László

Rendezte: Czeizel Gábor
Jelmez: Veréb Dia
Producer: Sándor Anna

Jegyár: 3000,-


Október 20. kedd 19 óra
Frida
Zenés játék

Frida Kahlo, spanyol-indián-magyar-zsidó származású,
mexikói festőnő színes-tragikus élete. Rossz lapokkal,
mégis a kor egyik legszínesebb életét éli.
Viharos életének néhány fontos állomása:
eszeveszett házassága Diego Rivera festővel,
viszonya Josephine Baker-rel és kapcsolata Trockijjal.

Szövegkönyv: Ann Silberberg
Zenéjét szerezte: Henk Nieland
Dalszöveg: Ann Silberberg, Bradányi Iván
Zenei vezető és zongorán közreműködik: Neumark Zoltán

Rendezte: Czeizel Gábor
Jelmez: Veréb Dia

Szereplők:
Frida - Herczenik Anna
Diego - Hábetler András

Jegyár: 3000,-


Október 21. szerda 19 óra
Marimba alkímia
Bolgár Dániel: marimba-koncertje

Az Afrikából és Dél-Amerikából származó ütős hangszer,
a marimba, az utóbbi időben a filmzenében is nagy karriert
futott be. Magyarország egyik legnagyobb marimba-művésze,
Bolgár Dániel  marimba-koncertet ad  a Spinozában,
miután olyan helyeken koncertezett már, mint Royal Albert Hall,
National Gallery és a Cadogan Hall.

Jegyár: 2000,-


Október 23. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Lásd: október 2.


Október 26. hétfő 19 óra
Milyenné lett az orbáni Magyarország?

Sárközy Tamás: Kétharmados túlkormányzás
című legújabb könyve alapján a szerzővel
beszélget: Horváth István és Tamás Ervin.

Jegyár: 2000,-


Október 27. kedd 19 óra
Címzett ismeretlen
Levéldráma

Az 1938-ban írt amerikai dráma „csupán” egy levélváltás két barát
között. A levélváltás megmutatja, miként zúz szét egy barátságot
a XX. század legsötétebb időszaka. A dráma elénk tárja a nácizmus
rafinált mechanizmusát.
Szereplők:   
Kulka János, László Zsolt, Pető Kata

Rendező: Groó Diana
Producer: Naszódi Katalin

Jegyár: 3000,-


Október 28. szerda 19 óra
Talmud-Tóra és a többiek
Értelmiségi analfabétáknak

Túravezető: Gábor György
Analfabéta: Sándor Anna

Jegyár: 2000,-


Október 29. csütörtök 19 óra
90 perc ismeretlen ismerősökkel
Péterfy Gergely
A moderátor: Dési János

Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
regisztráció: liberalisok@liberalisok.hu

Az ALMA szervezésében


Október 30. péntek 19 óra
Klezmer-péntek vacsorával
SabbathSong Klezmer Band
Jegyár: lásd október 2.


Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
Tel: 413-7488
spinozahaz@spinozahaz.hu

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján a műsor kezdetéig
Hétvégén és ünnepnapokon: az előadások előtt egy órával

__________

Kicenzúrázták a zéró kilométert

 cenzúrázd ki a nulla kilométerkövet!

kiindulási
pont? nem számít, hisz olyan, mint egy vagina, és ezt nem illik. a
valóság csak megront, tégy ellene. értékválság? kösz, nem kérek.
jóérzésű magyar ember azt lát, amit akar


Kicenzúrázták a zéró kilométert

Hangoskönyv újdonságok - Kossuth Kiadó

hangoskönyv
Roald Dahl 
Jámbor örömökKálloy Molnár Péter előadásában
 2990 Ft helyett 2542 Ft
Sokan már a televízió képernyőjéről is ismerjük a szerző meghökkentő meséit. Egyszerű emberek kerülnek hétköznapi helyzetekbe, mígnem egy váratlan fordulat zökkenti ki az eseményeket a mindaddig szokványosnak tűnő mederből. Szórakozunk, izgulunk, néha megborzongunk, idegeink pattanásig feszülnek az utolsó pillanatig. Ez a három történet is azt szeretné igazolni, hogy Roald Dahl méltán a XX. század egyik legolvasottabb írója.
Tartalom:  Jámbor örömök | Bőr | Méreg

 részlet - hallgass bele

Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg
Szatory Dávid előadásában 
2990 Ft helyett 2542 Ft
A kis herceg egyszerre szól a gyerekekhez és a felnőttekhez, egyszerre tündérmese, filozófiai bölcselet, érzelmek iskolája és visszaemlékezés. Milliók sűrűn idézett olvasmánya, nem egy mondata mára már szállóigévé vált, még az is tud róla valamit, aki történetesen sohasem olvasta. A világirodalom legismertebb, legnépszerűbb és legtöbbet fordított műve. 
részlet - hallgass bele

Ajánljuk még

Giovannino Guareschi
Don Camillo kisvilága
Kálloy Molnár Péter előadásában 
2990 Ft helyett 2542 Ft
Megkeresztelheti-e egy olasz falucska plébánosa a párttitkár fiát? Nyerheti-e a kisded a szent keresztségben a Lenin nevet? Való-e egy plébánosnak a kommunisták három elemijén gúnyolódni? Egyebekről nem is beszélve... Giovannino Guareschi (1908˜––1968) újságíró-humorista fő műve, a Don Camillo-történetfüzér a háború utáni olasz szórakoztató irodalom máig legsikeresebb műve.
 részlet - hallgass bele

Leacock
Gertrud, a nevelőnő
Szacsvay László előadásában 
2990 Ft helyett 2542 Ft
Stephen Butler Leacock (1869-1944) angol származású kanadai közgazdász, író. Szellemes irodalmi paródiái tették világszerte ismerté. A magyar olvasók a hozzá lélekben érezhetően közel álló Karinthy Frigyes átültetései jóvoltából ismerhetik. Ezen a hangoskönyvön a jellegzetes angol humor legjobb történetei közül szólal meg néhány.
Tartalom: Gertrud, a nevelőnő | Karolina karácsonya | Ghenti Guidó, a csapfúró | A rejtély titka | A munka hőse 

 részlet - hallgass bele

Szabó MagdaTündér LalaFür Anikó előadásában 
2990 Ft helyett 1495 Ft
A magyar meseirodalom egyik legszebb darabján nemzedékek nőttek fel. Irisz tündérkirálynő fia, a kíváncsi királyfi kissé felfordítja Tündérország megszokott rendjét. Lala, aki nem szeret rubintáncot járni, aki soha nem akar szappanbuborékba utazni, aki Simon sassal barátkozik, és akinek – deríti ki diadalmasan a varázslói röntgenkészülék – emberszíve van.
 

részlet - hallgass bele

Ezt főztük ki - Kedvenceink kedvencei
Kálloy Molnár Péter
Pavlova tortácskái

Szatory Dávid kedvence: Mézes-mustáros csirkemell sárgadinnyés salátával és túrógombóc eper öntettel
2015. szeptember 16., szerda

Magvető, Corvina, Rózsavölgyi

meghívó, ajánló, könyv, könyvajánló, könyvbemutató


Magvető Kiadó 

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Magvető Kiadó szeretettel meghívja Réz Pál és Parti Nagy Lajos beszélgetőkönyvének bemutatójára

A kötetről Várady Szabolcs, Parti Nagy Lajos és Bálint András beszélget

Valódi irodalmi csemege Réz Pál és Parti Nagy Lajos könyve, a Bokáig pezsgőben. Az idén 85 éves Réz Pál 1952-től volt a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, majd 25 éven át a Holmi folyóirat főszerkesztője. A Bokáig pezsgőben nem egyszerű élet- és pályarajz, hanem sok anekdotával fűszerezett beszámoló a kortársakról: írókról, költőkről, pályatársakról és barátokról. Szereplői Déry Tibor, Németh László, Illyés Gyula, Tamási Áron, Szabó Lőrinc, Juhász Ferenc, Csurka István, Petri György, Weöres Sándor és sokan mások, akikkel Réz Pál együtt élte át a magyar irodalom egyik aranykorát. A huszonhárom évvel ezelőtt készített rádióinterjú szerkesztett, kibővített és 2015-ben kiegészített szövegét fényképekkel, könyvdedikációkkal illusztráljuk.
A Magvető ezzel a kötettel kezdi meg az 1970-80-as évek népszerű könyvsorozatának, a Tények és Tanúk új folyamának kiadását.

_____________________________________________

A Rózsavölgyi és Társa Kiadó,
és az MTA BTK Zenetudományi Intézet szeretettel meghívja a
Műfajok, stílusok, szubkultúrák
Tanulmányok a magyar populáris zenéről
című kötet bemutatójára.

Időpont: 2015. szeptember 18. (péntek), 16.30
Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
(1014 Budapest, Táncsics utca 7.)

A könyvbemutató résztvevői, Ignácz Ádám zeneesztéta, zenetörténész, a kötet szerkesztője, és Fazekas Gergely zenetörténész, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője.


Műfajok, stílusok, szubkultúrák
Tanulmányok a magyar populáris zenéről


A kötetben található tizenhárom tanulmány a magyar populáris zenéről szól. Ám téved az olvasó, ha úgy gondolja, hogy ezzel meghatároztuk az írások tárgyát. Hiszen a kutatók számára éppoly érdekesek lehetnek egy kuplé vagy operett különféle alakváltozatai, az operett-éneklés 20. század eleji előadásmódja vagy az éttermi cigányzene sajátos hagyománya, a kommunista kultúrpolitika viszonya az operetthez vagy a rockzenéhez, a beat-korszak magyar együtteseinek kapcsolódása a nyugati mintákhoz vagy a klasszikus zenéhez, egy meghatározott együttes (az Orfeo zenekar) vagy szórakozóhely (a Fekete Lyuk) története, egy legendás alternatív zenész (Vig Mihály) filmzenei munkássága, vagy éppen olyan elméleti kérdések, mint az alternatív zene fogalma a hazai diskurzusban, illetve a zenei technológiákban rejlő kulturális implikációk. A szerzők módszere, érdeklődési köre és intellektuális háttere igen különböző, muzikológusok, társadalom- és politikatörténészek, gyakorló zenészek egyaránt találhatók köztük. De közös bennük a szellemi kíváncsiság, amely témájukhoz köti őket. A tanulmányok különös fénytörésben mutatják Magyarország 20. századi történetét az Osztrák-Magyar Monarchia idejétől a Horthy-, Rákosi- és Kádár-korszakon át egészen napjainkig, s képet adnak arról, hogy mi mindenre vonatkozott, s kulturális életünkben milyen fontos szerepet játszott az a fogalom, amit összefoglalóan úgy nevezünk, hogy populáris zene.

A kötet szerzői:
Barna Emília (1982), szociológus.
Csatári Bence (1972), történész.
Hajnóczy Csaba (1957), zenetörténész, zenész.
Heltai Gyöngyi (1958), színháztörténész, kulturális antropológus.
Ignácz Ádám (1981), zeneesztéta, zenetörténész.
Imre Zoltán (1965), színháztörténész.
K. Horváth Zsolt (1972), társadalomtörténész.
Loch Gergely (1983), zenetörténész.
Ring Orsolya (1975), történész, levéltáros.
Riskó Kata (1985), zenetörténész.
Szabó Ferenc János (1985), zenetörténész, zongoraművész.
Tófalvy Tamás (1980), kultúrakutató, kommunikációs szakember.
Tóth Eszter Zsófia (1975), történész, társadalomkutató.


Terjedelem: 256 oldal
Méret: 165 x 235 mm
Kötés: Keméyntáblás
Ár: 3990 Ft
ISBN: 978 615 506 221 6


___________________________________

A Corvina Kiadó szeptemberi újdonságai


Marnie Fogg: A ruha

100 ötlet, ami örökre megváltoztatta a divatot

Marnie Fogg: A ruha A ruha című könyv a divattörténet 100 úttörő modelljének bemutatásán keresztül tárja fel a divat múltjának és jelenének folyamatos kölcsönhatását, nem feledkezve meg az egyes darabok későbbi újraértelmezéseiről sem. A XIX. századi európai öltözködést forradalmasító Joséphine császárné empire stílusú ruháitól kezdve Christian Dior New Look sziluettjén át Mary Quant miniruhájáig valamennyi ruhadarab a viselettörténet egy-egy mérföldköve, melyek segítségével nyomon követhető az egyes divatötletek születése, majd évszázadok alatti újjáalakulása. A könyv feltárja a tervezők és a korszakok közötti kapcsolatokat, és lehetővé teszi, hogy az olvasó felismerje az egyes hatások jelentőségét, felfedezze az eredetiség varázsát, ugyanakkor áttekintést kapjon a divat történetéről.Fordította: Izsó Zita
Terjedelem: 256 oldal
Méret: 230 x 280 mm
Kötés: Keménytáblás, védőborítóval
Ár: 8990 Ft
ISBN: 978 963 13 6296 1

line

Georg Klein: Vak akarat és önző DNS

Válogatott esszék

Georg Klein Vak akarat és önző DNS című esszégyűjteménye először 2001-ben jelent meg magyarul. A Harmadik látogatás Peter Nollnál című írással kibővített új kiadás egy izgalmas önéletrajzi esemény megörökítésével bővíti a súlyos témákban és gondolatokban gazdag válogatást. A szerző az életét fenyegető veszedelmes helyzetben a gondolkodásnak ugyanazzal a mélységével és eleganciájával néz szembe a halállal, mint ahogy a többi írásában a genetika, a sejtbiológia, a kultúra, az irodalom, a történelem, egyszóval az élet örökké aktuális kérdéseivel.

„A könyv nagyszerű. Nem azért, vagy nem csak azért, amit majd ismét el fognak róla mondani, okos szamárságokat, hogy a tudós a költészet bűvöletében, a két kultúra, meg hogy a szerző tud írni, stb. stb. Nekem ez a könyv azért fontos, mert ez egy szabad ember könyve. Egy olyan emberé, akit nem tett vakká és gőgössé a tudás, hogy minden kérdés megválaszolására képesnek higgye magát, de egy olyané is, aki a kozmosz végtelen ötletgazdagságát nem tekinti fölmentésnek a kutatás fegyelmező kényszere alól. Világodban helye van a rendnek, a dolgok szerkezetének, és az élet rendetlenségének, annak a vad kalandregénynek, melynek mindannyian többnyire és végül is veszendő szereplői vagyunk, de néha diadalmas győztesei is, ha máshogy nem, hát azzal, hogy megértjük azt, ami történik velünk. Ez nagyon kevés és nagyon sok. Föltehetőleg a legtöbb, ami embertől és emberiségtől telik. Megőrizni anyánk emlékét – a közelítő semminek. Korlátolt, ostoba, dacos, gyönyörű program. Könyved regény, egy ember és egy gondolkodás regénye, izgalmas marasztaló olvasmány.”
Orbán Ottó (2001)


Fordította: Kúnos László és Rakovszky Zsuzsa
Terjedelem: 364 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 13 6319 7

line

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy

Beszélgetések Mándy Ivánról

Darvasi Ferenc hiánypótló beszélgetései Mándyt élete lehető legtöbb korszakában, helyszínén és fordulópontján mutatják be. Az interjúk készítője megkereste az író családtagjait, beszélgetett a Különlegességi cukrászda pincérnőjével, valamint az alsó szomszédokkal az Aulich utcából. Eljutott Mándy '50-es évekbeli szerelméhez, és ugyanebből a nehéz időszakból egy festő jó baráthoz. Interjúi a szakmai kapcsolatokra is kiterjednek: írókra, költőkre, irodalomtörténészekre, fordítójára, szerkesztőjére. Emellett olyanokat is megkeresett, akik életkoruk miatt személyesen nem találkozhattak Mándyval, de műveiken, gondolkodásukon erősen érezhető a hatása.
A Köztünk vagy az életpálya kiemelt vagy éppen feledésbe merült, de fontos eseményeire koncentrál a hányattatott gyerekkortól, a zavaros családi viszonyoktól kezdve a betiltás évein át a házasságig és az írói beteljesülésig. Ami a könyvből összeáll, az több mint egyetlen portré: a beszélgetések erős korrajzot alkotnak, többek közt az újholdasok arcképét is megfestve a „főalak” mellett. A könyvet tovább színesíti Mándy hét levele, melyek most látnak első ízben napvilágot. A beszélgetéseket és leveleket gazdag fotóanyag egészíti ki – a fényképek egy része szintén most jelenik meg először.

MÁNDY IVÁN (1918–1995): minden idők egyik legnagyobb magyar novellistája, vérbeli pesti író. Nála jelent meg először vissza-visszatérő elemként a futball és a mozi, amikor azok még nem voltak szalonképes témák. Senki nem írt előtte olyan személyes hangon és közelségből a saját szüleiről, mint ő. Filmbeli vágásokhoz hasonlatos, gyors váltásai és kifinomult párbeszédtechnikája is radikálisan újnak számított a magyar prózában. Legnépszerűbb könyvei: A bútorok, A pálya szélén, Előadók, társszerzők, Fabulya feleségei, Magukra maradtak, Mi az, öreg?, Régi idők mozija. Legjobb novellái: Ciklon, Diákszerelem, Egyérintő, Egyszerű tag, Fagylaltosok, Kulikabát, Női öltöző, Saki.

Terjedelem: 296 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 13 6321 0

line

Nemzeti parkok Magyarországon (angol)


A Corvina tematikus útikönyvsorozatának negyedik kötete Magyarország tíz nemzeti parkját mutatja be részletesen: területét, nyitva tartását, elhelyezkedését, történetét, talaját, klímáját, növény- és állatvilágát, kulturális értékeit, a helyi nevezetességeket és az ott szervezett programokat. Hazánkban 39 tájvédelmi körzet van, ezeket is részletesen leírja a kötet: terület, települések, látogatás, elhelyezkedés, talaj, klíma, növény- és állatvilág, kulturális értékek, egyéb nevezetességek szerint. Az ország 167 természetvédelmi területének természetvédelmi kezelője a hozzá legközelebb eső nemzeti park igazgatósága. Az adott nemzeti park és a hozzá tartozó tájvédelmi körzetek leírása után ezek ismertetésére is sor kerül. Összesen 267 tanösvény szerepel az útikönyvben, amelyeknek szintén a nemzeti parkok a természetvédelmi kezelői. Ezek közül a 48 kiemelt jelentőségű, „kihagyhatatlan” tanösvényt írja le részletesebben a kötet a nemzeti parkok programjainál és a tájvédelmi körzetek egyéb nevezetességei között, de a többit is felsorolja név szerint a tíz fejezet legvégén. Azoknak a kedvéért, akik egy bizonyos növény virágzása miatt látogatnak el egy-egy vidékre, a könyv elején 237 növény listája szerepel a virágzás idejének és a növény lelőhelyének megadásával. Az állatvilág látványosságaihoz (tiszavirágzás, madárvonulás stb.) kapcsolódó időpontokat az adott helyen ismertetjük részletesen. Az útikönyvet 282 színes fotó teszi szemléletessé. A tájékozódást térkép és GPS-koordináták segítik.

Fordította: Mark Baczoni
Terjedelem: 372 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Flexibilis
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 13 6290 9