2014. szeptember 18., csütörtök

Jody Jensen: Globalizáció és új kormányzás

MEGHÍVÓ


A Mundus Novus Könyvek Kiadó szeretettel meghívja Önt

JODY JENSEN:
Globalizáció és új kormányzás

című tanulmánykötetének bemutatójára.


A kötetet ismertetik és méltatják:

Blahó András kandidátus
Csepeli György az MTA doktora
Hankiss Elemér az MTA doktora
Palánkai Tibor akadémikus
Vitányi Iván az MTA doktora

Kerekasztal:
A kötetet bemutató tudósok a kötet méltatása közben és azt követően a témához kapcsolódóan
saját elgondolásaikkal is számot vetnek.

házigazda

Biernaczky Szilárd néprajzkutató, kiadó


A bemutató helye
Corvinus Egyetem, C Épület, I. emelet
Könyvtár, Oktatóterem (Akvárium),
Budapest 1093, Közraktár utca 4-6.
A bemutató időpontja:
2014. szeptember 24, szerda du 17.00 h – tól kezdődően.

A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.


JENSEN, Jody
Globalizáció és új kormányzás
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Politikatudományi Intézet – Mundus Novus Könyvek Kft., Budapest – Érd, 245 old.
ISBN 978-963-7372-93-3
Bolti ára: 2990.- Ft.

Ez az új politikatudományi monográfia mind témáját, mind feldolgozásmódját tekintve egyedülálló újdonságnak számít a magyar könyvkiadásban: a földi méretűvé növekedett civilizációnak a jó kormányzással kapcsolatos kihívásait, igényeit és szükségszerűségeit helyezi boncasztalra.
Amint Palánkai Tibor közgazdász akadémikus az előszóban írja: „A globalizáció deficitje az, hogy a globális szintű szabályozási-kormányzási struktúrák nem fejlődtek ki… Jody Jensen könyve ezeket a struktúrákat elemzi, tárja fel kíméletlen kritikával hiányosságait és veszélyeit, próbálja azonosítani a kapcsolódó kihívásokat és a körvonalazódó válaszokat…”
Vagyis e leragadt gondolkodásunkat nem kevéssé felforgató tanulmánykötetet az érdeklődők vagy a politikai kérdésekkel foglalkozó szakemberek, egyetemi hallgatók mellett minden állami, illetve önkormányzati közszereplő figyelmébe is ajánlhatjuk!

A KÖTET SZERZŐJÉRŐL

Jody Jensen 1955-ben született Milwaukee-ban (Wisconsin). Diplomáját a Wisconsin Egyetemen (Madison) szerezte a politikai tudományok területén. Az elmúlt több mint két évtized során Magyarországon tevékenykedett tudományos kutatóként. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen nyerte el (2008). Hosszabb idő óta az MTA TK PTI tudományos főmunkatársa, a Társadalomtudományok és az Európa-tanulmányok Intézetének alapítója és programigazgatója. Egyúttal a Budapesti Corvinus Egyetem Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézete (IGES) tanácsadó testületének tagja. Dolgozott magyarországi, majd regionális igazgatóként az Ashoka nemzetközi nonprofit szervezetnél a társadalmi innováció elősegítését szolgáló programok kiteljesítésében. Rendszeresen tanított és tanít külföldön. Fő kutatási területei: a globalizáció, a globális kormányzás, a nemzetállam átalakulása, a vezető globális piacok és a globális civil társadalom.

Jody Jensen fontosabb publikációi: The Languages of Civil Society Europe and Beyond: Expanding Horizons and the Concept of Civil Society Before and After 1989, Miszlivetz Ferenccel (2003); Faultlines and Frontlines of Security: Regional and Global Challenges for Europe, in: Europe Bound: Faultlines and Frontlines of Security in the Balkans (2003, Savaria UP); Europe Bound: Faultlines and Frontlines of Security in the Balkans, szerk. (2003, Savaria UP); Corporate Citizenship (2004, ISES Working Paper); What is a Leading Social Entrepreneur and Why Should We Study Them? (2004, ISES Working Paper); A magyar munkakultúra állapota és alakításának lehetőségei globális környezetben (2009, Savaria UP, szerzőtársak: Füstös László, Hankiss Elemér, Miszlivetz Ferenc, Pogátsa Zoltán); A Nagy Széthullás: Globális piacok a globalizáció új korszakában (in: Miszlivetz Ferenc szerk.: Eredeti Válság – felhalmozás, 2009, Savaria UP); Global Challenges – European and Local Answers. The Rise of Glocality in Europe (szerk. Miszlivetz Ferenccel, 2013, Savaria UP).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése